wtorek, 15 marca 2016

Żabia Grań

Grań Żabiego(słow.Žabí hrebeň,niem.Żabie-Grat,Froschgrat,węg.Békás-gerinc)boczna grań w Tatrach Wysokich odchodząca od Żabiego Szczytu Wyżniego(Veľký Žabí štít)w kierunku północno-zachodnim i rozdzielająca Dolinę Żabich Stawów Białczańskich(Žabia Bielovodská dolina) i Dolinę Rybiego Potoku.Żabią Granią przebiega granica polsko-słowacka.Często używana nazwa Żabie odnosi się nie tylko do samej grani,ale również do leżących poniżej dolin.Żabia Grań położona jest na terenie ścisłego rezerwatu i tylko niektóre jej odcinki bywają udostępniane taternikom.Dawniej u podnóża grani biegła stara góralska ścieżka Popod Żabiem.
Przebieg grani
W Żabiej Grani wyróżniają się:

 • Żabi Szczyt Wyżni najwyższy szczyt grani(2259 m n.p.m.)
 • Białczańska Przełęcz Wyżnia(Vyšné Bialčanské sedlo,2085 m),którą rozdziela na dwa siodła niewielka Białowodzka Turniczka(Bielovodská vežička,2095 m)
 • Żabi Mnich(Žabí Mních,2146 m),od którego odchodzi boczna grań z Żabią Lalką(Žabia Lalka)
 • Wyżnie Żabie Wrótka
 • Żabie Zęby
 • Żabie Wrótka(Žabie vrátka,2085 m)
 • Białczańskie Baszty:
 • Zadnia Białczańska Baszta
 • Zadnie Białczańskie Wrótka
 • Pośrednia Białczańska Baszta
 • Pośrednie Białczańskie Wrótka
 • Białczańska Czubka
 • Białczańska Przełęcz Pośrednia
 • Białczańska Kopka(Bielovodský hrb,2045 m)
 • Białczańska Przełęcz,nazywana także Niżnią Białczańską Przełęczą(Bialčanské sedlo,2024 m)
 • Owcze Turniczki(Ovčie vežičky,ok.2040 m)
 • Owcza Przełęcz(Ovčie sedlo,2038 m)
 • Marusarzowa Turnia(Ondrejova veža,2075 m)
 • Marusarzowa Przełączka(Ondrejova štrbina,2060 m)
 • Apostoł VII,od którego odchodzi boczna Grań Apostołów(Hrebeň apoštolov)
 • Apostolska Szczerbina
 • Żabi Szczyt Niżni(Malý Žabí štít,2098 m)
 • Przełączka pod Żabią Czubą(Žabia štrbina,2031 m)
 • Żabia Czuba(Žabia kopa,2080 m)
 • Żabi Przechód Białczański
 • Siedem Granatów(Sedem Granátov),w których ścianach, na wysokości ok.1600 m,znajduje się niewielka(ok.12,0 m długości)jaskinia Dziura w Żabiem(Žabia diera).Najwyższa kulminacja Siedmiu Granatów sięga 1915 m

Do Doliny Rybiego Potoku z Żabiej Grani schodzi kilka żlebów:

 • Owczy Żleb(Ovčí žľab)z Owczej Przełęczy
 • Marusarzowy Żleb(Ondrejov žľab)z Marusarzowej Przełęczy
 • Żabi Żleb(Žabí žľab)z Przełączki pod Żabią Czubą
 • Dwoisty Żleb(Dvojitý žľab),a właściwie dwa położone w pobliżu siebie żleby,schodzące z Siedmiu Granatów,w pobliżu Żabiej Czuby

Na zachodnim stoku Grani Żabiego,pod przewieszką,stwierdzono występowanie głodka karyntyjskiego bardzo rzadkiej rośliny,nigdzie więcej w Polsce nie występującej,poza tym jednym stanowiskiem na Grani Żabiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz