środa, 30 marca 2016

Stanisław Firstenberg

Pseud.Janek,Karol,Witold(ur.20 maja 1904 w Będzinie,zm.we wrześniu 1939 r.w Grupie)działacz komunistyczny,zastępca kierownika Centralnego Wydziału Wojskowego KPP od 1932 r.Syn drobnego rzemieślnika Dawida,w 1920 r.jako uczeń gimnazjum wraz z całą klasą wstąpił do WP.Pod wpływem zetknięcia się z jeńcami sowieckimi został komunistą.Jeszcze w gimnazjum należał do koła młodzieży rewolucyjnej,a w 1922 r.wstąpił do Związku Młodzieży Komunistycznej(ZMK),późniejszego KZMP.W 1922 r.na krótko podjął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.Po powrocie do Zagłębia podjął działalność w KPRP,działał też w Komitecie Okręgowym(KO)ZMK.24 VIII 1923 aresztowany w Warszawie i osadzony w mokotowskim więzieniu,17 IX 1923 zwolniony pod dozór policji.Wrócił do Zagłębia i został sekretarzem KO ZMK.15 V 1926 po przemówieniu na wiecu w kopalni"Flora"został aresztowany i uwięziony w Będzinie,11 X 1926 skazany w Sosnowcu na 3 lata więzienia za działalność w KPP i usiłowanie zorganizowania strajku w kopalni;po apelacji wyrok zmniejszono do 2 lat.Po zwolnieniu z więzienia w Koronowie w 1928 r.odbył służbę wojskową w karnej kompanii 1 pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu,gdzie był sekretarzem komitetu pułkowego KPP.W 1929 r.wrócił do działalności partyjnej na terenie Warszawy,okręgu Warszawa-Podmiejska i Łodzi.20 IX 1930 aresztowany na przedmieściach łodzi,pobity przez policjantów i osadzony w areszcie śledczym.Zwolniony za kaucją i 25 IV 1931 uniewinniony przez łódzki sąd.W styczniu 1932 r.został zastępcą kierownika Centralnego Wydziału Wojskowego KPP,a po VI Zjeździe KPP II sekretarzem KO KPP na Górnym Śląsku.26 IV 1933 aresztowany wraz z żoną i 30 XI 1933 skazany na 3 lata więzienia;po apelacji karę zmniejszono do 15 miesięcy.W 1935 r.zwolniony,do II 1936 r.kierował placówką KPP w Gdańsku,potem wrócił do Zagłębia,gdzie z polecenia władz KPP odbudowywał KO KPP rozbity przez masowe aresztowania i nawiązał kontakty z organizacjami terenowymi.Później działał w okręgu Warszawa-Podmiejska.18 VI 1937 osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej,gdzie był jednym z najsurowiej traktowanych więźniów prawie rok był przetrzymywany w karcerze.We IX 1938 r.w wyniku starań rodziny i adwokata przewieziony do więzienia w Warszawie,a 13 I 1939 skazany na 8 lat więzienia i pozbawienie praw na 10 lat.Karę odbywał w Grudziądzu.Po zajęciu Polski przez Niemców we IX 1939 r.wraz z innymi więźniami osadzonymi w Grudziądzu wywieziony przez gestapo do Grupy w powiecie świeckim i zamordowany.Był żonaty z Henryką z d.Weinstein,działaczką KZMP i KPP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz