czwartek, 24 marca 2016

Orla Perć

Szlak turystyczny czerwony Orla Perć(słow.Orlia prť,niem.Adlerweg,węg.Sas-út)najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny szlak w Tatrach i w całej Polsce,poprowadzony stokami oraz granią przez przełęcze i szczyty,między przełęczami Zawrat i Krzyżne i dalej grzbietem Wołoszyna na Polanę pod Wołoszynem.Jest to najdłuższy graniowy szlak w Tatrach Wysokich,prowadzący większością długiej wschodniej grani Świnicy.Odcinek od Krzyżnego do Polany pod Wołoszynem jest od 1932 roku zamknięty i nie przewiduje się jego otwarcia.Na Orlej Perci dominują trawersy,miejscami szlak prowadzi właściwie granią,ale z powodu ukształtowania terenu często oddala się od niej, omijając szczyty i turnie.Jako szlak główny jest oznakowany kolorem czerwonym.Na szlaku znajdują się ułatwienia(łańcuchy,klamry i 2 stalowe drabinki),mimo to jednak szlak ten nie jest odpowiedni dla początkujących turystów górskich,wymaga pewnego obycia z górami,sposobem korzystania z łańcuchów,wreszcie umiejętności wyszukiwania właściwych chwytów i stopni.Szczególnie istotne jest to przy złej pogodzie.Liczne ekspozycje na szlaku są stosunkowo silne,dlatego też szlak ten jest odradzany osobom z lękiem wysokości.Od czasu otwarcia szlaku w roku 1906,zginęło na nim ponad 120 osób.
Szlaki dojściowe
W rejon Orlej Perci prowadzi wiele popularnych szlaków dojściowych,część z nich jest też często samodzielnym celem wycieczek.
Orla Perć jest osiągalna od strony:

  • Kasprowego Wierchu i Świnicy

szlakiem czerwonym wzdłuż grani trasa trudna,eksponowana,z ułatwieniami w postaci łańcuchów i klamer,2:25 h

  • Doliny Gąsienicowej ze schroniska„Murowaniec”

szlakiem niebieskim na Zawrat trasa trudna,eksponowana,ubezpieczana łańcuchami,2:20 h
szlakiem żółtym na Kozią Przełęcz trasa trudna,ubezpieczana łańcuchami,2 h
szlakiem czarnym,prowadzącym przez Rysę Zaruskiego i Żleb Kulczyńskiego trasa trudna,ubezpieczana łańcuchami,klamrami i poręczami,2:30 h
szlakiem zielonym wyprowadzającym między Zadnią Sieczkową Przełączkę a Zadni Granat trasa średnio trudna,2:30 h
szlakiem żółtym tuż pod wierzchołek Skrajnego Granata trasa średnio trudna,2:25 h
szlakiem żółtym przez dolinę Pańszczycę na Krzyżne trasa o niewielkich trudnościach technicznych,ale dość żmudna i długa,2:45 h

  • Doliny Pięciu Stawów Polskich ze schroniska

szlakiem niebieskim na Zawrat trasa o niewielkich trudnościach technicznych,1:40 h
szlakiem żółtym na Kozią Przełęcz trasa trudna,eksponowana,z łańcuchami i klamrami,1:50 h
szlakiem czarnym na Kozi Wierch trasa średnio trudna,żmudna,1:55 h
szlakiem żółtym na Krzyżne trasa o niewielkich trudnościach technicznych,trochę żmudna,2:05 h
Czasy przejść podane według mapy,w innych źródłach mogą się znacznie różnić.
Trasa
Najlepszymi punktami wypadowymi na Orlą Perć są schronisko„Murowaniec”na Hali Gąsienicowej i schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.
Przejście Orlą Percią najlepiej podzielić na kilka części,np.

  • Zawrat Kozia Przełęcz(szczyt:Mały Kozi Wierch).Od lipca 2007 r.ruch turystyczny na odcinku Zawrat Kozia Przełęcz jest jednokierunkowy;czas przejścia:1:20 h
  • Kozia Przełęcz Kozi Wierch(szczyty:Kozie Czuby,Kozi Wierch).Od lipca 2007 r.ruch turystyczny na odcinku Kozia Przełęcz Kozi Wierch jest jednokierunkowy(nie licząc dwukierunkowego gzymsu pod Kozią Przełęczą);czas przejścia:1:30 h
  • Kozi Wierch Skrajny Granat(szczyty:Kozi Wierch,Zadni Granat,Pośredni Granat,Skrajny Granat);czas przejścia:1:35 h
  • Skrajny Granat Krzyżne(szczyt:Skrajny Granat);czas przejścia:2:15 h.Należy pamiętać,że z tego odcinka nie ma możliwości wcześniejszego zejścia ze szlaku

Czasy przejść podane według mapy,w innych źródłach mogą się znacznie różnić.Przejście całego szlaku zajmuje w warunkach letnich 6-8 godzin.Kolejna część Orlej Perci prowadząca granią Wołoszyna,z częściowym obejściem jej ostrza,jest zamknięta dla ruchu turystycznego.Ze względu na ochronę przyrody(cały teren Wołoszyna stanowi obszar ochrony ścisłej)nie przewiduje się jej otwarcia.Odcinek między Świnicą i Zawratem,również oznakowany na czerwono,nie jest częścią Orlej Perci.
Historia
Pomysłodawcą budowy Orlej Perci był Franciszek Henryk Nowicki,który 5 lutego 1901 wystosował list do Towarzystwa Tatrzańskiego z prośbą o wsparcie projektu wytyczenia szlaku od Wodogrzmotów Mickiewicza przez Wołoszyn,Krzyżne,Granaty,Kozi Wierch i dalej do Zawratu.Tutaj szlak miał łączyć się z istniejącym już szlakiem na Świnicę,a dalej biegnąć przez Kasprowy Wierch i Czerwone Wierchy aż do Doliny Kościeliskiej.Szlak został wytrasowany w latach 1903–1906 nakładami Towarzystwa Tatrzańskiego i wielkiego miłośnika Tatr,księdza Walentego Gadowskiego,któremu pomagali Jakub Gąsienica Wawrytko,Klemens Bachleda i kilku innych górali.W latach 1904 i 1911 wytrasowano szlaki łącznikowe,które pozwalają na pokonywanie trasy w krótszych odcinkach,przy czym szlak Zmarzły Staw Gąsienicowy Kozia Przełęcz Dolinka Pusta wytrasowano w 1912 r.zamknięto w 1925 r. i ponownie wyznakowano w 1953 r.W zimie zamknięty dziś odcinek od Krzyżnego do Polany pod Wołoszynem jako pierwsi przeszli Witold Henryk Paryski i Tadeusz Pawłowski 31 grudnia 1932 r.Z kolei szlak w obecnym kształcie(od Zawratu po Krzyżne)zimą jako pierwsi przebyli Zbigniew Jaworowski i Andrzej Manda w dniach 17–18 kwietnia 1949 r.Pod koniec 2006 r.z apelem„Orla Perć następne stulecie”do władz Tatrzańskiego Parku Narodowego o polepszenie zabezpieczeń na szlaku i zamianę trasy na via ferratę wystąpiły dwie osoby: przewodnik tatrzański Irena Rubinowska oraz reżyser filmowy Piotr Mikucki.Władze Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego proponowały natomiast demontaż wszystkich klamer i łańcuchów.Argumentowały,że tak trudny szlak powinien być dostępny tylko dla ludzi z doświadczeniem taternickim,którzy dysponują i potrafią posługiwać się sprzętem asekuracyjnym.Ostatecznie uznano,że jest to szlak historyczny i pozostanie w niezmienionej formie.Jako,że wiele wypadków miało miejsce podczas mijania się turystów idących w przeciwnych kierunkach,dyrekcja TPN od lipca 2007 r.wprowadziła ruch jednokierunkowy na Orlej Perci na odcinku od Zawratu do Koziego Wierchu.Wyjątkiem jest jednak kilkanaście metrów w okolicy Koziej Przełęczy,gdzie żółty szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich prowadzi po Orlej Perci i to w trudnym terenie.
Orla Perć w kulturze
Skalę trudności szlaku wykorzystał Roman Kołakowski,opisując życie w utworze"Orla Perć"poświęconym filozofii księdza Józefa Tischnera.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz