sobota, 21 października 2017

Józef Świder

Ur.19 sierpnia 1930 w Czechowicach-Dziedzicach,zm.22 maja 2014 w Katowicach polski kompozytor i pedagog muzyczny.Studia muzyczne odbywał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (kompozycję pod kierunkiem Bolesława Woytowicza, fortepian w klasie Stefanii Allinówny i teorię muzyki u Adama Mitschy) zaś studia uzupełniające w Accademia di Santa Cecilia w Rzymie u Goffredo Petrassiego. Od roku 1952 nauczał kompozycji i teorii muzyki w katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie przez szereg lat pełnił funkcje: dziekana, kierownika Katedry i prorektora. Jego uczniami byli, między innymi, Aleksander Lasoń, Julian Gembalski, Andrzej Dziadek i Wiesław Cienciała. Był też profesorem Uniwersytetu Śląskiego, filii w Cieszynie, gdzie w latach 19851999 kierował Instytutem Pedagogiki Muzycznej. Od roku 1984 był także profesorem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a od roku 1996 kierownikiem tego Studium. W latach siedemdziesiątych współpracował ze Śląskim Związkiem Chórów i Orkiestr, pełniąc tam przez kilka lat funkcję dyrektora artystycznego. Przez wiele lat był jurorem Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” oraz innych polskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. Laureat „Srebrnej Piszczałki” (2002) - honorowej nagrody przyznawanej przez Prymasa Polski za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Wieloletni członek Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Spis treści
 [ukryj] 
 • 1 Ważniejsze dzieła
 • 2 Ważniejsze nagrania radiowe i płytowe
 • 3 Ważniejsze nagrody i wyróżnienia
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia

Ważniejsze dzieła[edytuj]
 • 3 opery do librett Tadeusza Kijonki: Magnus, Wit Stwosz, Bal baśni
 • Koncert na fortepian i orkiestrę
 • Koncert na sopran i orkiestrę
 • Koncert na 4 instrumenty dęte i orkiestrę
 • Koncert na gitarę i kwartet smyczkowy
 • Suita na akordeon i orkiestrę smyczkową
 • 6 oratoriów do tekstów Tadeusza Kijonki
 • 9 mszy z organami lub z orkiestrą
 • Te Deum na głosy solowe chór i orkiestrę
 • Oratorium ku czci Matki Bożej Bocheńskiej
Ponadto pisał muzykę kameralną, pieśni na głos i fortepian, utwory na gitarę, organy[2] na orkiestrę dętą, muzykę teatralną i filmową.
Ważniejsze nagrania radiowe i płytowe[edytuj]
 • Koncert na sopran i orkiestrę
 • Koncert na fortepian i orkiestrę
 • Concertino per 5 gruppi concertanti
 • Ewokacje na fortepian i orkiestrę smyczkową
 • Tryptyk Powstańczy
 • Te Deum
 • Legnickie Oratorium
 • Missa angelica
 • Litania Gietrzwałdzka
oraz liczne nagrania utworów chóralnych.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia[edytuj]
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1973)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1970)
 • trzykrotnie przyznana nagroda województwa katowickiego za twórczość muzyczną
 • dwukrotnie Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci
 • Nagroda Prezydenta Miasta Katowice
 • kilkakrotnie nagroda Ministra Kultury i Ministra Edukacji Narodowej za działalność pedagogiczną
 • Nagroda im. Wojciecha Korfantego nadana przez Związek Górnośląski (2001)[3]
Przypisy

Franciszek Adamski(profesor)

Ur.18 sierpnia 1930 w Babicy polski socjolog,pedagog społeczny,prof.dr hab.nauk humanistycznych o specjalności socjologia kultury,socjologia religii i socjologia rodziny(tytuł profesorski uzyskany 19 kwietnia 1990).Pracownik Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Życiorys
W 1964 r.obronił doktorat w Uniwersytecie Jagiellońskim,habilitacja Uniwersytet Łódzki w 1971 r.W latach 1972-1981 był kierownikiem Katedry Socjologii Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Od 1980 r.profesor KUL,a od 1989 r.Uniwersytetu Jagiellońskiego.Od 1989 r.kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej UJ,a od 1996 r.dyrektor Instytutu Pedagogiki tej uczelni.Od 1999 r.przewodniczący Rady Programowej CKE MEN.Był zaangażowany w działalność Związku Zawodowego"Solidarność",był również członkiem Komisji Episkopatu ds.Środków Społecznego Przekazu oraz ds.Kultury.Główną problematyką pracy naukowo-badawczej Franciszka Adamskiego jest socjologia rodziny i wychowania oraz przemiany w kulturze religijnej polskiego społeczeństwa w zakresie społecznego nauczania Kościoła.Jako pierwszy w Polsce przeprowadził badania nad skutecznością oddziaływania treści propagandowych kultury masowej na wzorce i zachowania rodziny.Jest autorem programu badawczego:"Katolicki model rodziny a współczesna polska rodzina".Zebrany materiał badawczy został zamieszczony w tomach"Studiów nad rodziną".Jako pracownik KUL i UJ włączył tę tematykę w obszar zainteresowania zagranicznych ośrodków badawczych.Jest autorem ponad 100 prac naukowych.Jest laureatem Nagrody im.Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego ojca rodziny(2007 r.)za pracę na rzecz umacniania rodziny.

Promotor prac doktorskich,m.in:
 • Jana Pawła II inspiracje dla pedagogiki kultury 2006 r.
 • Modele zachowań seksualnych w wybranych czasopismach młodzieżowych i w poglądach nastolatków 2003 r.
 • Bohaterowie gier komputerowych w świetle założeń wychowania personalistycznego(na podstawie analizy treści wybranych pism komputerowych)2002 r.
 • Modele identyfikacji kobiety z jej rolą w społeczeństwie w podręcznikach do wychowania seksualnego 2002 r.
 • Międzygeneracyjne przemiany w strukturze społeczno-moralnej rodziny wielkomiejskiej 1999 r.
oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych,m.in:
 • Cechy i funkcje radiofonii katolickiej w Polsce 2002 r.
 • Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka osoby.Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W.Bednarskiego 2002 r.
 • Nauczyciel w koncepcjach teoretycznych Martina Bubera i Carla Rogersa.Studium porównawcze 2002 r.
 • Personalistyczna koncepcja pedagogii prewencyjnej Jana Bosko 2002 r.
 • Obraz Ojca Świętego Jana Pawła II w codziennej prasie ogólnopolskiej w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny w latach 1979-1999,2002 r.
Publikacje(wybór)
 • Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa 1970 r.
 • Socjologia małżeństwa i rodziny 1982 r.
 • Rodzina między sacrum a profanum 1986 r.
 • Ateizm w kulturze polskiej 1993 r.
 • Edukacja rodzina kultura 1999 r.
 • Rodzina.Wymiar społeczno-kulturowy,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków 2002 r.
 • Miłość,małżeństwo,rodzina,pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2009 r.
 • Socjologia religii,pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2010 r.
 • Wychowanie w rodzinie pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2010 r.
 • Wychowanie osobowe pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2011 r.
 • Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja,pr.zb.pod red.F.Adamskiego,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2012 r.
 • Człowiek istota religijna i rodzinna,Wydawnictwo PETRUS,Kraków 2012 r.

Janina Stefanowicz-Schmidt

Ur.17 sierpnia 1930 w Warszawie polska rzeźbiarka,profesor PWSSP w Gdańsku(obecna nazwa uczelni od 1996 r.Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).
Życiorys
Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.Dyplom w 1955 r.w pracowni prof.Stanisława Horno-Popławskiego.W latach 1981-2003 prowadziła stworzoną przez siebie Pracownię Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich.Na uczelni pracowała od 1954 do 2003 roku.Autorka m.in.figury Chrystusa frasobliwego w czerwonym granicie(1964 r.)w Kaplicy Kapłańskiej w Bazylice Mariackiej Wniebowzięcia NMP w Gdańsku,portalu w kościele Ojców Pallotynów w Gdańsku Wrzeszczu,wystroju prezbiterium kościoła(1995-2001)pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.

Roman Berger

Ur.9 sierpnia 1930 w Cieszynie polski muzyk,pianista,kompozytor,filozof muzyki i muzykolog.Żyje na Słowacji.W 2006 r.został odznaczony Złotym Medalem„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”(2005 r.)
 

Andrzej Rościszewski

Ur.2 sierpnia 1930 polski prawnik,adwokat,członek Trybunału Stanu.
Życiorys
Ukończył studia prawno-ekonomiczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Uzyskał uprawnienia radcy prawnego i adwokata.Praktykował w tych zawodach w jednym z zespołów adwokackich,następnie w ramach prywatnej kancelarii prawniczej w Warszawie.Był zastępcą dziekana,a od 1989 do 1995 r.pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.Pełnił funkcję doradcy prezydenckiego ministra Jerzego Grohmana,likwidatora organizacji Caritas Zrzeszenie Katolików Świeckich,przewodniczącego rad nadzorczych PKO BP oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,powołany także w skład rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.18 listopada 2015 z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości wybrany przez Sejm VIII kadencji na członka Trybunału Stanu.Andrzej Rościszewski zajął się również żeglarstwem.Został jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej i działaczem Polskiego Związku Żeglarskiego.Jest autorem książek podróżniczych.Odznaczony Orderem Świętego Sylwestra oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Władysław Zajewski

Ur.26 lipca 1930 w Wilnie polski intelektualista,historyk,poeta.
Życiorys
Ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego,doktoryzował się w roku 1961.Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1967 r.a tytuł prof.zwyczajnego w 1991 r.w Instytucie Historii PAN,gdzie pracował w latach 1963-2000,od 2006 r.prof.zw.w Ateneum(Gdańsk).Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,współredaktor półrocznika"Universitas Gedanensis".Autor ponad 650 publikacji drukowanych(książki,artykuły,eseje,recenzje naukowe).Recenzent licznych przewodów doktorskich i habilitacji.Stypendysta naukowy PAN do Francji i Belgii.

Twórczość
Publikacje
Ważniejsze publikacje tego specjalisty wieku XVIII i XIX to:
 • Powstanie Listopadowe 1830-1831.Dzieje wewnętrzne Militaria Europa wobec powstania pod red.Władysława Zajewskiego,PWN,Warszawa 1980 r.(wyd.II 1991),dzieło wyróżnione nagrodą naukową Sekretarza Naukowego PAN
 • Trzy Powstania Narodowe pod redakcją i z udziałem Władysława Zajewskiego,Stefana Kieniewicza i Andrzeja Zahorskiego,wyd.V,Książka i Wiedza,Warszawa 2006 r.
 • W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich,Czytelnik,Warszawa 1984 r.
 • Europa i świat w epoce Restauracji,Romantyzmu i Rewolucji 1815-1849 z udziałem i pod redakcją naukową W.Zajewskiego,t.I-II,Wiedza Powszechna,Warszawa 1991 r.
 • Józef Wybicki:konfederat organizator Legionów mąż stanu w dobie Napoleona,wyd.IV,Toruń 2003 r.
 • Powstanie Listopadowe(Polityka Wojna Dyplomacja),Marszałek,Toruń 2003 r.
 • Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona,Littera,Olsztyn 2005 r.
 • Polska Belgia Europa,Littera,Olsztyn 2007 r.
 • współautor Historii Dyplomacji Polskiej X-XX w.pod redakcją G.Labudy i W.Michowicza,Wyd.Sejmowe 2002 r.
Drukował także w Tygodniku Powszechnym i Znaku w latach 1957-1962.
Poezja
Wydał tom poezji autobiograficznej:
 • "Most Przechodni"Wilno Nowy Świat(Marpress,Gdańsk 2007 r.)
  Następne tomy poezji:
 • "Z Horacym opuściłem miasto moje"Marpress,Gdańsk 2008 r.
 • "Morze ciemne jak wino"Wyd.Agni,Pruszcz Gdański 2009 r.
 • "W cieniu Horacego"Wyd.Agni,Pruszcz Gdański 2010 r.
 • "Chłopiec z Wilna"Wyd.Agni,Pruszcz Gdański 2011 r.

Stefan Kamasa

Ur.18 lipca 1930 w Bielsku Podlaskim jeden z najwybitniejszych polskich altowiolistów,kameralista i pedagog.W latach 1948-53 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie prof.Jana Rakowskiego,następnie w Warszawie u prof.Tadeusza Wrońskiego w latach 1953-56 oraz w Paryżu u prof.Pierre’a Pasquiera w latach 1957-58.Współpracował z wybitnymi dyrygentami takimi jak Moshe Atzmon,sir Charles Groves,Eliahu Inbal,Hiroyuki Iwaki,Jan Krenz,Jerzy Maksymiuk,Manuel Rosenthal,Witold Rowicki,Stanisław Skrowaczewski,Antoni Wit.Występował na wielu festiwalach,m.in.w Alicante,Bergen,Berlinie,Lucernie,Monachium,Moskwie,Pradze,Salzburgu,Warszawie,Waszyngtonie,Wersalu,Zurichu.Występował w najsłynniejszych salach koncertowych świata,grając m.in.z takimi orkiestrami jak Dresden Philharmonic,Mozarteum w Salzburgu,Orchestre National de France,londyńska Royal Philharmonic Orchestra,berlińska Staatskapelle.Dokonał licznych nagrań płytowych,wielokrotnie nagradzanych(m.in.nagroda Diapason d'Or za Concerto lugubre Bairda,1989 r.)Ważne miejsce w jego działalności zajmuje kameralistyka był członkiem Kwartetu PR i TV,zwanego Kwartetem Mistrzów(wraz z Konstantym Andrzejem Kulką,Romanem Jabłońskim i Jerzym Marchwińskim) i razem z Konstantym Andrzejem Kulką,Krzysztofem Bąkowskim,Rafałem Kwiatkowskim i Pawłem Kamasą tworzy Kwintet Warszawski.Jest profesorem zwyczajnym(emerytowanym)Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,gościnnym profesorem w Konserwatorium im.W.Lutosławskiego w Krakowie oraz w ZPSM nr 1 w Warszawie.Wykładał ponadto w wielu kursach muzycznych m.in.w Bordeaux,Dusseldorfie,Karlsruhe,Łańcucie,Luizjana Uniwersytet w USA,St.Petersburgu,Sztokholmie,Tuluzie,Tarbes,Żaganiu.Rozległy repertuar Stefana Kamasy obejmuje większość zasługujących na uwagę dzieł na altówkę,a jego gra była inspiracją do napisania koncertów altówkowych Grażyny Bacewicz,Tadeusza Bairda,Romana Palestera,Krzysztofa Pendereckiego.W 1975 roku otrzymał nagrodę ministra Kultury i Sztuki I stopnia,zaś w 1977 roku nagrodę Związku Kompozytorów Polskich.Odznaczony również Złotym Medalem„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Maria Dmochowska

Z domu Lipska(ur.18 lipca 1930 w Warszawie,zm.10 lutego 2017 tamże)polska polityk,lekarka i urzędnik państwowy,w latach 2006-2012 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej,posłanka na Sejm X,I i II kadencji,członkini prezydium zarządu i rzecznik prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Życiorys
W trakcie II wojny światowej należała do Armii Krajowej(pseud.Maja,kompania lotnicza dowodzona przez porucznika Tadeusza Gaworskiego,pseud.Lawa,Grupa Kampinos).Uczestniczyła w powstaniu warszawskim oraz walkach w Puszczy Kampinoskiej latem 1944 r.Od 1945 do 1950 r.mieszkała w Warszawie,uczyła się w VII Liceum Ogólnokształcącym im.Juliusza Słowackiego,była instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego.Za sprzeciwianie się procesowi poddawania ZHP kontroli partii komunistycznej uniemożliwiono jej studiowanie w rodzinnym mieście.W 1955 r.ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi,następnie uzyskała stopień doktora nauk medycznych oraz specjalizacje w dziedzinie hematologii i organizacji ochrony zdrowia.Za otwarte występowanie w obronie prześladowanych przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą współpracowników pochodzenia żydowskiego w latach 1967-1968 została usunięta z Akademii Medycznej.W latach 70 związała się z opozycją demokratyczną.Do„Solidarności”wstąpiła w 1980 r.wchodziła w skład zarządu regionu łódzkiego.Była delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów związku w Gdańsku.Została internowana pierwszego dnia stanu wojennego,zwolniono ją pod koniec marca 1982 r.po czym nadal działała w podziemnych strukturach łódzkiej„Solidarności”.W 1989 r.została posłanką X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego(przystąpiła do Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna).Zasiadała także w Sejmie I oraz II kadencji z listy Unii Demokratycznej.Sprawowała mandat radnej sejmiku łódzkiego w latach 1998-2002 z rekomendacji Unii Wolności.Od grudnia 2000 r.pracowała jako doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.31 maja 2006 została przez Janusza Kurtykę powołana na stanowisko wiceprezesa IPN.Na stanowisku pozostała także po objęciu stanowiska prezesa IPN przez Łukasza Kamińskiego w 2011 r.Funkcję tę pełniła do 30 czerwca 2012.W 2008 r.wystosowała list do Lecha Wałęsy,protestując publicznie przeciwko decyzji Janusza Kurtyki o wydaniu w wydawnictwie IPN książki autorstwa Piotra Gontarczyka i Sławomira Cenckiewicza SB wobec Lecha Wałęsy,zajmującej się związkami byłego prezydenta ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 70.Była wiceprezesem rady naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.W 2015 r.została członkinią prezydium i rzecznikiem prasowym tej organizacji.Weszła w skład zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa.Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem Kawalerskim,Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,a także Krzyżem Wolności i Solidarności i Odznaką honorowa„Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.21 października 2011 została powołana w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.Jej bratem był Jan Józef Lipski,a siostrą Zofia Celińska.Była ciotką Andrzeja Celińskiego.Została pochowana 17 lutego 2017 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Andrzej Szenajch

Również jako Andrzej Schoeneich(ur.14 lipca 1930 w Warszawie)polski aktor filmowy i teatralny,kostiumolog zajmuje się kostiumografią wojskową i militariami.
Dzieciństwo i młodość
Urodził się w Warszawie,ale dzieciństwo spędził w pułku kawalerii w Garwolinie,gdzie jego ojciec był majorem.Tam też nauczył się jeździć konno,a także zainteresował się wojskiem i historią.
Kariera aktorska
Po zakończeniu II wojny światowej studiował aktorstwo w warszawskiej szkole teatralnej.W latach 1952-1958 pracował w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu jako inspicjent.W 1959 roku powrócił do Warszawy,gdzie początkowo występował w Warszawskim Teatrze Objazdowym(do 1961 roku),by wreszcie na stałe związać się z Teatrem Współczesnym,którego inspicjentem,a także aktorem pozostał aż do przejścia na emeryturę w 1995 roku.Jako aktor filmowy ma w swoim dorobku ponad 150 ról.Grał w filmach tak uznanych reżyserów jak Andrzej Wajda,Kazimierz Kutz,Janusz Zaorski czy Jan Jakub Kolski.
Kostiumograf
W latach siedemdziesiątych zaczął pracować w filmie,zarówno polskim,jak i zagranicznym,jako konsultant do spraw koni i pojazdów,a następnie jako kostiumograf i specjalista do spraw mundurów i militariów.Współpracował z takimi reżyserami jak:Andrzej Wajda,Krzysztof Zanussi,Jerzy Antczak,Roman Polański,Volker Schloendorff,Steven Spielberg czy Costa-Gavras.Jest obok Jana Rutkiewicza największym militarystą w filmie polskim.
Wybrane role filmowe
 • "Katyń"(2007 r.)reż.A.Wajda profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • "Jutro idziemy do kina"(2007 r.)reż.M.Kwieciński generał
 • "Aryjska para"(2004 r.)reż.J.Daly Max,członek rodziny Krauzenberga
 • "Karol.Człowiek,który został papieżem"(2004 r.)reż.G.Battiato profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • "Warszawa"(2003 r.)reż.D.Gajewski powstaniec
 • "Pornografia"(2003 r.)reż.J.J.Kolski kościelny
 • "Chopin.Pragnienie miłości"(2002 r.)reż.J.Antczak sędzia
 • "Marszałek Piłsudski"(2001 r.)reż.A.Trzos-Rastawiecki wachmistrz,opiekun Kasztanki
 • "Wiedźmin"(2001 r.)reż.M.Brodzki Druid
 • "Pułkownik Kwiatkowski"(1995 r.)reż.K.Kutz administrator hotelu"Pod Orłem"
 • "Prowokator"(1995 r.)reż.K.Lang Ilja Kuruta,sekretarz Kawielina
 • "Horror w Wesołych Bagniskach"(1995 r.)reż.A.Barański Stangret Walenty
 • "Cwał"(1995 r.)reż.K.Zanussi rotmistrz
 • "Plecak pełen przygód"(1993 r.)rycerz(odc.4)
 • "Panny i wdowy"(1991 r.)(odc.4)
 • "Dom na głowie"(1990 r.)reż.G.Kędzierski dozorca
 • "Kanalia"(1990 r.)reż.T.Wiszniewski lekarz wojskowy
 • "Jan Kiliński"(1990 r.)reż.M.Kubera Ankwicz
 • "Sztuka kochania"(1989 r.)reż.J.Bromski profesor Hochzeit
 • "Kanclerz"(1989 r.)sługa Mroczka
 • "Odbicia"(1989 r.)mężczyzna grający w karty(odc.5)
 • "Ostatni dzwonek"(1989 r.)reż.M.Łazarkiewicz profesor Froncel
 • "Modrzejewska"(1989 r.)sufler
 • "Pogranicze w ogniu"(1988 r.)mastalerz(odc.6)
 • "Komediantka"(1987 r.)reż.J.Sztwiertnia Gold,bileter w"Tivoli"
 • "Dorastanie"(1987 r.)reż.M.Gronowski listonosz
 • "Śmieciarz"(1987 r.)Izdebski(odc.1 i 2)
 • "Tulipan"(1986 r.)reż.J.Dymek taksówkarz Henio
 • "Cudzoziemka"(1986 r.)reż.R.Ber profesor Auer,nauczyciel Róży w Petersburgu
 • "Polonia Restituta"(1982 r.)reż.B.Poręba książę Zdzisław Lubomirski,prezydent Warszawy
 • "Matka Królów"(1982 r.)reż.J.Zaorski Volksdeutsch
 • "Blisko,coraz bliżej"(1982 r.)dyrektor gimnazjum(odc.1)
 • "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy"(1981 r.)sługa hrabiego Raczyńskiego(odc.3)
 • "Panny z Wilka"(1979 r.)reż.A.Wajda gość Joli z Warszawy
 • "Spirala"(1978 r.)reż.K.Zanussi kierownik schroniska
 • "Śmierć prezydenta"(1977 r.)reż.J.Kawalerowicz poseł lewicy
 • "07 zgłoś się"(1976-1987)różne role w odc.1,10,16,21
 • "Daleko od szosy"(odc.4)(1976 r.)reż.Z.Chmielewski nauczyciel udzielający korepetycji Leszkowi
 • "Brunet wieczorową porą"(1976 r.)reż.S.Bareja sąsiad Romanów
 • "Opadły liście z drzew"(1975 r.)reż.S.Różewicz chłop Jamorski"Topola"
 • "Kolumbowie"(odc.3)(1970 r.)reż.J.Morgenstern tajniak gestapo
Jako kostiumograf lub specjalista ds.militariów(wybór)
 • "1920 Bitwa warszawska"(2011 r.)reż.J.Hoffman kostiumy
 • "Generał Nil"(2009 r.)reż.R.Bugajski kostiumy
 • "Katyń"(2007 r.)reż.A.Wajda kostiumy wojskowe,militaria,rola profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • "Pianista"(2002 r.)reż.R.Polański militaria(konsultacja)
 • "Zemsta"(2002 r.)reż.A.Wajda kostiumy wojskowe, militaria
 • "Marszałek Piłsudski"(2001 r.)reż.A.Trzos-Rastawiecki kostiumy wojskowe,militaria
 • "Pan Tadeusz"(1999 r.)reż.A.Wajda kostiumy wojskowe,militaria
 • "Król olch"(1996 r.)reż.V.Schlondorff kostiumy wojskowe
 • "Lista Schindlera"(1993 r.)reż.S.Spielberg kostiumy wojskowe
 • "Pierścionek z orłem w koronie"(1992 r.)reż.A.Wajda kostiumy wojskowe,militaria,rola strażnika sowieckiego na bocznicy kolejowej
Role dubbingowe
 • "Un Air Si Pur..."(1997 r.)
 • "Gumisie"(1985 r.)reż.dubb.Elżbieta Jeżewska i Andrzej Bogusz
 • "Zaklęte rewiry"(1975 r.)