wtorek, 29 marca 2016

Kanał Kaszubski

Niem.Kaiserhafen kanał o długości ok.2 km w Gdańsku,odnoga Martwej Wisły.Ma przebieg zbliżony do południkowego.Znajduje się wewnątrz portu Gdańsk,pomiędzy wyspą Ostrów(po stronie zachodniej) i Przeróbką(po stronie wschodniej).Wzdłuż Kanału Kaszubskiego znajdują się po stronie wschodniej nabrzeża:Bytomskie,Przemysłowe i Chemików;po stronie zachodniej znajduje się nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu.
Historia
Kanał powstał w latach 1901-1904,otwarty został 27 maja 1904 przez cesarza niemieckiego Wilhelma II Hohenzollerna.Powstał po poszerzeniu i pogłębieniu wąskiej,nieżeglownej odnogi Martwej Wisły,tzw.Łachy Szkutniczej(Bossmanslake).Otrzymał nazwę Kaiserhafen.Rozwijający się gdański port uzyskał nowe nabrzeża,place składowe i tereny dla zakładów produkcyjnych.Połączenie między oboma brzegami kanału zapewniał prom kolejowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz