wtorek, 29 marca 2016

Jan Huss

Ur.28 grudnia 1903 w Czudcu,zm.25 stycznia 1972 w Rzeszowie działacz komunistyczny i związkowy,funkcjonariusz MBP,wiceprezydent i prezydent Rzeszowa.Syn robotnika folwarcznego Kazimierza,do 1918 r.skończył szkołę podstawową i został ślusarzem.Od 1922 r.czeladnik ślusarski w fabryce maszyn i odlewni żelaza w Rzeszowie.1923-1925 pracownik warsztatów PKP w Stryju,następnie odbył służbę wojskową.Od 1927 r.pracownik warsztatów PKP we Lwowie.Działacz Związku Zawodowego Kolejarzy(ZZK),gdzie był mężem zaufania,członkiem Zarządu sekcji mechanicznej i członkiem Zarządu Koła we Lwowie.Wybierany na zjazdy okręgowe i krajowe związku.Od 1930 r.działał w KPZU do jej rozwiązania w 1938 r.Po zajęciu wschodniej Polski przez ZSRR,1939-1941 był kierownikiem grupy montażowej w zakładach mechanicznych i administracji kolei;pozostał na kolei we Lwowie do początku 1944 r.W II 1944 r.w obawie przed aresztowaniem zaczął ukrywać się w rodzinnych stronach.Od VII 1944 r.w PPR w Rzeszowie,niedługo potem został kierownikiem Wydziału Zawodowego Komitetu Wojewódzkiego(KW)PPR.Od IX 1944 r.członek Komitetu Organizacyjnego Związków Zawodowych z ramienia PPR,8 X 1944 na I konferencji został sekretarzem Okręgowej Rady Związków Zawodowych(OKZZ).1945-1948 wiceprezydent,a 1948-1950 prezydent Rzeszowa.Członek egzekutywy Komitetu Miejskiego(KM)PPR/PZPR.W 1949 r.skończył trzyletnie państwowe studium administracyjne w Rzeszowie.1950-1952 kierownik Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Rzeszowie,a 15 V 1952–30 IX 1953 był naczelnikiem Wydziału X WUBP w Rzeszowie w stopniu starszego sierżanta.Później zajmował kierownicze stanowiska w budownictwie w Rzeszowie.Od 1960 r.przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych(WRZZ)w Rzeszowie.Od 1971 r.na emeryturze.Odznaczony m.in.Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz