poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Kościół św.Katarzyny w Gdańsku

Najstarszy kościół parafialny na Starym Mieście w Gdańsku.Powstał w latach 1227-1239,fundatorami byli książęta Pomorza Gdańskiego,rozbudowany został w XIV w.W latach 1555-1945 należał do protestantów.Jego patronką jest św.Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.Mierząca 76 m wieża kościoła jest zwieńczona barokowym hełmem autorstwa Jacoba van den Blocka.W świątyni znajdują się obrazy Antona Möllera i Izaaka van den Blocka,jak również barokowe epitafia i płyta nagrobna astronoma Jana Heweliusza z 1659 roku.Szczególnym zabytkiem jest znajdujący się tam obraz Matki Boskiej Bołszowieckiej z Bołszowiec.
Carillony

  • Pierwszy carillon zamontowano w 1575 roku,a zdjęto w 1634 roku w trakcie wymiany zegara i dachu wieży
  • Drugi carillon wykonał Nicolaus Derck z Horn w Holandii,klawiaturę do gry zbudował organmistrz Andreas Hildebrand.Liczący 35 dzwonów w skali od c1 do c4 instrument zamontowano w 1738 roku.W 1741 roku gdański zegarmistrz Daniel Böttcher dodał mechanizm do gry automatycznej.Przetrwał do pożaru w 1905 roku
  • Trzeci carillon składający się z 37 dzwonów w skali od c1 do c4 działał w latach 1910-1942.Wyprodukowany został w ludwisarni Schillingów w Apoldzie.Carillon został wywieziony przez Niemców celem przetopienia.Ostatecznie jednak 28 gdańskich dzwonów przetrwało wojnę i zostało zamontowanych w Kościele Mariackim w Lubece
  • Obecny instrument wykonany przez Królewską Ludwisarnię Royal Eijsbouts z Asten w Holandii składa się z 50 dzwonów o łącznej wadze 17115 kg.W 1989 roku na wieży zawisło 37 dzwonów o łącznej wadze 13,9 tony,a w roku 1998 carillon poszerzony został o kolejne 12 dzwonów(czwartą oktawę od cis4 do c5).49 dzwonów ważyło w sumie 14270 kg.Dodano jednocześnie klawiaturę do gry ręcznej,dzięki czemu stał się największym koncertowym carillonem w Europie Środkowej.Zintegrowane do carillonu są dzwony liturgiczne o tonach c',es',f',as',b'.W czerwcu 2013 roku zainstalowano pięćdziesiąty dzwon Katarzyna ważący 2845 kilogramów,ostatni i największy z pięćdziesięciu dzwonów carillonu

Historia
W 1298 roku Władysław Łokietek sprawował w kościele sądy.3 lipca 1905 roku wieża kościoła spłonęła od uderzenia pioruna.Podczas walk o Gdańsk w 1945 r.pożar zniszczył dachy,hełm na wieży i część sklepień.W 1953 roku podczas sztormu runął szczyt wschodni nawy południowej prezbiterium.Wkrótce rozpoczęto trwającą kilkadziesiąt lat odbudowę.Do 1958 roku odtworzono część korpusu,szczyty nad prezbiterium i w kaplicach południowych.W 1967 r.ukończono nawę kościoła.Sklepienia naw bocznych zrekonstruowano w latach 1971-1973.W latach 1974-1979 przeprowadzono rekonstrukcję hełmu wieżowego.Pozostałą cześć sklepień zrekonstruowano w latach 1980-1982.W wieży kościelnej mieści się Muzeum Zegarów Wieżowych,oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.W 2011 roku zainstalowano tu pierwszy na świecie zegar pulsarowy.22 maja 2006 roku doszło do kolejnego dużego pożaru kościoła,w wyniku którego zawalił się dach,który oparł się na stropie kościoła,dzięki czemu nie zajęło się wnętrze świątyni.Zagrożoną zawaleniem wieżę kościoła uratowano.Uratowano większość zabytkowych przedmiotów strażacy i policjanci wynieśli je z zalanego wodą kościoła do ratusza i Muzeum Narodowego.Ocalał też(aczkolwiek uszkodzony)carillon.Po pożarze dach kościoła został odbudowany,a wypalone drewno hełmu wymienione.Przeorem kościoła był do 2006 roku o.Łukasz Semik,następnie do 2012 roku o.Tadeusz Popiela.Obecnie funkcję tę pełni o.Bogdan Meger.W 2011 roku na wieży zamontowano jedyny na świecie zegar pulsarowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz