środa, 30 marca 2016

Dom Jana Matejki w Krakowie

Muzeum poświęcone Janowi Matejce,założone w 1895 r.od 1904 r.oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.Dzień po pogrzebie Matejki,8 listopada 1893,w krakowskim"Czasie"ukazał się artykuł pióra Mariana Sokołowskiego,który powołując się na przykłady domów muzeów np.Rafaela w Urbino czy Michała Anioła we Florencji apelował,by w podobny sposób upamiętnić postać i zasługi Jana Matejki.Pomysł bardzo się spodobał i książę Eustachy Sanguszko,stojący na czele Towarzystwa im.Jana Matejki,przystąpił do gromadzenia poprzez zbiórkę odpowiednich funduszy.7 listopada 1895,w drugą rocznicę pogrzebu malarza,odkupiono od rodziny artysty kamienicę wraz z częścią zbiorów.1 maja 1896 udostępniono dla zwiedzających salon i sypialnię jako pierwszą część tworzonego muzeum.Równocześnie gromadzono bibliotekę,obejmującą publikacje na temat Jana Matejki oraz zgromadzono fotografie niemal wszystkich obrazów mistrza.Dostosowywano kamienicę do potrzeb muzealnych,przebudowując ją pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego w latach 1896-1898 oraz Zygmunta Hendla w latach 1901-1904.26 czerwca 1904 Towarzystwo im.Jana Matejki przekazało oficjalnie muzeum Radzie Miasta Krakowa,a ta przekazała je pod zarząd Muzeum Narodowego.Po II wojnie światowej ponownie otwarto drzwi muzeum po generalnym remoncie w 1953 r.Kolejnemu remontowi poddano kamienicę tuż przed rocznicą 100-lecia śmierci Jana Matejki,obchodzoną w 1993 r.Na pierwszym piętrze prezentowana jest sypialnia,zwana pokojem pod gwiazdami i salon państwa Matejków.Na drugim piętrze,w pokoju gdzie 24 czerwca 1838 urodził się malarz,znajduje się pamiątkowa tablica z łacińskim napisem,który w przekładzie na język polski jest aluzją do słabego zdrowia i niewielkiego wzrostu Matejki.Brzmi on następująco"Często sprawia Bóg,że wielkość zamyka w małym kształcie".Na trzecim piętrze dobudowanym przez Tomasza Prylińskiego w latach 1872-73 na prośbę Matejki zachowana jest jego malarska pracownia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz