środa, 30 marca 2016

Włodzimierz Missol

Włodzimierz Ryszard Missol(ur.23 lutego 1904 w Rypinie,zm.15 stycznia 1986 w Piasecznie)polski duchowny luterański.Urodzony jako Waldemar Wilhelm Missol.Uzdolniony muzycznie,w młodości uczył się gry na fortepianie i na organach u prof.Lewickiego,następnie pracował jako kantor i organista na Lubelszczyźnie.Był ponadto poetą-amatorem.Po studiach na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego został ordynowany na duchownego 13 marca 1932 r. i pracował jako prefekt w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie,przygotowującym polskich nauczycieli dla ludności mazurskiej w powiecie i jednocześnie jako administrator miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej.W 1938 r.został administratorem parafii ewangelickiej w Warszowicach koło Pszczyny.Podczas okupacji niemieckiej w 1939 r.został aresztowany i osadzony na 2 miesiące w obozie pod Norymbergą(według innej wersji był więziony w Raciborzu).Po zwolnieniu był pastorem polskiej parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu,jednej z kilku dopuszczonych do istnienia przez okupanta,skupiającej również uchodźców i wysiedlonych z Polski zachodniej i północnej,także ewangelików reformowanych.Swoim parafianom w warunkach wojennych starał się nieść pomoc moralną w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.1 kwietnia 1949 r.objął administrację parafii w Poznaniu,28 października 1951 r.został wybrany proboszczem.Mieszkał w domu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego przy ul.Kossaka 9.Wraz z radą parafialną starał się bezskutecznie o rewindykację jednego z przedwojennych kościołów po ewangelickich.Mimo trudnych warunków lokalowych,ograniczonych do dawnej kaplicy cmentarnej,dbał o rozwój życia muzycznego zboru poprzez organizowanie koncertów.W 1949 r.wznowił odprawianie nabożeństw ewangelickich w Gnieźnie,w dzielonej z katolikami kaplicy szpitala Dziekanka.W 1955 r.odzyskał kaplicę cmentarną w Chodzieży,w której odbywają się nabożeństwa miejscowego filiału.Ponadto obsługiwał filiał w Lesznie.Za ofiarną pracę w sytuacji diaspory ks.Włodzimierz Missol był ceniony przez parafian.W 1960 r.złożył urząd duchownego i zamieszkał w Piasecznie koło Warszawy.Jego żoną i współpracowniczką była Alma Missol z d.Majhofer,lekarz stomatolog(zm.1 lutego 1987 r.)Zostali pochowani na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz