środa, 30 marca 2016

Bogusław Bobrański

Ur.10 maja 1904 r.w Nowym Sączu,zm.28 czerwca 1991 we Wrocławiu polski profesor doktor habilitowany chemii organicznej oraz farmacji.Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1957–1962 przez dwie kadencje.
Życiorys
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej.Dyplom inżyniera odebrał w 1926 r.ale już rok wcześniej pracował w Katedrze Chemii Organicznej swojej uczelni pod kierunkiem prof.Edwarda Suchardy.Stopień doktora uzyskał w 1929 r.a habilitację w 1932 r.Wtedy też został kierownikiem Zakładu Chemii Organicznej i Farmaceutycznej na Oddziale Farmacji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.Podczas wojny,krótko pracował jako profesor w Państwowym Instytucie Medycznym we Lwowie,kierując Zakładem Chemii Farmaceutycznej.Po przymusowym wysiedleniu ze Lwowa w 1946 r.znalazł się we Wrocławiu.Pracował na Oddziale Farmaceutycznym przy Wydziale Lekarskim miejscowej Politechniki i Uniwersytetu.Został kierownikiem Katedry Chemii Organicznej i Farmaceutycznej wrocławskiej Akademii Medycznej.W 1956 r.został mianowany profesorem zwyczajnym.Prowadził szerokie badania nad związkami organicznymi,szczególnie nad lekami psychotropowymi.W 1956 roku zsyntetyzował związek barbiturowy proksybarbal,który po pozytywnych próbach klinicznych znalazł zastosowanie w lecznictwie polskim pod nazwą handlową leku Ipronal,oraz na Węgrzech jako Vasalgin.Współpracował z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym.Napisał 150 prac eksperymentalnych w kraju i za granicą oraz podręczników akademickich.Promotor szesnastu prac doktorskich.Pięciu z doktorantów prof.Bobrańskiego zostało później profesorami.
Kariera

 • 1950 r.dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
 • 1955 r.organizacja Zakładu Syntezy Organicznej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.L.Hirszfelda we Wrocławiu
 • 1956 r.profesor zwyczajny Akademii Medycznej
 • 1957-1962:Pełnił funkcję rektora przez dwie kadencje
 • 1960 r.członek korespondent PAN
 • 1970 r.członek rzeczywisty PAN

Członkostwo

 • Do 1968 r.przewodniczący Komitetu Nauk Farmaceutycznych PAN
 • Do 1969 r.wiceprzewodniczący Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN
 • członek Rady Naukowej Instytutu i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Wielokrotny członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.Rady Naukowej Instytutu Leków,Komisji Leków
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
 • honorowo Società Italiana di Scienze Farmaceutiche

Pomimo żelaznej kurtyny,często wyjeżdżał na zjazdy naukowe do USA,Szwajcarii,Danii,Austrii,Holandii.Zapraszany na wykłady w Marsylii,Montpellier,Tuluzie,Lyonie,Paryżu,Bordeaux oraz na uniwersytetach w Szwecji i we Włoszech.
Wybrane publikacje

 • Analiza ilościowa związków organicznych(PWN,1956 r.)
 • Chemia organiczna(Wydawnictwo Naukowe PWN,1992 r.)ISBN 83-01-10480-5

Ordery i wyróżnienia

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski(1954 r.)
 • doktor honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz