sobota, 2 kwietnia 2016

Karol Brzozowski

Ur.28 września lub 29 listopada 1821 w Warszawie,zm.5 listopada 1904 we Lwowie polski inżynier,poeta,tłumacz Biblii,powstaniec styczniowy.Był też botanikiem,geologiem,geografem i etnologiem.
Życie i twórczość
Po upadku powstania wstąpił do służby tureckiej,początkowo pracował przy urządzaniu lasów w Bułgarii,później powołano go do robót w Mezopotamii przy boku Midhat paszy,reformatora tureckiego.W 1868 r.w Feredżacie pod Bagdadem założył wzorcowe gospodarstwa rolne,wybudował irygacje,urządził sady,zainicjował utworzenie szkoły rolniczej.W 1869 r.prowadził badania i pomiary w górach Zagros koło As-Sulajmaniji i opracował pierwszą mapę topograficzną tych okolic w skali 1:750000.Dokonał wówczas odkryć archeologicznych.Wyniki wyprawy do Kurdystanu pt.Itinéraire de Suleimanieh a Amadieh opublikował w „Bulletin de la Société de Géographie”w 1892 r.Odegrał znaczącą rolę w wojnie rosyjsko-tureckiej(1877–1878).Demokraci lwowscy powołali go wówczas na swego przedstawiciela w Konstantynopolu ze względu na zaufanie,jakim cieszył się u władz tureckich.Po wojnie pełnił obowiązki wicekonsula hiszpańskiego w Syrii.Po 30 latach pobytu na Bliskim Wschodzie w 1884 r.osiadł we Lwowie,gdzie spędził resztę życia.Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim.Napisał m.in."Wzdłuż Eufratu"(„Wędrowiec”,1885 r.)"Wspomnienia z Turcji"(„Tygodnik Ilustrowany”,1886 r.)oraz"W Kurdystanie"(„Tygodnik Ilustrowany”,1907 r.)Pozostawił także bogate notatki topograficzne,geologiczne i przyrodnicze.Był także autorem wierszowanego przekładów biblijnych,między innymi Księgi Hioba i Pieśni nad Pieśniami.Był ojcem poetów Stanisława i Wincentego Korab-Brzozowskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz