czwartek, 24 marca 2016

Akademia Królewska w Poznaniu

Niem.Königliche Akademie zu Posen istniejąca w latach 1903-1919 pruska uczelnia w Poznaniu.Została założona 4 listopada 1903 z nadania króla pruskiego i cesarza niemieckiego Wilhelma II Hohenzollerna,z inicjatywy kierownika wydziału w pruskim ministerstwie edukacji narodowej Friedricha Althoffa.Jej istnienie w Poznaniu,w czasach zaborów,miało wzmocnić niemiecką obecność oraz politykę germanizacji.Rektorem uczelni był filozof i krytyk literacki Eugen Kühnemann.Na potrzeby uczelni wzniesiono w latach 1905-1910 neorenesansowy gmach(utrzymany w formach północnego renesansu)obecne Collegium Minus z Aulą Uniwersytecką,stanowiące elementy zabudowy reprezentacyjnej Dzielnicy Cesarskiej.Projektantem gmachu był Eduard Fűrstenau.Po likwidacji uczelni,w wyniku wygranego przez Polaków powstania wielkopolskiego,na przełomie 1918 i 1919 r.jej majątek przejął utworzony przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej Uniwersytet Poznański.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz