niedziela, 13 marca 2016

Szpital Starozakonnych w Warszawie

Szpital Starozakonnych na Czystem żydowska placówka medyczna funkcjonująca w latach 1902–1943 w Warszawie.Przez wiele lat uważana za jeden z najlepszych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.Na cały kompleks szpitalny składało się 8 osobnych pawilonów szpitalnych z oddziałami:chirurgicznym,okulistycznym i ginekologicznym,chorób skórnych i wenerycznych,chorób płucnych,gardlanych i usznych,chorób zakaźnych,wewnętrznych i nerwowych,chorób umysłowych oraz położniczym z pracownią naukową.Do szpitala należały też:budynek administracyjny,synagoga,dom przedpogrzebowy,kuchnie,pralnie,lodownie,kotłownia,wozownie,stajnie,komora dezynfekcyjna,magazyn żywnościowy,dom dla służby,przytułek dla rekonwalescentów i inne mniejsze budynki.W sumie było 17 budowli o różnym przeznaczeniu.
Historia
Budowa i otwarcie
Koncepcja budowy nowego szpitala żydowskiego narodziła się w latach 80 XIX wieku,wśród lekarzy Starego Szpitala Starozakonnych,kierowanego przez doktora Józefa Kinderfreunda.25 czerwca 1883 r.doktor Zygmunt Kramsztyk opublikował w"Kurierze Warszawskim"artykuł pt."Nowy Szpital",w którym przedstawił założenia budowy i postulaty w tej sprawie.Zyskała ona poparcie lekarzy warszawskich,szerokiej opinii społecznej oraz warszawskiej gminy żydowskiej,z jej prezesem Ludwikiem Natansonem na czele.W kwietniu 1887 roku powołano Komitet Budowy Szpitala,na czele którego stanął Ludwik Natanson,a po jego śmierci Michał Berson.Komitet podzielono na sekcje:ogólną,lekarską,finansową,techniczną i prawną.W lipcu 1887 roku nastąpiło inauguracyjne posiedzenie komitetu i od tego czasu zaczęto zbierać fundusze na budowę szpitala.Wśród darczyńców znaleźli się znani obywatele miasta,inteligencja żydowska oraz zwykli ludzie.26 czerwca 1890 r.na posiedzeniu komitetu uchwalono,że szpital powstanie na gruntach majątkówWielka Wola i Czyste odkupionych od właścicieli:Biernackiego,Rodkiewicza i Pieńkowskiego.Cała działka miała powierzchnię 6,7 hektara.W kwietniu 1893 r.plan został zatwierdzony przez Warszawską Radę Miejską Dobroczynności Publicznej.W maju 1894 r.uroczyście rozpoczęto budowę szpitala.W fundament przyszłej synagogi szpitalnej wmurowano kamień węgielny oraz włożono puszkę z pergaminem,gdzie spisano w języku polskim i hebrajskim krótką historię budowy szpitala,oraz kilkoma warszawskimi czasopismami.Autorem projektu szpitala był Artur Goebel we współpracy z Czesławem Domaniewskim.Wzorował się na najnowocześniejszych placówkach medycznych Europy Zachodniej.W styczniu 1898 r.otwarto pierwszy oddział szpitalny pawilon dla obłąkanych,zaopatrzony w pościel,bieliznę pościelową i odzież przez tzw.Komitet Dam,który w przyszłości zatroszczył się również o zaopatrzenie pozostałych oddziałów.Żeby przyspieszyć pozyskanie funduszy na wykończenie i wyposażenie kolejnych budynków w grudniu 1898 roku zarząd gminy żydowskiej rozpisał pożyczkę w obligacjach na sumę 400000 rubli.W kwietniu 1902 roku do szpitala przyjęto pierwszych pacjentów.Uroczyste otwarcie szpitala nastąpiło 22 czerwca tegoż roku i rozpoczęło się nabożeństwem w przyszpitalnej synagodze.Przemówienia wygłosili Michał Berson,prezes Komitetu Budowy,oraz doktor Zygmunt Kramsztyk,naczelny lekarz szpitala.Koszt budowy szpitala wyniósł ponad 1200000 rubli.Szpital wówczas był najnowocześniej wyposażoną placówką medyczną Warszawy.Po raz pierwszy na ziemiach polskich zastosowano tu centralne ogrzewanie parowe niskiego ciśnienia,a nadto oświetlenie gazowe i elektryczne,agregat prądotwórczy,wentylację,kanalizację i wodociąg oraz własną studnię na wypadek awarii.W dniu 1 listopada 1907 r.w związku z nową ustawą szpital przeszedł pod zarząd magistratu miasta Warszawy.W latach 1909–1911 wybudowano nowy dwupiętrowy pawilon dla potrzeb oddziału wewnętrznego i neurologicznego oraz otwarto pracownię fizykoterapii.
Okres międzywojenny
W okresie międzywojennym wybudowano pawilon przeznaczony na pracownię patologiczną.W pawilonie psychiatrycznym,którego pacjentów przeniesiono do pod białostockiej Choroszczy,dobudowano nowe skrzydło i otwarto oddział dla chorych na gruźlicę.Założono również sławną szkołę pielęgniarek.Na początku 1922 roku ukazał się pierwszy numer"Kwartalnika Klinicznego Szpitala Starozakonnych",w którym publikowano materiały z posiedzeń naukowych.W drugiej połowie lat 30 XX wieku Szpital Starozakonnych stał się największym ośrodkiem lecznictwa zamkniętego w stolicy.W 1937 r.liczył 1100 łóżek.Przed wybuchem II wojny światowej było tu już 1500 łóżek,a szpital zatrudniał 147 lekarzy,119 pielęgniarek oraz 6 farmaceutów.
II wojna światowa
Zaraz po wybuchu II wojny światowej większość personelu medycznego została powołana do wojska,przez co w szpitalu zaczęło brakować personelu.Podczas nalotów zniszczony został pawilon chirurgiczny i wszystkie sale operacyjne.Uszkodzone zostały także inne oddziały szpitalne oraz kuchnia.Jednocześnie ze względu na swe położenie szpital stał się znów placówką frontową.W momencie kapitulacji Warszawy było w nim 5000 rannych żołnierzy i cywilów.Zarządzeniem niemieckich władz okupacyjnych szpital,pozostający w gestii magistratu miasta,został przeniesiony pod zarząd gminy żydowskiej i tym samym przeznaczony wyłącznie dla Żydów.W związku z tym szpital musieli opuścić wszyscy nieżydowscy pacjenci i personel,a na ich miejsce przywieziono setki chorych i rannych Żydów z innych szpitali.Rezultatem tego było ogromne przepełnienie szpitala.Chorych rozlokowywano na korytarzach,strychach,kładziono na podłogach.Późną jesienią 1939 r.ze względu na coraz gorsze warunki sanitarne wybuchła epidemia tyfusu i szpital na sześć tygodni całkowicie odizolowano.W lutym 1941 roku decyzją niemieckich władz okupacyjnych Szpital Starozakonnych został przeniesiony do nowych siedzib w getcie warszawskim i funkcjonował tam do 1943 roku.Od września 1939 roku do lutego 1941 roku to najtragiczniejszy okres w historii szpitala.Na oddziałach było zimno,brakowało żywności,leków,personelu.Co pewien czas nie było dostaw prądu,wody oraz gazu.Przez cały okres panowało ogromne przeludnienie.Do opuszczonych pawilonów Szpitala Starozakonnych przeniesiono szpital św.Ducha i Szpital Skarbowców.W czerwcu 1941 roku,kiedy wybuchła wojna niemiecko-radziecka oba szpitale wyeksmitowano i urządzono niemiecki szpital wojskowy.
Okres powojenny
Po zakończeniu wojny do opuszczonych pawilonów znów wprowadził się szpital św.Ducha,który później został przemianowany w Szpital Miejski nr 1.W latach 50 przeniesiono tu także Szpital Wolski,który znajduje się tu do dnia dzisiejszego.
Lekarze związani ze Szpitalem na Czystem

 • Adam Wizel,asystent na oddziale neurologii(od 1890 r.)
 • Samuel Goldflam,lekarz wolontariusz na oddziale neurologii(1922–1932)
 • Edward Flatau,ordynator oddziału neurologii od 1904 r.
 • Zygmunt Kramsztyk,lekarz naczelny od 1898 do 1904 r.ordynator oddziału okulistycznego od 1879 r.
 • Teofil Simchowicz,lekarz wolontariusz(od 1904 do 1911 r.) i asystent(od 1911 r.)na oddziale neurologicznym
 • Julian Rotstadt,ordynator oddziału fizyko- i mechanoterapii,dyrektor szpitala w 1939 r.
 • Maurycy Bornsztajn,ordynator oddziału psychiatrycznego(od 1908 r.)
 • Orko Sołowiejczyk,lekarz asystent na oddziale chirurgicznym(od 1898 r.)
 • Juliusz Mutermilch.ordynator oddziału okulistycznego
 • Gerszon Lewin,ordynator oddziału wewnętrznego(od ok.1918 r.)
 • Wilhelm Rubin,lekarz asystent
 • Stanisław Klajn,ordynator oddziału wewnętrznego
 • Leon Lipszowicz,lekarz wolontariusz na oddziale neurologicznym
 • Ignacy Sznajderman,lekarz asystent na oddziale neurologicznym
 • Ludwik Eliasz Bregman,ordynator oddziału neurologicznego
 • Bronisław Berek Karbowski,ordynator oddziału otolaryngologicznego(1933-1939)
 • Władysław Sterling,ordynator oddziału neurologicznego po 1932 r.
 • Adam Zamenhof,ordynator oddziału okulistycznego,dyrektor szpitala(od 1939 r.)
 • Natan Mesz,ordynator oddziału rentgenologicznego(od 1918 r.)
 • Józef Stefan Szper,ordynator oddziału chirurgicznego(od 1934 r.)
 • Wiktor Arkin,lekarz na oddziale okulistycznym od 1923 do 1940 r.
 • Stanisław Leopold Lubliner,laryngolog i ftyzjatra do 1937 r.
 • Kamilla Horwitz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz