sobota, 21 października 2017

Józef Świder

Ur.19 sierpnia 1930 w Czechowicach-Dziedzicach,zm.22 maja 2014 w Katowicach polski kompozytor i pedagog muzyczny.Studia muzyczne odbywał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (kompozycję pod kierunkiem Bolesława Woytowicza, fortepian w klasie Stefanii Allinówny i teorię muzyki u Adama Mitschy) zaś studia uzupełniające w Accademia di Santa Cecilia w Rzymie u Goffredo Petrassiego. Od roku 1952 nauczał kompozycji i teorii muzyki w katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie przez szereg lat pełnił funkcje: dziekana, kierownika Katedry i prorektora. Jego uczniami byli, między innymi, Aleksander Lasoń, Julian Gembalski, Andrzej Dziadek i Wiesław Cienciała. Był też profesorem Uniwersytetu Śląskiego, filii w Cieszynie, gdzie w latach 19851999 kierował Instytutem Pedagogiki Muzycznej. Od roku 1984 był także profesorem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a od roku 1996 kierownikiem tego Studium. W latach siedemdziesiątych współpracował ze Śląskim Związkiem Chórów i Orkiestr, pełniąc tam przez kilka lat funkcję dyrektora artystycznego. Przez wiele lat był jurorem Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” oraz innych polskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. Laureat „Srebrnej Piszczałki” (2002) - honorowej nagrody przyznawanej przez Prymasa Polski za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Wieloletni członek Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Spis treści
 [ukryj] 
 • 1 Ważniejsze dzieła
 • 2 Ważniejsze nagrania radiowe i płytowe
 • 3 Ważniejsze nagrody i wyróżnienia
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia

Ważniejsze dzieła[edytuj]
 • 3 opery do librett Tadeusza Kijonki: Magnus, Wit Stwosz, Bal baśni
 • Koncert na fortepian i orkiestrę
 • Koncert na sopran i orkiestrę
 • Koncert na 4 instrumenty dęte i orkiestrę
 • Koncert na gitarę i kwartet smyczkowy
 • Suita na akordeon i orkiestrę smyczkową
 • 6 oratoriów do tekstów Tadeusza Kijonki
 • 9 mszy z organami lub z orkiestrą
 • Te Deum na głosy solowe chór i orkiestrę
 • Oratorium ku czci Matki Bożej Bocheńskiej
Ponadto pisał muzykę kameralną, pieśni na głos i fortepian, utwory na gitarę, organy[2] na orkiestrę dętą, muzykę teatralną i filmową.
Ważniejsze nagrania radiowe i płytowe[edytuj]
 • Koncert na sopran i orkiestrę
 • Koncert na fortepian i orkiestrę
 • Concertino per 5 gruppi concertanti
 • Ewokacje na fortepian i orkiestrę smyczkową
 • Tryptyk Powstańczy
 • Te Deum
 • Legnickie Oratorium
 • Missa angelica
 • Litania Gietrzwałdzka
oraz liczne nagrania utworów chóralnych.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia[edytuj]
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1973)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1970)
 • trzykrotnie przyznana nagroda województwa katowickiego za twórczość muzyczną
 • dwukrotnie Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci
 • Nagroda Prezydenta Miasta Katowice
 • kilkakrotnie nagroda Ministra Kultury i Ministra Edukacji Narodowej za działalność pedagogiczną
 • Nagroda im. Wojciecha Korfantego nadana przez Związek Górnośląski (2001)[3]
Przypisy

Franciszek Adamski(profesor)

Ur.18 sierpnia 1930 w Babicy polski socjolog,pedagog społeczny,prof.dr hab.nauk humanistycznych o specjalności socjologia kultury,socjologia religii i socjologia rodziny(tytuł profesorski uzyskany 19 kwietnia 1990).Pracownik Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Życiorys
W 1964 r.obronił doktorat w Uniwersytecie Jagiellońskim,habilitacja Uniwersytet Łódzki w 1971 r.W latach 1972-1981 był kierownikiem Katedry Socjologii Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Od 1980 r.profesor KUL,a od 1989 r.Uniwersytetu Jagiellońskiego.Od 1989 r.kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej UJ,a od 1996 r.dyrektor Instytutu Pedagogiki tej uczelni.Od 1999 r.przewodniczący Rady Programowej CKE MEN.Był zaangażowany w działalność Związku Zawodowego"Solidarność",był również członkiem Komisji Episkopatu ds.Środków Społecznego Przekazu oraz ds.Kultury.Główną problematyką pracy naukowo-badawczej Franciszka Adamskiego jest socjologia rodziny i wychowania oraz przemiany w kulturze religijnej polskiego społeczeństwa w zakresie społecznego nauczania Kościoła.Jako pierwszy w Polsce przeprowadził badania nad skutecznością oddziaływania treści propagandowych kultury masowej na wzorce i zachowania rodziny.Jest autorem programu badawczego:"Katolicki model rodziny a współczesna polska rodzina".Zebrany materiał badawczy został zamieszczony w tomach"Studiów nad rodziną".Jako pracownik KUL i UJ włączył tę tematykę w obszar zainteresowania zagranicznych ośrodków badawczych.Jest autorem ponad 100 prac naukowych.Jest laureatem Nagrody im.Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego ojca rodziny(2007 r.)za pracę na rzecz umacniania rodziny.

Promotor prac doktorskich,m.in:
 • Jana Pawła II inspiracje dla pedagogiki kultury 2006 r.
 • Modele zachowań seksualnych w wybranych czasopismach młodzieżowych i w poglądach nastolatków 2003 r.
 • Bohaterowie gier komputerowych w świetle założeń wychowania personalistycznego(na podstawie analizy treści wybranych pism komputerowych)2002 r.
 • Modele identyfikacji kobiety z jej rolą w społeczeństwie w podręcznikach do wychowania seksualnego 2002 r.
 • Międzygeneracyjne przemiany w strukturze społeczno-moralnej rodziny wielkomiejskiej 1999 r.
oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych,m.in:
 • Cechy i funkcje radiofonii katolickiej w Polsce 2002 r.
 • Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka osoby.Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W.Bednarskiego 2002 r.
 • Nauczyciel w koncepcjach teoretycznych Martina Bubera i Carla Rogersa.Studium porównawcze 2002 r.
 • Personalistyczna koncepcja pedagogii prewencyjnej Jana Bosko 2002 r.
 • Obraz Ojca Świętego Jana Pawła II w codziennej prasie ogólnopolskiej w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny w latach 1979-1999,2002 r.
Publikacje(wybór)
 • Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa 1970 r.
 • Socjologia małżeństwa i rodziny 1982 r.
 • Rodzina między sacrum a profanum 1986 r.
 • Ateizm w kulturze polskiej 1993 r.
 • Edukacja rodzina kultura 1999 r.
 • Rodzina.Wymiar społeczno-kulturowy,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków 2002 r.
 • Miłość,małżeństwo,rodzina,pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2009 r.
 • Socjologia religii,pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2010 r.
 • Wychowanie w rodzinie pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2010 r.
 • Wychowanie osobowe pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2011 r.
 • Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja,pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2012 r.
 • Człowiek istota religijna i rodzinna,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2012 r.

Janina Stefanowicz-Schmidt

Ur.17 sierpnia 1930 w Warszawie polska rzeźbiarka,profesor PWSSP w Gdańsku(obecna nazwa uczelni od 1996 r.Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).
Życiorys
Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.Dyplom w 1955 r.w pracowni prof.Stanisława Horno-Popławskiego.W latach 1981-2003 prowadziła stworzoną przez siebie Pracownię Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich.Na uczelni pracowała od 1954 do 2003 roku.Autorka m.in.figury Chrystusa frasobliwego w czerwonym granicie(1964 r.)w Kaplicy Kapłańskiej w Bazylice Mariackiej Wniebowzięcia NMP w Gdańsku,portalu w kościele Ojców Pallotynów w Gdańsku Wrzeszczu,wystroju prezbiterium kościoła(1995-2001)pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.

Roman Berger

Ur.9 sierpnia 1930 w Cieszynie polski muzyk,pianista,kompozytor,filozof muzyki i muzykolog.Żyje na Słowacji.W 2006 r.został odznaczony Złotym Medalem„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”(2005 r.)
 

Andrzej Rościszewski

Ur.2 sierpnia 1930 polski prawnik,adwokat,członek Trybunału Stanu.
Życiorys
Ukończył studia prawno-ekonomiczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Uzyskał uprawnienia radcy prawnego i adwokata.Praktykował w tych zawodach w jednym z zespołów adwokackich,następnie w ramach prywatnej kancelarii prawniczej w Warszawie.Był zastępcą dziekana,a od 1989 do 1995 r.pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.Pełnił funkcję doradcy prezydenckiego ministra Jerzego Grohmana,likwidatora organizacji Caritas Zrzeszenie Katolików Świeckich,przewodniczącego rad nadzorczych PKO BP oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,powołany także w skład rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.18 listopada 2015 z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości wybrany przez Sejm VIII kadencji na członka Trybunału Stanu.Andrzej Rościszewski zajął się również żeglarstwem.Został jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej i działaczem Polskiego Związku Żeglarskiego.Jest autorem książek podróżniczych.Odznaczony Orderem Świętego Sylwestra oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Władysław Zajewski

Ur.26 lipca 1930 w Wilnie polski intelektualista,historyk,poeta.
Życiorys
Ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego,doktoryzował się w roku 1961.Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1967 r.a tytuł prof.zwyczajnego w 1991 r.w Instytucie Historii PAN,gdzie pracował w latach 1963-2000,od 2006 r.prof.zw.w Ateneum(Gdańsk).Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,współredaktor półrocznika"Universitas Gedanensis".Autor ponad 650 publikacji drukowanych(książki,artykuły,eseje,recenzje naukowe).Recenzent licznych przewodów doktorskich i habilitacji.Stypendysta naukowy PAN do Francji i Belgii.

Twórczość
Publikacje
Ważniejsze publikacje tego specjalisty wieku XVIII i XIX to:
 • Powstanie Listopadowe 1830-1831.Dzieje wewnętrzne Militaria Europa wobec powstania pod red.Władysława Zajewskiego,PWN,Warszawa 1980 r.(wyd.II 1991),dzieło wyróżnione nagrodą naukową Sekretarza Naukowego PAN
 • Trzy Powstania Narodowe pod redakcją i z udziałem Władysława Zajewskiego,Stefana Kieniewicza i Andrzeja Zahorskiego,wyd.V,Książka i Wiedza,Warszawa 2006 r.
 • W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich,Czytelnik,Warszawa 1984 r.
 • Europa i świat w epoce Restauracji,Romantyzmu i Rewolucji 1815-1849 z udziałem i pod redakcją naukową W.Zajewskiego,t.I-II,Wiedza Powszechna,Warszawa 1991 r.
 • Józef Wybicki:konfederat organizator Legionów mąż stanu w dobie Napoleona,wyd.IV,Toruń 2003 r.
 • Powstanie Listopadowe(Polityka Wojna Dyplomacja),Marszałek,Toruń 2003 r.
 • Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona,Littera,Olsztyn 2005 r.
 • Polska Belgia Europa,Littera,Olsztyn 2007 r.
 • współautor Historii Dyplomacji Polskiej X-XX w.pod redakcją G.Labudy i W.Michowicza,Wyd.Sejmowe 2002 r.
Drukował także w Tygodniku Powszechnym i Znaku w latach 1957-1962.
Poezja
Wydał tom poezji autobiograficznej:
 • "Most Przechodni"Wilno Nowy Świat(Marpress,Gdańsk 2007 r.)
  Następne tomy poezji:
 • "Z Horacym opuściłem miasto moje"Marpress,Gdańsk 2008 r.
 • "Morze ciemne jak wino"Wyd.Agni,Pruszcz Gdański 2009 r.
 • "W cieniu Horacego"Wyd.Agni,Pruszcz Gdański 2010 r.
 • "Chłopiec z Wilna"Wyd.Agni,Pruszcz Gdański 2011 r.

Stefan Kamasa

Ur.18 lipca 1930 w Bielsku Podlaskim jeden z najwybitniejszych polskich altowiolistów,kameralista i pedagog.W latach 1948-53 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie prof.Jana Rakowskiego,następnie w Warszawie u prof.Tadeusza Wrońskiego w latach 1953-56 oraz w Paryżu u prof.Pierre’a Pasquiera w latach 1957-58.Współpracował z wybitnymi dyrygentami takimi jak Moshe Atzmon,sir Charles Groves,Eliahu Inbal,Hiroyuki Iwaki,Jan Krenz,Jerzy Maksymiuk,Manuel Rosenthal,Witold Rowicki,Stanisław Skrowaczewski,Antoni Wit.Występował na wielu festiwalach,m.in.w Alicante,Bergen,Berlinie,Lucernie,Monachium,Moskwie,Pradze,Salzburgu,Warszawie,Waszyngtonie,Wersalu,Zurichu.Występował w najsłynniejszych salach koncertowych świata,grając m.in.z takimi orkiestrami jak Dresden Philharmonic,Mozarteum w Salzburgu,Orchestre National de France,londyńska Royal Philharmonic Orchestra,berlińska Staatskapelle.Dokonał licznych nagrań płytowych,wielokrotnie nagradzanych(m.in.nagroda Diapason d'Or za Concerto lugubre Bairda,1989 r.)Ważne miejsce w jego działalności zajmuje kameralistyka był członkiem Kwartetu PR i TV,zwanego Kwartetem Mistrzów(wraz z Konstantym Andrzejem Kulką,Romanem Jabłońskim i Jerzym Marchwińskim) i razem z Konstantym Andrzejem Kulką,Krzysztofem Bąkowskim,Rafałem Kwiatkowskim i Pawłem Kamasą tworzy Kwintet Warszawski.Jest profesorem zwyczajnym(emerytowanym)Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,gościnnym profesorem w Konserwatorium im.W.Lutosławskiego w Krakowie oraz w ZPSM nr 1 w Warszawie.Wykładał ponadto w wielu kursach muzycznych m.in.w Bordeaux,Dusseldorfie,Karlsruhe,Łańcucie,Luizjana Uniwersytet w USA,St.Petersburgu,Sztokholmie,Tuluzie,Tarbes,Żaganiu.Rozległy repertuar Stefana Kamasy obejmuje większość zasługujących na uwagę dzieł na altówkę,a jego gra była inspiracją do napisania koncertów altówkowych Grażyny Bacewicz,Tadeusza Bairda,Romana Palestera,Krzysztofa Pendereckiego.W 1975 roku otrzymał nagrodę ministra Kultury i Sztuki I stopnia,zaś w 1977 roku nagrodę Związku Kompozytorów Polskich.Odznaczony również Złotym Medalem„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.