czwartek, 31 marca 2016

Kazimierz Gryglas

Pseud.Doktor,Maciek,Janek,Marian(ur.7 sierpnia 1904 w Warszawie,zm.2 czerwca 1964 tamże)działacz komunistyczny.Syn kotlarza Juliana,skończył szkołę podstawową i praktykował w warsztatach mechanicznych,równocześnie ucząc się w szkole rzemieślniczej.Od 1923 r.pomocnik frezera w fabryce budowy parowozów,działał w Związku Młodzieży Komunistycznej(ZMK)(później KZMP)od 1924 r.Był jednym z najaktywniejszych działaczy Wydziału Żołnierskiego ZMK.25 I 1925 aresztowany i osadzony na Pawiaku,potem na rok w mokotowskim więzieniu.Zwolniony z pracy za działalność komunistyczną,został sezonowym robotnikiem budowlanym.X 1926-III 1928 r.odbywał służbę wojskową we Włodawie,później został członkiem Komitetu Warszawskiego ZMK i latem 1928 r.reprezentował warszawską organizację ZMK na IV Plenum KC ZMK.Uczestnik obrad V Kongresu Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży w Moskwie jesienią 1928 r.podczas powrotu przez Niemcy aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy.Po powrocie wstąpił do KPP,na polecenie której rozpoczął również działalność w PPS-Lewicy.Został sekretarzem okręgowym PPS-Lewicy w Białymstoku,w IV 1929 r.z ramienia PPS-Lewicy kierował kampanią wyborczą do Rady Miejskiej w Grodnie,za co został na krótko uwięziony.20-21 VI 1929 w Warszawie na I Zjeździe PPS-Lewicy został wybrany do Komitetu Centralnego.3 VIII 1929 aresztowany w Białymstoku i skazany na 1,5 roku więzienia,podczas odbywania kary był starostą komuny więziennej.W III 1931 r.zwolniony,pracował w ZLCh"Samopomoc"w Białymstoku do jej rozwiązania.W I 1932 r.został członkiem Komitetu Okręgowego(KO)KPP w Lublinie,w V 1932 r.aresztowany w Warszawie na pół roku,zwolniony z braku dowodów.W KPP działał do jej likwidacji w 1938 r.Podczas okupacji pracował na budowach,po styczniu 1945 r.wstąpił do PPR,potem PZPR.Pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Mięsnego,Warszawskich Zakładach Fotochemicznych"Foton" i (od V 1953 r.)Przedsiębiorstwie Zmechanizowanych Robót Ziemnych.W 1949 r.decyzją Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej(WKKP)wydalony z partii za"popełnienie nadużyć przy rozdziale mięsa";prawa członka PZPR przywrócono mu 14 VIII 1956,a w 1964 r.przyznano mu rentę dla zasłużonych.Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Został pochowany na wojskowych Powązkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz