wtorek, 29 marca 2016

Politechnika Gdańska

PG państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku.Politechnika Gdańska,założona w 1904 r.jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką.Obejmuje 9 wydziałów,na których studiuje ponad 27 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób,w tym około 1200 nauczycieli akademickich.Większość wydziałów posiada prawa akademickie,czyli jest uprawniona do nadawania również stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania do Prezydenta RP o nadanie tytułu naukowego profesora.Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji,sympozjów i seminariów.Prowadzi wymianę międzynarodową studentów i pracowników.Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zbiera i udostępnia informacje o programach międzynarodowych,możliwościach uzyskania stypendiów zagranicznych i zaproszenia stypendystów spoza Polski.Od października 2015 r.jest uczelnią zrzeszoną w europejskiej organizacji wyższych szkół technicznych CESAER(Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research).Jest też uczelnią ujętą w rankingu 800 najlepszych uczelni świata Times Higher Education World University Rankings.Uczelnia ma tradycje parlamentarnego i kulturalnego życia studenckiego.W późnych latach 50 XX w.powstał tu pierwszy niezależny Parlament Studencki w powojennej historii szkolnictwa wyższego w Polsce.W tym samym okresie na PG rozpoczął działalność teatrzyk„Bim-Bom”ze Zbigniewem Cybulskim i Bogumiłem Kobielą.
Lokalizacja
Politechnika Gdańska znajduje się w centrum gdańskiego Wrzeszcza,dzielnicy dobrze skomunikowanej z pozostałymi częściami Trójmiasta.Budynki należące do kampusu Politechniki Gdańskiej,w tym obiekty dydaktyczne,administracyjne oraz domy studenckie,zlokalizowane są w sąsiedztwie ulic Traugutta,do Studzienki,Fiszera oraz al.Zwycięstwa.Gmach Główny uczelni mieści się przy ul.Narutowicza 11/12.
Patroni
Jan Heweliusz(ur.28.01.1611 Gdańsk,zm.28.01.1687 Gdańsk),gdański astronom i geodeta,piwowar,ławnik i rajca,syn Abrahama Hewelke i Korduli z Heckerów.Najwybitniejszy po Mikołaju Koperniku astronom na ziemiach polskich.Konstruktor przyrządów astronomicznych,wynalazca zegara wahadłowego,peryskopu i śruby mikrometrycznej,twórca pierwszego na świecie wielkiego obserwatorium astronomicznego wyposażonego w lunety.2 października 2011 roku na jednym z dziedzińców Politechniki Gdańskiej odsłonięto relief z portretem Jana Heweliusza autorstwa Roberta Kai.Gabriel Fahrenheit(ur.24.05.1688 Gdańsk,zm.16.09.1736 Haga),urodzony w Gdańsku fizyk i inżynier,wynalazca termometru rtęciowego i twórca skali temperatury,popularnej w niektórych krajach anglosaskich.Syn kupca Daniela i Concordii z domu Schumann.22 września 2010, uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej,Dziedziniec Północy nazwany został imieniem Daniela Gabriela Fahrenheita,a Dziedziniec Południowy z wahadłem Foucaulta imieniem Jana Heweliusza.
Historia
Struktura i nazwy
 • 1904–1918 Królewska Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku(Königliche Technische Hochschule zu Danzig).Uczelnia posiadała 6 wydziałów:Wydział Architektury,Wydział Budownictwa,Wydział Maszynowy i Elektrotechniki,Wydział Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych,Wydział Chemiczny,Wydział Nauk Ogólnych
 • 1918–1921 Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku(Technische Hochschule in Danzig)
 • 1921–1939 Wyższa Szkoła Techniczna Wolnego Miasta Gdańska(Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig)
Po wprowadzeniu z dniem 1 sierpnia 1922 zmian w statucie,regulaminie i organizacji uczelni zamiast sześciu wydziałów powołano trzy:Wydział I Nauk Ogólnych,Wydział II Budownictwa,Wydział III Techniki Maszyn,Techniki Okrętowej i Elektrotechniki.Na Wydziale III utworzono następujące oddziały:Oddział Techniki Maszyn,Oddział Techniki Okrętowej,Oddział Elektrotechniki.W roku akademickim 1926/1927 zmieniono nazwę Wydziału III na Wydział Budowy Maszyn,Elektrotechniki oraz Techniki Okrętowej i Lotniczej.W roku akademickim 1938/1939 zmieniono nazwę Wydziału III na Wydział Maszynowy
 • 1939–1941 Wyższa Szkoła Techniczna Gdańsk(Technische Hochschule Danzig)
 • 1941–1945 Wyższa Szkoła Rzeszy w Gdańsku(Reichshochschule Danzig)
 • od 24 maja 1945 Politechnika Gdańska
Do 1918 r.
Najstarsze budynki dzisiejszej politechniki zostały wybudowane w latach 1900–1904,wedle projektów berlińskiego architekta Alberta Carstena dla nowo powstającej Wyższej Szkoły Technicznej(Königliche Preussische Technische Hochschule).Gmach główny uczelni posiada bogaty wystrój rzeźbiarski,utrzymany w stylu neorenesansu niderlandzkiego,dzięki któremu miała się wpisać w zabytkową architekturę Gdańska.Zespół zabudowy Politechniki Gdańskiej wpisany jest do rejestru zabytków.Uroczysta inauguracja odbyła się 6 października 1904,w obecności niemieckiego cesarza,Wilhelma II.
Lata 1918-1939
W latach 1918–1921 uczelnia nosiła nazwę Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku(Technische Hochschule zu Danzig).Wraz z utworzeniem Wolnego Miasta Gdańska zmieniono nazwę uczelni na Wyższą Szkołę Techniczną Wolnego Miasta Gdańska(Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig).1 sierpnia 1922 wprowadzono zmiany w statucie,regulaminie i strukturze uczelni.
Powołano trzy wydziały:
 • Wydział I Nauk Ogólnych:Katedra Ia Humanistyczna,Katedra Ib Matematyczno Fizyczna,Katedra Ic Chemiczna
 • Wydział II Budownictwa:Katedra IIa Architektury,Katedra IIb Inżynierii Budowlanej
 • Wydział III Inżynierii Maszynowej:Katedra IIIa Budowy Maszyn,Katedra IIIb Elektryczna,Katedra IIIc Budowy Okrętów(od 1929 r.Budowy Okrętów i Lotnicza)
Lata 1939-1945
W latach 1939-1941 zmieniono nazwę uczelni na Wyższą Szkołę Techniczną w Gdańsku(Technische Hochschule Danzig),w latach 1941-1945 funkcjonowała nazwa Wyższej Szkoły Rzeszy w Gdańsku(Reichshochschule Danzig),ze znaczne zmniejszoną liczbą studentów i kadry naukowej.W styczniu 1945 r.zawieszono zajęcia i rozpoczęto ewakuację wyposażenia,księgozbioru i pracowników.Budynki przerobiono na szpital wojenny z 3 tysiącami łóżek.
Przekształcenie w 1945 r.
Na podstawie Dekretu(z mocą ustawy)Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z wniosku Ministra Oświaty Rzeczypospolitej Polskiej z 24 maja 1945 istnieje jako uczelnia polska.Pomimo,że polska uczelnia nie uznaje się za bezpośrednią kontynuatorkę istniejącej w tym miejscu szkoły niemieckiej i gdańskiej, le jedynie tradycji szkoły o profilu technicznym,to jednak zgodnie z Dekretem o przekształceniu Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką współczesna Politechnika Gdańska zachowuje wszystkie prawa i obowiązki Politechniki w Wolnym Mieście Gdańsku.W 2005 r.Politechnika Gdańska świętowała 60-lecie istnienia i jednocześnie 100-lecie istnienia Politechniki w Gdańsku.Do dzisiaj istnieją spory o spadek po przedwojennej Politechnice,jednak akademicka świadomość niezależności i równości pozwala w spokoju przyjmować ciągłość,zgodnie z prawem,współczesnej i przedwojennej Politechniki.
Zabytkowe miejsca
Gmach Główny powstał w latach 1900–1904 według projektu Hermanna Eggertta i Alberta Carstena równocześnie z budynkami Instytutu Elektrotechnicznego,Laboratorium Maszynowego i Wydziału Chemicznego.Wszystkie te obiekty wzniesiono w stylu renesansu północnego z elementami secesji.Frontowa część Gmachu Głównego jest ozdobiona licznymi kamiennymi rzeźbami,które symboliką nawiązują do przeznaczenia budynku.Nad centralnym wejściem znajduje się głowa Meduzy,chroniąca gmach przed intruzami i personifikująca energię.Rzeźby umieszczone nad wschodnią bramą boczną przedstawiają latarnię morską oraz wieżę Kościoła Mariackiego,nad zachodnią bramą:częściowo zniszczony symbol parowozu oraz dziób statku.Nad oknami wysokiego parteru umieszczono podobizny pruskich uczonych i pionierów techniki XIX wieku:architekta Karla Friedricha Schinkla,fizyka Gotthilfa H.L.Hagena,producenta parowozów Johanna F.A.Borsiga i budowniczego okrętów Ferdinanda Schichaua.Dekorację instalacji odprowadzania wody z dachu stanowią cztery miedziane rzygacze w postaci mężczyzn trzymających stwory wodne.Wieża zegarowa,zniszczona w 1945 roku powróciła na dach Gmachu Głównego 13 maja 2012 roku.Wieża ma 18 m wysokości,waży 15 ton.Wieżę wieńczy pozłacana rzeźba Alegorii Nauki.Budynek główny obejmuje dziedzińce wewnętrzne przykryte szklanymi kolebkami założonymi w 2004 roku według projektu W.Czabańskiego i Z.Wilka.Dziedziniec Południowy w 2012 roku przyjął oficjalnie imię Jana Heweliusza.Wahadło Foucaulta służy do demonstrowania ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi.Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka,który pierwszy wykonał podobne doświadczenie w 1851 roku w paryskim Panteonie.Urządzenie,które pojawiło się w 2005 roku na Dziedzińcu Południowym,to ważący 64 kg metalowy dysk zawieszony na ramieniu długości 26 m.Obserwację wahań ułatwia promień lasera.Elektromagnes umieszczony w punkcie zawieszenia podtrzymuje wahania,które bez niego po pewnym czasie by zanikły.Reliefy przedstawiające portret Jana Heweliusza i projekt refleksyjnego zegara słonecznego(po lewej) i obrotową mapę nieba z sekstantem zamontowane w niszach okiennych nad wahadłem Foucaulta.Reliefy ze stali nierdzewnej wykonał Robert Kaja.W październiku 2013 roku na Dziedzińcu Północnym odsłonięto relief z podobizną wielkiego gdańszczanina D.G.Fahrenheita,fizyka,inżyniera,wynalazcy termometru rtęciowego i twórcy skali temperatury.W jednej z nisz okiennych znajduje się podobizna wielkiego fizyka.Druga pokryta jest grubą szklaną taflą.Górna część instalacji przypomina siatkę naczyń krwionośnych,natomiast dolna,o błękitnym odcieniu,obrazuje strukturę kryształów widzianych na szybie w czasie mrozów.Na środku umieszczony został termometr Fahrenheita.
Zabytkowe liczniki gazowe
W 1904 roku wraz z wybudowaniem gmachów politechniki oddano do użytku wewnętrzną sieć gazową.Rozpoczynała się tuż przy Portierni Głównej.W odpowiednim pomieszczeniu umiejscowiono główny zawór i pomiar zużycia gazu.Stała ekspozycja zabytkowych wodnych liczników gazowych politechniki w Gdańsku,stojących na pierwotnych stanowiskach pomiarowych od chwili ich montażu do dnia dzisiejszego,zawiera zachowane fragmenty instalacji.
Kordegardy przy bramie wejściowej
Dwa niewielkie budynki usytuowane symetrycznie względem osi głównej,przed Gmachem Głównym.Po wschodniej stronie znajduje się dawny dom portiera(z symbolem klucza)oraz domek,który oficjalnie był„domkiem głównego elektryka”,z symbolem kwiatka(prawdopodobnie domek ogrodnika).Po modernizacji siedziba Działu Promocji PG i Portiernia.Przy domku portiera znajduje się zrekonstruowana rzeźba sowy naturalnej wielkości,symbolu wiedzy i mądrości.
Laboratorium Maszynowe
Górujący nad kampusem Politechniki Gdańskiej zabytkowy komin,wraz z przylegającą do niego wieżą ciśnień,powstał jako część Laboratorium Maszynowego.Wybudowane w 1904 roku według projektu Hermanna Eggertta i Alberta Carstena,spełniało potrzeby uczelni w zakresie zaopatrzenia w ciepło,wodę i elektryczność oraz służyło do potrzeb dydaktycznych.Budynek składał się z podpiwniczonej hali maszyn,przylegającej kotłowni,usytuowanego między nimi komina z przylegającą wieżą ciśnień i ciągu pomieszczeń.Projekt wyposażenia prof.Josse.W 1945 r.była to pierwsza elektrownia uruchomiona interwencyjnie w Gdańsku,która służyła mieszkańcom Wrzeszcza.Laboratorium zostało rozbudowane i zmodernizowane w latach 1994–1997.W budynku zachowano liczne zabytki techniki.
Chłodnia kominowa
Nieopodal laboratorium postawiono chłodnię kominową oraz budynek maszynisty.Postawiona do schładzania wody w obiegu zamkniętym.Stalowa konstrukcja chłodni o wysokości 28 m została ustawiona na granitowym fundamencie za halą maszyn.Dolna część chłodni to zraszalnik,który był w przekroju owalny i spełniał funkcję wymiennika ciepła.Na części owalnej ustawiono komin o przekroju kołowym,służący do osiągnięcia swobodnego ciągu powietrza.Hełm chłodni zakończono szpicą.
Gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Instytutu Elektrotechnicznego(Elektrotechnisches Institut)powstał w latach 1900–1904 według projektu Hermanna Eggertta i Alberta Carstena.Składał się z czterech wyróżniających się powierzchniowo i przestrzennie części połączonych ze sobą korytarzem:laboratoriów z warsztatami i z małą salą audytoryjną,hali maszyn(Hala Napędu),sali audytoryjnej i laboratoriów oraz kreślarni z dodatkowymi pomieszczeniami.Obecnie budynek nosi imię prof.Kazimierza Kopeckiego.W gmachu mieszczą się duże sale audytoryjne,odnowione E1 i zabytkowe audytorium E41 im.prof.Stanisława Szpora,które po gruntownym remoncie i restauracji odzyskało dawny wygląd z 1904 roku.Zakończony w 2011 roku remont,modernizacja oraz wyposażenie zabytkowych sal w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologie ICT sfinansowano ze środków projektu"Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej".Na budynku widnieje jedna z najciekawszych rzeźb na terenie całego kompleksu politechniki.Przedstawia całującą się parę młodą kobietę z kłosem zbóż i mężczyznę z pochodnią w ręku.
Audytorium E1
Budynek laboratorium był obiektem przybudowanym do budynku głównego.W latach 2006–2008 przeprowadzono przebudowę wnętrza sali wykładowej laboratorium Napędu Elektrycznego na audytorium wykładowe.Na zapleczu Audytorium E-1 znajduje się stała ekspozycja zabytkowych urządzeń miernictwa elektrycznego.Budynek Wydziału Chemicznego„Stara Chemia”Gmach Instytutu Chemicznego(Chemisches Institut)był jednym z pierwszych budynków wzniesionych w latach 1900–1904 dla Politechniki Gdańskiej.Wejście główne zdobi portal,który zawiera zestaw symboli,związanych z przeznaczeniem budynku.Nad łukiem wejściowym widnieje ozdobny kartusz(aktualnie z napisem„CHEMIA”)zwieńczony trójkątnym,otwartym tympanonem.W 2010 roku zakończono rewitalizację północnego skrzydła budynku Chemii A,mieszczącego Audytorium Chemiczne z zapleczem.
Symbole pierwiastków
Symbole pierwiastków równomiernie rozmieszczone wzdłuż górnej krawędzi fasady bocznych skrzydeł budynku Wydziału Chemicznego.24 znaki mocno stylizowane litery przedstawiające symbole chemiczne pierwiastków.Podzielone zostały na 4 grupy,po sześć symboli każda.Na zachodnim skrzydle umieszczono symbole niemetali,natomiast na wschodnim metali.Symbole pierwiastków opisano oznaczeniami używanymi na przełomie XIX i XX wieku.
Audytorium Chemiczne PG
Sala audytoryjna po rewitalizacji uzyskała wygląd wnętrza z początku XX wieku.W zabytkowym Audytorium Chemicznym zachowano 80 proc.oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrza:dekorację malarską ścian,zdobnicze elementy architektoniczne sklepienia,stoły laboratoryjne,siedziska z zapleckami i pulpity.Zachowały się także kamionkowe zlewy laboratoryjne,stolarka okienna łącznie z klamkami,okuciami i zawiasami;drzwi,obudowa rolet okiennych razem z silnikami elektrycznymi.W Audytorium są też niezbędne we współczesnej nauce i dydaktyce urządzenia multimedialne projektory,nagłośnienie,system kamer,które pozwalają prowadzić telewykłady przez Internet.
Tablica Mendelejewa
Odkryta podczas renowacji Audytorium Chemicznego i odrestaurowana tablica układu okresowego pierwiastków wymalowana na ścianie w 1904 roku,zawierała wiedzę chemiczną z początku XX wieku.
Wydziały
Na 9 wydziałach uczelni na studiach pierwszego,drugiego i trzeciego stopnia oraz podyplomowych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje ponad 20 tysięcy studentów:

 • Wydział Architektury dziekan prof.dr hab.inż.arch.Antoni Taraszkiewicz prof.nadzw.PG
 • Wydział Chemiczny dziekan prof.dr hab.inż.Sławomir Milewski prof.zw.PG
 • Wydział Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki dziekan prof.dr hab.inż.Krzysztof Goczyła
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki dziekan prof.dr hab.inż.Leon Swędrowski
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dziekan prof.dr hab.inż.Wojciech Sadowski,prof.zw.PG
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska dziekan dr hab.inż.Ireneusz Kreja prof.nadzw.PG
 • Wydział Mechaniczny dziekan prof.dr hab.inż.Jan Stąsiek prof.zw.PG
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa dziekan dr hab.inż.Janusz Kozak prof.nadzw.PG
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii dziekan dr hab.Julita Wasilczuk prof.nadzw.PG

Jednostki wspomagające:

 • Centrum Języków Obcych
 • Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
 • Centrum Sportu Akademickiego

Wydział Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki(dawna nazwa:Wydział Elektroniki)to największy z wydziałów uczelni,składający się obecnie z 16 katedr,kształcący około 3000 studentów na studiach magisterskich,inżynierskich bądź studiach dwustopniowych,a także studiach doktoranckich.W roku akademickim 2008/2009 największym wydziałem pod względem liczby studentów był Inżynierii Lądowej i Środowiska,na którym kształciło się ponad 4000 studentów.
Kampus
W założeniu pierwszych architektów budynki politechniki były obliczone na 600 studentów,z możliwością powiększenia tej liczby do 1000.Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Politechniki Gdańskiej miało miejsce 7 czerwca 1900 roku.W ciągu czterech lat na terenie 6,4 ha wzniesiono gmachy o łącznej kubaturze przekraczającej 200 tys.m³.Obecnie kampus uczelni tworzy kilkanaście budynków,zarówno zabytkowych,jak i współczesnych.Obecnie Politechnika Gdańska dysponuje terenami o powierzchni niemal 77 hektarów. W budynkach uczelni przebywa ponad 1200 pracowników naukowych i blisko 27 tys.studentów.Symbolem uczelni jest wzniesiony na początku XX wieku monumentalny Gmach Główny,zaprojektowany w stylu neorenesansu niderlandzkiego,przez wybitnego architekta i późniejszego profesora uczelni Alberta Carstena.Pod kierunkiem profesora Carstena wzniesiono również Laboratorium Maszynowe,a także budynki wydziałów Chemicznego oraz Budowy Maszyn i Elektrotechniki.Znaczne zniszczenia przyniosła II wojna światowa,kiedy wypaliło się 60 proc.kubatury Gmachu Głównego oraz 70 proc.pokrycia dachowego.Po wieńczącej gmach wieży zegarowej pozostała jedynie stalowa konstrukcja.Zniszczenia wojenne całej uczelni oszacowano na około 16 proc.W pierwszej kolejności odbudowano mniej zniszczone Laboratorium Wytrzymałościowe i budynek Wydziału Chemicznego.Najdłużej trwała odbudowa Gmachu Głównego,w którym należało wzmocnić konstrukcję części środkowej.Budynek zyskał nowy wystrój,a pomieszczenia w nim otrzymały:Biblioteka Główna,Rektorat,Kwestura oraz Katedra Rysunku,Malarstwa i Rzeźby.Wraz z rozwojem uczelni trwała jej rozbudowa.W 1948 roku w budynku dawnej loży masońskiej oddano do użytku Laboratorium Wysokich Napięć i Przyrządów Rozdzielczych przy ul.Własna Strzecha 18a.W latach pięćdziesiątych kubatura budynków uczelnianych zwiększyła się o 65 proc.Powstały wówczas:pawilon Radiotechniki,budynek B Wydziału Chemicznego,hala doświadczalna dla Wydziału Budownictwa Wodnego,Laboratorium Technologii Materiałów Maszynowych oraz nowe gmachy wydziałów:Budownictwa Wodnego,Wydziału Budowy Okrętów i Mechanicznego.W 1962 roku zbudowano kompleks Akademickiego Ośrodka Sportowego PG.Po modernizacji i rozbudowie w ostatnich latach(2010-2012)obecne Centrum Sportu Akademickiego PG posiada nowoczesny kompleks basenów,wioślarnię,halę sportową,halę tenisową oraz boisko do piłki nożnej z certyfikatem FIFA.W roku 1969 ukończono budowę gmachu Wydziału Elektroniki.Tego samego roku dobudowano skrzydło„B”do Gmachu Głównego.Lata 70 to czas,w którym powstały m.in.budynek C Wydziału Chemicznego,gmach Instytutu Okrętowego oraz budynek dla Wydziału Elektrycznego przy ul.Sobieskiego 7,budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodek Wypoczynkowy w Czarlinie.Wraz ze wzrostem liczby studentów powstawały domy studenckie.Do roku akademickiego 1960/1961 powstało 7 akademików,a w latach 1970-1986 wybudowano trzy kolejne.Obecnie osiedle akademickie liczy 12 domów studenckich.W 1999 r.oddano do użytku Audytorium Novum,a w 2002 r.oddano do użytku nowy budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii.Czterokondygnacyjny gmach Wydziału Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki oddano do użytku w roku 2008.Łączna powierzchnia obiektu wynosi 12 tys.m².Trzecie piętro zajmuje Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.Od 2013 r.na uczelni funkcjonuje budynek A Centrum Nanotechnologii,największej inwestycji ostatnich lat na Politechnice Gdańskiej.W centrum znajduje się 25 specjalistycznych laboratoriów dydaktyczno-badawczych.Po 67 latach,dokładnie 13 maja 2012,odbudowana wieża zegarowa powróciła na Gmach Główny.18-metrową konstrukcję o masie 15 ton udekorowano złotą rzeźbą Alegorii Nauki postaci kobiecej trzymającej w jednej ręce księgę,a w drugiej kaganek.Postać Alegorii wysokości 2,65 m pokryto 1250 płatkami złota(o powierzchni 64 cm kw.każdy).Wygląd wieży odtworzył dr inż.Wiesław Czabański,a koszt rekonstrukcji wyniósł około 1,1 mln zł.Kampus Politechniki Gdańskiej stale się rozwija.W 2015 roku zakończono projekt budowy Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2,w którym prowadzone będą badania ukierunkowane na wdrożenia i patenty przemysłowe z zakresu nowoczesnej elektroenergetyki.W roku 2015 na PG powstał także kompleks składający się z Centrum Nanotechnologii B oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.
Na terenie kampusu uczelni działają nowoczesne centra takie,jak:

 • Centrum Nanotechnologii
 • Interizon Pomorski Klaster ICT
 • Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
 • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
 • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
 • Centrum Sportu Akademickiego, dysponujące nowoczesnymi obiektami sportowymi:
 • dwoma basenami
 • pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim
 • halą sportową,boiskiem do siatkówki
 • plenerowymi kortami tenisowymi
 • salą aerobiku
 • siłownią
 • wioślarnią
 • salą judo

Kierownictwo uczelni

 • Rektor,prof.dr hab.inż.Henryk Krawczyk,prof.zw.PG
 • Prorektor ds.nauki,prof.dr hab.Józef Sienkiewicz,prof.zw.PG
 • Prorektor ds.kształcenia:dr hab.inż.Marek Dzida,prof.nadzw.PG
 • Prorektor ds.rozwoju i jakości:prof.dr hab.Kazimierz Jakubiuk,prof.zw.PG
 • Prorektor ds.współpracy i innowacji:prof.dr hab.inż.Jacek Mąkinia
 • Kanclerz:mgr inż.Marek Tłok

Najnowsze osiągnięcia
Cyber Oko
Opracowane pod kierunkiem prof.Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki,zostało polskim„Wynalazkiem roku 2013”.Interfejs służy do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce.
MEDEYE
System wspomagania diagnostyki badań endoskopowych przewodu pokarmowego człowieka.Współcześnie badania endoskopowe można realizować za pomocą kapsułki zawierającej w środku urządzenie elektroniczne wyposażone w kamerę i bezprzewodowy nadajnik.Pacjent połyka kapsułkę,która wędruje po organizmie od kilku godzin do kilku dni.System MedEye wspomaga pracę lekarza,gdyż zawiera repozytorium nagrań z badań endoskopowych zawierających blisko 5000 przypadków.W ciągu około 15 minut wskazuje miejsca w nagraniu,gdzie występuje nowotwór,krwawienie,polip czy inna choroba przewodu pokarmowego.Co więcej,powiadomienie o zakończonej analizie lekarz otrzymuje sms-em lub pocztą elektroniczną.System powstał w zespole pięcioosobowym pod kierunkiem prof.Henryka Krawczyka,rektora uczelni.
Domowy asystent osób starszych i chorych
Domowy asystent osób starszych i chorych to zestaw urządzeń dyskretnie nadzorujących człowieka w codziennych czynnościach.Dzięki różnego rodzaju czujkom i sensorom asystent zbiera informacje.W sytuacji,gdy dane znacząco odbiegają od normy,system alarmuje osobę opiekującą się chorym.Projekty to m.in.wanna nadzorującego chorego podczas kąpieli,e-narzuta monitorująca czynności serca podczas odpoczynku w fotelu czy e-dmuchawka do rehabilitacji po niedowładach twarzy.
Opatrunki na trudno gojące się rany
Wyglądem przypominają gąbkę lub mają postać hydrożelową.Nowej generacji opatrunki medyczne będą stosowane głównie na trudno gojące się rany skórne,zwłaszcza te zainfekowane gronkowcem złocistym.Poza właściwościami przeciw utleniającymi i dużą chłonnością.Materiał może być szeroko stosowany w kosmetologii oraz weterynarii.
SentiOne
Narzędzie(stworzone przez absolwentów Politechniki),które daje odpowiedź na pytanie,jak dany temat,firma,marka,wydarzenie czy osoba jest postrzegana w sieci.Współpracują już z ponad 500 dużymi,średnimi i lokalnymi markami na siedmiu rynkach europejskich,m.in.z Niveą,Procter&Gamble,Polkomtelem i Allegro.Centrum pomaga zapobiegać kryzysom wizerunkowym,bo może wyszukiwać frazy stanowiące zagrożenie dla firm czy instytucji publicznych.
Certyfikaty
Wybrane laboratoria i kierunki studiów na Politechnice Gdańskiej posiadają certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia i prowadzonych badań naukowych.
Przykłady certyfikatów i świadectw uznania:

 • Trzy certyfikaty Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunków:informatyka na Wydziale Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki,biotechnologia na Wydziale Chemicznym oraz elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.Kierunki równocześnie podsiadają certyfikaty European Network for Accreditation of Engineering Education(ENAEE)
 • Certyfikat CUDA Teaching Center na Wydziale Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki za zaangażowanie w rozwój kształcenia w zakresie przetwarzania równoległego z wykorzystaniem technologii CUDA.Dokument przyznała korporacja NVIDIA z siedzibą w Santa Clara,USA
 • Pierwsza na świecie akredytacja Microsoft Modern Lab dla laboratorium komputerowego na Wydziale Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki PG.Certyfikowane przez Microsoft laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt pozwalający na kształcenie wzmacniające samodzielność i innowacyjność studenta
 • Certyfikat w ramach Cadence Certified Lab Program dla Laboratorium Układów Scalonych i Programowalnych Katedry Systemów Mikroelektronicznych Wydziału Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki PG.Był to pierwszy w Polsce certyfikat przyznany w ramach inauguracji Cadence Certified Lab Program
 • Międzynarodowy certyfikat dla Wydziału Mechanicznego,wydany przez International Institute of Welding,uznający ośrodek szkoleniowy pod nazwą„Politechnika Gdańska Zespół spawalnictwa”jako IIW Approved Training Body z uprawnieniami do szkolenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników
 • Laboratorium Badań Materiałów na Wydziale Mechanicznym legitymuje się trzema świadectwami uznania Polskiego Rejestru Statków dotyczącymi m.in.badań metali,ich własności,badań ultradźwiękowych etc.
 • Dwie pracownie na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa posiadają Certyfikaty Polskiego Rejestru Statków dotyczące m.in.badań naukowych,analitycznych i laboratoryjnych w dziedzinie oceanotechniki czy też badań własności fizyko-chemicznych,etc.
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii otrzymał instytucjonalny certyfikat wydany przez Association of MBAs(AMBA)
 • Katedra Elektrochemii,Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym posiada dwa certyfikaty DNV GL największego w Polsce towarzystwa klasyfikacyjnego statków i instalacji morskich oraz uznanego na świecie doradcy branży morskiej

Współpraca międzynarodowa
Politechnika Gdańska bierze udział w programach wymiany międzynarodowej takich jak LLP Erasmus,LLP Intensive Programme,Erasmus Mundus,Jean Monnet,CEEPUS,Tempus-Phare czy Leonardo da Vinci.Uczelnia realizuje obecnie ponad 420 umów bilateralnych w ramach programu Erasmus oraz 70 porozumień o współpracy o charakterze ogólnym i wiele umów o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami duńskimi,francuskimi,niemieckimi,szwedzkimi czy włoskimi.Uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych sieci tj.EUA,CDIO,IRO’s Forum czy BSRUN.
Wspólne przedsięwzięcia
Uczelnia realizuje kilkadziesiąt różnego rodzaju umów z otoczeniem biznesowym.
Przykłady współpracy:

 • Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.realizacja geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych torów kolejowych oraz badania odbiorowe wiaduktów
 • Airbus Helicopters:wspólne programy badawcze i naukowe w zakresie technologii morskich(ulepszanie systemów wspomagających śmigłowce w lotach nad dużymi akwenami),kształcenie wysoko wykwalifikowanych inżynierów
 • European Dental Implant Institute Vivadental;współpraca w zakresie stworzenia prototypu implantu stomatologicznego z myślą o produkcji przemysłowej
 • Projekt ACCUS partnerstwo 28 instytucji naukowych i firm z ośmiu państw UE:tworzenie najbardziej zaawansowanej instalacji typu Smart City w Europie,która zostanie uruchomiona w Gdańsku
 • Bohemia Interactive:wspólne Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej,które prowadzić będzie badania z zakresu metod szkolenia i zarządzania kryzysowego
 • Sunreef Yachts:wsparcie badawcze dla firmy ze strony uczelni;praktyki i cykl wykładów dla studentów ze strony SY
 • IBM:wspólne Centrum Badań Zaawansowanych IBM(Center for Advanced Studies)działa w ramach Węzła Innowacyjnych Technologii PG.Jego zadaniem jest realizacja projektów z zakresu technologii informatycznych w powiązaniu z biznesową strategią firmy IBM
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne sp.z o.o.udział w zespole konsultantów naukowych budowy tunelu pod Martwą Wisłą
 • PERN:rozwój innowacyjnych rozwiązań na potrzeby logistyki naftowej i chemicznej,wykonywanie analiz,ekspertyz i opracowań technicznych
 • Polpharma:współpraca przy opracowywaniu syntezy i technologii produkcji nowych leków
 • BLIRT:współpraca przy opracowywaniu innowacyjnych leków przeciwnowotworowych i przeciwdrobnoustrojowych w tym wspólne inicjatywy w ramach programów strategicznych NCBR typu STRATEGMED
 • MedVentures sp.z o.o. i Pro-Science Polska sp.z o.o.współpraca w ramach programu STRATEG MED w projekcie„Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji”

Kronika studencka

 • 25 sierpnia 1945 reaktywowano ZSP PG Bratnia Pomoc jako Związek Studentów PG Bratnia Pomoc
 • Działająca w„Bratniaku”komisja wydawnicza publikowała skrypty,zastępujące brakujące podręczniki.W budynku uruchomiono kuchnię,którą samodzielnie zaopatrywano oraz stołówkę
 • W listopadzie 1945 r.odbyło się pierwsze walne zebranie członków reaktywowanego przedwojennego Akademickiego Związku Morskiego.W tym samym roku działalność rozpoczął Akademicki Krąg Harcerski„WODNIK”
 • Krąg Starszoharcerski„ZODIAK”powstał w styczniu 1957 r.Krąg posiadał cztery zastępy:łączności,żeglarstwa,metodyczny,turystyczny
 • Na początku 1946 r.reaktywowano Akademicki Związek Sportowy,który zawiesił swoją działalność w lutym 1939 r.Jako pierwsi zorganizowali się lekkoatleci,tenisiści,pływacy,siatkarze,piłkarze nożni,narciarze i szermierze
 • Pierwszy w Polsce niezależny parlament studencki powstał w 1957 roku na Politechnice Gdańskiej.W ławach parlamentarnych zasiadło 46 posłów jeden poseł przypadał na 50 studentów.Pierwszym marszałkiem został Czesław Druet,późniejszy profesor,oceanolog specjalizujący się w dynamice i fizyce morza
 • Na PG w roku 1954 powstał słynny kabaret Bim–Bom.Premiera,przygotowanego we współpracy ze Sławomirem Mrożkiem i Antonim Słonimskim,programu„Ahaa...”odbyła się w Teatrze Miniatura.Z teatrzykiem związani byli m.in.Zbigniew Cybulski oraz Bogumił Kobiela
 • W 1957 roku powstała Studencka Agencja Radiowa.Na początku były„kołchoźniki”państwowej sieci radiowęzłowej„obrony cywilnej”,ale na PG pojawiła się grupa pasjonatów z Wydziału Łączności,która postanowiła wykorzystać istniejącą sieć do stworzenia radia w akademikach.Zachowało się ponad 200 oryginalnych taśm z nagranymi audycjami
 • W 1958 r.utworzono działającą do dziś Kronikę Studencką Ilustrowany Magazyn Studentów PG gazetę w jednym egzemplarzu.Obecnie„gazetę”można obejrzeć w dwóch gablotach znajdujących się w holu Gmachu Głównego,na prawo od wejścia do Biblioteki Głównej
 • W marcu 1963 r.odbyła się premiera pierwszego programu Kabaretu π pt.„Podskakujmy panowie”.Filarem zespołu był znany mim Jerzy Ciepielowski„Ciepiel”.W zbiorach uczelni zachowały się liczne fotografie z występów teatrzyku
 • Pierwsze próby utworzenia zespołu śpiewaczego datowane są na rok 1958.Oficjalna rejestracja działalności chóru nastąpiła w listopadzie 1965 roku,kiedy to na politechnice powstało„Collegium Academicum Musicae Antiqae”.W styczniu 1968 roku zespół zmienił nazwę na Chór Politechniki Gdańskiej,który śpiewa do dziś
 • Pierwsze Juwenalia na Wybrzeżu odbyły się w 1958 roku,zaś pierwsze Neptunalia studenckie PG odbyły się w 1966 roku
 • Obecnie na uczelni funkcjonuje ponad 30 kół naukowych,w tym pięć międzywydziałowych,trzy koła językowe,chór akademicki oraz 25 organizacji studenckich.Profile ich działalności sięgają zarówno klasycznych dziedzin:matematyki,fizyki,chemii,jak i nowoczesnych technologii:inżynierii dźwięku i obrazu czy też automatyki oraz sfer zupełnie nietechnicznych studenci mogą zapisać się do grupy miłośników fotografii,do klubu tańca oraz koła finansów i bankowości

Ciekawostki

 • Zespół prof.Mariana Osińskiego,wykładowcy na Wydziale Architektury miał znaczący udział w powojennej odbudowie i rekonstrukcji Głównego Miasta w Gdańsku
 • Znaczny udział przy budowie Sołdka pierwszego w powojennej historii Polski statku pełnomorskiego,który wodowano 6 listopada 1948 miał prof.Jerzy Doerffer,prof.PG,późniejszy rektor uczelni w latach 1981-1984.Statek pływał pod polską banderą ponad 31 lat.Dziś zacumowany na Motławie nieopodal Żurawia jest już eksponatem muzealnym
 • W 1949 roku skonstruowano pierwszy po wojnie polskiego samochód ciężarowy o ładowności 3,5 t.Prace prowadzone były pod kierunkiem prof.Mieczysława Dębickiego.Samochód wszedł do masowej produkcji pod nazwą STAR 20
 • Na Politechnice Gdańskiej opracowano pierwszy polski lek przeciwnowotworowy Ledakrin.Lek został wynaleziony przez prof.Andrzeja Ledóchowskiego w latach 60 XX wieku
 • W 1995 r.na terenie uczelni powstała Wirtualna Polska siedziba dzisiejszego portalu,w który ów projekt się przerodził,do dziś znajduje się w jednej z byłych stołówek akademickich Politechniki
 • 13 maja 2012 na gmach główny Politechniki Gdańskiej powróciła po 67 latach 18-metrowa wieża zegarowa(o masie 15 t),udekorowana złotą rzeźbą Alegorii Nauki postaci kobiecej trzymającej w jednej ręce księgę,a w drugiej kaganek.Postać Alegorii wysokości 2,65 m pokryto 1250 płatkami złota(o powierzchni 64 cm kw.każdy).Wygląd wieży odtworzył dr inż.Wiesław Czabański,a koszt rekonstrukcji wyniósł około 1,1 mln zł
 • Oddany do użytku w kwietniu 2008 roku nowy gmach Wydziału Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki to najinteligentniejszy budynek na Pomorzu.Działa w nim zintegrowany system zarządzania wszystkimi instalacjami,reagujący m.in.na zmiany temperatury,wilgotności i natężenia światła,a także czytnik tęczówki oka,strzegący dostępu do Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej(TASK)
 • Na Politechnice Gdańskiej działa superkomputer najszybsza maszyna licząca w Polsce i jeden z największych klastrów w Europie
 • W Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej znajdują się dziedzińce noszące imiona dwóch powiązanych z Gdańskiem naukowców:Jana Heweliusza i Gabriela Fahrenheita
 • Na dziedzińcu imienia Jana Heweliusza znajduje się Wahadło Foucaulta
 • Politechnika Gdańska jest głównym partnerem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Architekci politechniki są współautorami projektu Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku(2007 r.)ECS powstało w dzielnicy Nowe Miasto,w historycznym miejscu przy Placu Solidarności w pobliżu Bramy Nr 2 i Pomnika Poległych Stoczniowców
 • Większą część zespołu projektowego pracującego przy budowie PGE Arena,gdańskiego stadionu na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012,stanowili absolwenci Politechniki Gdańskiej
 • 23 stycznia 2013 Senat Politechniki Gdańskiej zatwierdził nowe logo uczelni,które zastąpiło herb funkcjonujący od 1989 roku.Nie jest to pierwsza zmiana znaku w ponad stuletniej historii politechniki.Niektóre z nich przetrwały do dzisiaj,tak jak symbol Politechniki Gdańskiej przedstawiający żaglowiec wpisany w okrąg oraz akronim PG.Znak ten obecnie widnieje na łańcuchach rektorskich
 • Cyber oko opracowane pod kierunkiem prof.Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki,zostało polskim„Wynalazkiem roku 2013”.Interfejs służy do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce
 • Politechnika Gdańska jest w posiadaniu kolekcji zbioru wartościowych instrumentów kreślarskich z kolekcji Henryka Limona,ofiarowanych Politechnice przez jego córkę

Rektorzy

 • 1904–1907 prof.Hans von Mangoldt
 • 1907–1909 prof.Reinhold Krohn
 • 1909–1912 prof.Adalbert Matthaei
 • 1912–1913 prof.August Wagener
 • 1913–1915 prof.Alfred Wohl
 • 1915–1917 prof.Hans Lorenz
 • 1917–1919 prof.Fryderyk Schilling
 • 1919–1923 prof.Otto Schulze
 • 1923–1924 prof.Gerhard de Jonge
 • 1924–1925 prof.Julius Sommer
 • 1925–1926 prof.John Jahn
 • 1926–1927 prof.Otto Kloeppel
 • 1927–1928 prof.Gerhard Schulze-Pillot
 • 1928–1929 prof.Hermann Stremme
 • 1929–1930 prof.Eberhard Buchwald
 • 1930–1931 prof.Otto Lienau
 • 1931–1932 prof.Fritz Krischen
 • 1932–1934 prof.Otto Heuser
 • 1934–1941 prof.Ernst Pohlhausen
 • 1941–1945 prof.Egon Martyrer

Od 1945 r.

 • 1945–1946 prof.Stanisław Łukasiewicz
 • 1946–1949 prof.Stanisław Turski
 • 1949–1951 prof.Paweł Szulkin
 • 1951–1954 prof.Robert Szewalski
 • 1954–1956 prof.Stanisław Hückel
 • 1956–1960 prof.Wacław Balcerski
 • 1954 i 1960–1966 prof.Kazimierz Kopecki
 • 1966–1968 prof.Władysław Bogucki
 • 1968–1970 prof.Stanisław Rydlewski
 • 1970–1975 prof.Janusz Staliński
 • 1975–1978 prof.Tomasz Biernacki
 • 1978–1981 prof.Marian Cichy
 • 1981–1984 prof.Jerzy Doerffer
 • 1984–1987 prof.Eugeniusz Dembicki
 • 1987–1990 prof.Bolesław Mazurkiewicz
 • 1990–1996 prof.Edmund Wittbrodt
 • 1996–2002 prof.Aleksander Kołodziejczyk
 • 2002–2008 prof.Janusz Rachoń
 • 2008 r.prof.Henryk Krawczyk

Wielcy ludzie na Politechnice Gdańskiej
Miejsca upamiętnienia
Budynki

 • Gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki im.profesora Kazimierza Kopeckiego
 • Budynek„Chemia B”Wydziału Chemicznego im.profesora Wacława Szybalskiego

Dziedzińce

 • Dziedziniec Północny im.Daniela Gabriela Fahrenheita
 • Dziedziniec Południowy im.Jana Heweliusza

Audytoria

 • Audytorium im.profesora Edwarda Geislera
 • Audytorium im.doktora Stanisława Kowalskiego
 • Audytorium im.profesora Aleksandra Potyrały
 • Audytorium im.profesora Hilarego Sipowicza
 • Audytorium im.profesora Stanisława Szpora
 • Audytorium im.profesora Kazimierza Zygmunta

Sale

 • Sala im.profesora Witolda Nowackiego
 • Sala im.profesora Adolfa Polaka
 • Sala im.Jędrzeja Śniadeckiego

Tablice pamiątkowe
Poświęcone zasłużonym postaciom

 • Profesorowie:Ignacy Adamczewski,Leon Kamieński,Stefan Minc,Tadeusz Pompowski,Włodzimierz Rodziewicz,Tadeusz Sulma,Ernest Sym,Włodzimierz Wawryk(zbiorcza tablica pamiątkowa)
 • prof.Wacław Balcerski
 • prof.Michał Broszko(odsłonięta w 1955 r.)
 • prof.Bronisław Bukowski(odsłonięta w 1975 r.)
 • prof.Jerzy Doerffer(odsłonięta w 2008 r.)
 • prof.Edward Geisler(odsłonięta w 1987 r.)
 • prof.Alfons Hofmann
 • prof.Kazimierz Kopecki
 • dr Stanisław Kowalski
 • prof.Henryk Markiewicz
 • prof.Witold Nowacki(odsłonięta w 1995 r.)
 • prof.Adolf Polak(odsłonięta w 1985 r.)
 • prof.Aleksander Rylke
 • prof.Stanisław Szpor(odsłonięta w 1986 r.)
 • prof.Tadeusz Szulczyński
 • prof.Wacław Szybalski
 • Jędrzej Śniadecki
 • doc.Emil Taszner
 • prof.Kazimierz Zygmunt
 • Dziekani Wydziału Elektrycznego(zbiorcza tablica pamiątkowa)
 • Fundatorzy Pawilonu Technologicznego Wydziału Chemicznego(odsłonięta w 1974 r.)
 • Pracownicy i studenci PG,którzy godną postawą w latach 1945-1989 dawali świadectwo swojego patriotyzmu,działając na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności(zbiorcza tablica pamiątkowa,odsłonięta w 2010 r.)
 • Studenci Polacy Politechniki Gdańskiej z lat 1904-1939,którzy zginęli za ojczyznę(zbiorcza tablica pamiątkowa,odsłonięta w 1994 r.)

Poświęcone organizacjom

 • Zrzeszenie Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej„Bratnia Pomoc”(odsłonięta w 1980 r.)
 • S.A.R. i Radio SAR(odsłonięta w 2007 r.)

Poświęcone wydarzeniom

 • 1000-lecie Państwa Polskiego 960-1960

Doktorzy honoris causa
Lista nazwisk doktorów honoris causa Politechniki Gdańskiej umieszczona jest na ścianie na pierwszym piętrze w Gmachu Głównym.
Osoby uhonorowane tytułem doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej:

 • prof.Maksymilian Tytus Huber 1950 r.
 • prof.Zygmunt Ciechanowski 1957 r.
 • prof.Witold Minkiewicz 1960 r.
 • prof.Aleksander Rylke 1965 r.
 • prof.Ewgenij W.Towstych 1965 r.
 • prof.Julien Kravtchenko 1970 r.
 • prof.Marian Osiński 1970 r.
 • prof.Witold Nowacki 1971 r.
 • prof.Janusz Groszkowski 1975 r.
 • prof.Kazimierz Kopecki 1975 r.
 • prof.Aleksander W.Wawiłow 1975 r.
 • prof.Michaił G.Wronkow 1975 r.
 • prof.Robert Szewalski 1978 r.
 • prof.Stanisław Turski 1980 r.
 • prof.Ignacy Adamczewski 1985 r.
 • prof.John Bernard Caldwell 1985 r.
 • prof.Paul Hagenmuller(fr.)1985 r.
 • prof.Igor Kisiel 1985 r.
 • prof.Franciszek Otto 1985 r.
 • prof.Jerzy Doerffer 1988 r.
 • prof.Martin Grassnick 1989 r.
 • prof.Dymitr Rostowcew 1989 r.
 • prof.Dieter Mlynski 1991 r.
 • prof.Witold Urbanowicz 1991 r.
 • prof.Damazy Tilgner 1992 r.
 • prof.Douglas Faulkner 1993 r.
 • prof.Adolf Butenandt 1994 r.
 • prof.Gerd Gudehus 1995 r.
 • prof.Fumio Nishino 1996 r.
 • prof.Władysław Findeisen 1997 r.
 • prof.Zbigniew Jedliński 2001 r.
 • prof.Wacław Szybalski 2001 r.
 • prof.Ignacy Malecki 2002 r.
 • prof.Lech Kobyliński 2004 r.
 • prof.Leon Kieres 2004 r.
 • prof.Bolesław Mazurkiewicz 2008 r.
 • prof.Michał Białko 2008 r.
 • prof.Jan Węglarz 2008 r.
 • prof.Jan Miller 2010 r.
 • prof.Robert J.Cava 2014 r.
Organizacje studenckie działające na Politechnice Gdańskiej

 • Akademicki Klub Kadry GDAKK
 • Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej„FIFY”
 • Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
 • Studencka Agencja Radiowa Politechniki Gdańskiej(jako jej rozwinięcie powstało Radio ARnet)
 • Akademicki Klub Taekwondo„Udar”Politechniki Gdańskiej

Inne organizacje związane z Politechniką Gdańską

 • Stowarzyszenie Absolwentów PG(zał.1988 r.)
 • Gdański Klub Płetwonurków"Rekin"(zał.1957 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz