niedziela, 13 marca 2016

Łomżyńskie Towarzystwo Wioślarskie

Wioślarski klub sportowy istniejący w latach 1901–1939 w Łomży.Statut towarzystwa został zatwierdzony 30 sierpnia 1901,natomiast oficjalne rozpoczęcie działalności towarzystwa miało miejsce 26 stycznia 1902 w wyniku uchwały I zebrania ogólnego członków.Pierwszym prezesem towarzystwa był Aleksander Chrystowski.Już w 1891 r.założono w Łomży kąpielisko żydowskie oraz prywatne,polskie przedsiębiorstwo wynajmu łodzi spacerowych,zw.polskimi łazienkami.Sześć lat później odbyły się pierwsze regaty na tych jednostkach.We wrześniu 1898 r.próbowano utworzyć towarzystwo sportowe z dwiema sekcjami:kolarską i wioślarską,jednak rosyjskie władze administracyjne nie podjęły decyzji ws.zatwierdzenia projektu statutu towarzystwa.Rok później wyłoniła się komisja statutowa w celu utworzenia towarzystwa sportowego wyłącznie wioślarskiego,która opracowała nowy tekst statutu.Władze zaborcze nie zaakceptowały również i tego projektu,jednak 20 lipca 1901 zasugerowały pomysłodawcom przyjęcie projektu własnego autorstwa.31 lipca 1901 proponowany projekt statutu został wstępnie zaaprobowany przez łomżan chcących założyć towarzystwo i ostatecznie zatwierdzony 30 sierpnia.Towarzystwo przerwało swoją działalność z powodu wybuchu II wojny światowej.Po zakończeniu wojny stowarzyszenie nie zostało reaktywowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz