środa, 30 marca 2016

Henryk Hlebowicz

Ur.1 lipca 1904 w Grodnie,zamordowany 9 listopada 1941 w Borysowie pod Mińskiem polski błogosławiony Kościoła katolickiego,męczennik II wojny światowej,duszpasterz katolickich organizacji i stowarzyszeń akademickich.
Biografia
Uczęszczał do szkoły w Orenburgu nad Uralem,gdzie zesłany był jego ojciec.W sierpniu 1921 r.wraz z rodziną powrócił z zesłania do rodzinnego Grodna.We wrześniu zgłosił się do Seminarium Duchownego w Wilnie.Ukończył je z wynikiem celującym w 1924 r.mając zaledwie 20 lat.Następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Będąc na trzecim roku,w 1927 r.przyjął święcenia kapłańskie.W 1928 r.na KUL-u obronił doktorat z teologii,a rozprawa Jedność Kościoła Chrystusowego według św.Jana Chryzostoma napisana pod kierunkiem ks.prof.Piotra Kremera opublikowana został w Wilnie(1932 r.)W 1929 r.obronił pracę doktorską z filozofii pt.De substantialitatae anime(O substancjalności duszy)na Angelicum w Rzymie.W latach 1930-1936 wykładał na Uniwersytecie Wileńskim i w seminarium duchownym w Wilnie.Był duszpasterzem organizacji i stowarzyszeń akademickich:moderatorem Sodalicji Mariańskiej Akademiczek,doradcą Juventus Christiana,współtwórcą Porozumienia Akademickich Katolickich Stowarzyszeń,cenzorem kościelnym miesięcznika Pax.Pełnił obowiązki duszpasterza w Trokach(1935-1938) i prefekta żeńskiego gimnazjum w Rabce,gdzie odbywał kurację z powodu gruźlicy w latach 1938-1939 oraz proboszczem w parafiach Chotajewicze,Korzeń,a także Okołowo w pobliżu Mińska.W okresie II wojny światowej był kapelanem podziemia niepodległościowego w Wilnie(1939-1941) i przywódcą ideowym lewicowo-katolickiej organizacji Akcja Ludowa.Został rozstrzelany przez policję białoruską współpracującą z Niemcami 9 listopada 1941 w lesie pod Borysowem.Jego symboliczny grób znajduje się w Laskach pod Warszawą,krzyż upamiętniający jego męczeńską śmierć stoi obok kościoła w Borysowie.13 czerwca 1999 ogłoszony przez Jana Pawła II błogosławionym wraz z 107 błogosławionymi męczennikami II wojny światowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz