środa, 30 marca 2016

Zygmunt Gordon

Pseud.Żan(ur.3 stycznia 1904 w Warszawie,zm.11 października 1942 pod Noworosyjskiem)działacz komunistyczny,kierownik Centralnej Techniki KPP,sekretarz okręgowy KPP Poznań-Pomorze i KPP Kutno-Włocławek.Syn księgowego Samuela,w 1914 r.wyjechał z rodziną do Odessy,a po rewolucji lutowej do Moskwy.W 1919 r.wstąpił w Kirsanowie do Komsomołu,gdzie był sekretarzem technicznym Trybunału Rewolucyjnego.W 1921 r.wrócił do kraju,do 1924 r.skończył 7 klas gimnazjum w Warszawie.Został zecerem w drukarni.Od 1924 r.działacz Związku Młodzieży Komunistycznej(ZMK),później KPP.Był kierownikiem kolportażu w warszawskiej i centralnej technice ZMK.23 VII 1925 aresztowany do 14 IX.Po zwolnieniu powołany do służby wojskowej,służył w 8 baterii 1 pułku artylerii ciężkiej w Modlinie.W wojsku wraz z kilkoma komunistami utworzył komórkę KPP i prowadził komunistyczną agitację wśród żołnierzy.13 VIII 1927 aresztowany,10 XII 1928 skazany na 3 lata więzienia z zaliczeniem aresztu prewencyjnego.Po wyjściu z więzienia we Wronkach wrócił do działalności w KPP.W okresie walk frakcyjnych w KPP był zwolennikiem ultralewicowej"mniejszości".1930-1931 funkcjonariusz Centralnego Wydziału Wojskowego przy KC KPP.Działał w województwach:pomorskim,poznańskim i warszawskim,utrzymywał kontakt z organizacjami partyjnymi w jednostkach wojskowych w Rembertowie i Modlinie.Na posiedzeniu Komitetu Wojskowego KPP w Rembertowie wygłosił referat,w którym stwierdził,że w wypadku strajku powszechnego wojsko powinno poprzeć robotników.Władze KPP uznały ten pogląd za lewacki i odwołały Z.Gordona z Centralnego Wydziału Wojskowego i skierowały go do pracy w Komitecie Warszawskim KPP.Według Celiny Budzyńskiej cechował się on w tym okresie"hurra-rewolucyjnością"w poglądach.1 IX 1931 ponownie aresztowany i 1 X 1932 skazany na 4 lata więzienia i 10 lat utraty praw.Karę odbywał w Więzieniu Centralnym w Warszawie,na Mokotowie i w Pawiaku,a od 1933 r.w Płocku.Podczas transportu więźniów urządził protest przeciwko zakuwaniu więźniów politycznych w kajdanki,za co został przewieziony do więzienia w Koronowie.W więzieniach organizował zbiorowe i indywidualne zajęcia współwięźniów,był stałym"wykładowcą"ideologii komunistycznej wyróżniającym się umiejętnością przekonywania.14 X 1934 zwolniony z więzienia na czteromiesięczny urlop zdrowotny,wznowił działalność w KPP.Był sekretarzem Komitetu Okręgowego(KO)KPP Poznań-Pomorze,przez ponad rok działał w Poznaniu,Bydgoszczy i Grudziądzu.W 1935 r.poślubił działaczkę komunistyczną Martę Iwańską.1935/1936 został sekretarzem KO KPP Kutno-Włocławek.W 1937 r.kierował Centralną Techniką KPP.29 VII 1937 aresztowany w Łodzi i 8 III 1938 skazany na 10 lat więzienia.We IX 1939 r.wydostał się z więzienia w Sieradzu,później udał się do Białegostoku,gdzie od 1940 r.był referentem kulturalno-oświatowym w zjednoczeniu fabryk garbarskich obwodowej komisji przemysłowej.W VI 1941 r.ewakuował się z rodziną do Mordwińskiej ASRR,gdzie pracował w kołchozie.Jesienią 1941 r.wstąpił ochotniczo do Armii Czerwonej.Zginął w bitwie pod Noworosyjskiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz