czwartek, 31 marca 2016

Czesław Falkiewicz

Ur.9 września 1904 w Dąbrowicach,zm.27 stycznia 1962 w Drobinie działacz komunistyczny.W dzieciństwie pracował u zamożnych gospodarzy,w 1917 r.wyjechał do pracy do Niemiec,skąd wrócił w 1924 r.po czym odbył służbę wojskową i w 1926 r.podjął pracę w cegielni w Drobinie.Od 1933 r.członek KPP,działacz robotników cegielni i folwarcznych i od 1934 r.radykalnego ruchu ludowego.Brał udział w wojnie 1939 r.Podczas okupacji działał w organizacji Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie"Młot i Sierp" i od 1942 r.w PPR i GL.Organizował komórki PPR w gminie Drobin,w 1944 r.wybrany do konspiracyjnej Powiatowej Rady Narodowej(PRN)oraz przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej(GRN)w Drobinie;pozostawał na tym stanowisku do 1950 r.Po wojnie był pełnomocnikiem gminnym i brał udział w przeprowadzaniu reformy rolnej i później w zakładaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych,m.in.założył taką spółdzielnię w Drobinie w 1951 r.Za działalność komunistyczną został ukarany chłostą przez podziemie antykomunistyczne.Aktywista Komitetu Gminnego i Powiatowego PPR,a od 1948 r.PZPR.Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz