• ”Harcerska służba Polsce poza granicami kraju”
  • ”Polacy w świecie”
  • „Teheran Jałta i Poczdam”
  • „Reportaż w przeszłość”
  • „Sprawcy byli nieobecni:proces Popiełuszki”