środa, 16 marca 2016

Kazimierz Zarankiewicz

Ur.2 maja 1902 w Częstochowie,zm.5 września 1959 w Londynie polski matematyk;profesor mechaniki teoretycznej Politechniki Warszawskiej od 1946 roku.Teoretyk lotów kosmicznych.Prace z topologii,teorii grafów,teorii funkcji zmiennej zespolonej,teorii liczb.W roku 1923 uzyskał doktorat zaś w roku 1929 habilitacje i tytuł docenta.W 1940 r.był wykładowcą matematyki w Prywatnej Męskiej Szkole Technicznej II st.w Warszawie.Na przełomie lat 1948-1949 na zaproszenie Uniwersytetu Harvard wygłosił w tej i sześciu innych uczelniach amerykańskich serię wykładów z matematyki i mechaniki teoretycznej.Znakomity dydaktyk i popularyzator.Współzałożyciel(1954 r.) i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego(wybrany 8 lutego 1956),od roku 1957 wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Astronautycznej.Na II walnym zebraniu w 1958 r.został wybrany wiceprezesem PTA.Profesor był organizatorem i kierownikiem pierwszej polskiej placówki naukowej w dziedzinie astronautyki Pracowni Astronautycznej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.Był aktywnym organizatorem ogólnokrajowych Konferencji Techniki Rakietowej i Astronautyki w 1957 i 1959 roku.Uczestniczył w czterech Międzynarodowych Kongresach Astronautycznych: w 1956 r.w Rzymie(PTA zostało wówczas przyjęte do IAF),w 1957 r.w Barcelonie,w 1958 r.w Amsterdamie i w 1959 r.w Londynie,wygłaszając na tych kongresach referaty naukowe.Był także członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Międzyplanetarnego(BIS) i członkiem honorowym Niemieckiego Towarzystwa Rakietowego(DGRR).Był autorem nie tylko licznych prac naukowych,ale również popularyzatorem nauki.W 1958 roku ukazały się, nakładem wydawnictwa Wiedza Powszechna,jego„Kartki z dziejów mechaniki”.W sierpniu 1959 r.na kilka dni przed śmiercią autora,ukończono druk„Astronautyki popularnej”(PWN,Biblioteka Problemów).Zmarł w Londynie w czasie obrad X Kongresu IAF 5 września 1959 roku.Pochowany na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych(kw.54).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz