poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Powstanie łódzkie

Zwane również„czerwcowym”pierwsze w Imperium Rosyjskim powstanie zbrojne robotników(22-24 czerwca)w trakcie rewolucji 1905 roku.Obok charakteru społecznego miało zarazem charakter niepodległościowy.
Preludium

 • 22 stycznia 1905 miała miejsce masakra robotników w Petersburgu
 • 26 stycznia 1905 r.rozpoczął się strajk w fabrykach Steinerta,Geyera,Silbersteina.Pracę porzuciło 10 tys.robotników
 • 27 stycznia 1905 r.ogłoszenie strajku powszechnego;żądania
 • 8–godzinnego dnia pracy
 • ustalenia minimalnej płacy
 • powołania kas chorych
 • 28 stycznia
 • PPS i SDKPiL wezwały ludność Królestwa Polskiego do strajku powszechnego
 • wybuchł ogólny strajk szkolny przeciwko rusyfikacji
 • w styczniu w Łodzi zginęło z rąk rosyjskich 11 manifestantów,a 108 zostało poważnie rannych
 • w lutym fabrykanci skrócili czas pracy do 10 godzin i podwyższyli płace robotnicze
 • luty do strajków przystąpili łódzcy uczniowie z żądaniem zaprzestania rusyfikacji
 • na przełomie maja i czerwca w Łodzi strajkowało około 32 tys.robotników.Fabrykanci Kunitzer,Heinzel i Scheibler ogłosili lokaut
 • 1 maja wybuchł strajk inspirowany przez PPS
 • 18 czerwca kozacy zaatakowali kilka tysięcy robotników wracających z demonstracji w lesie łagiewnickim
 • 20 i 21 czerwca odbyły się pogrzeby ofiar 18 czerwca,które przerodziły się w manifestację rozgromioną przez Rosjan.21 manifestantów poniosło śmierć

Walki czerwcowe

 • 22 czerwca wieczorem wybuchło powstanie zbrojne.Na ul.Wschodniej powstańcy zaatakowali kompanię piechoty i pół sotni kozaków
 • nocą z 22 na 23 czerwca na ulicach Łodzi wzniesiono ponad 100 barykad.Do pacyfikacji skierowano sześć pułków piechoty,dwa pułki kawalerii oraz pułk kozaków.Najbardziej krwawe walki miały miejsce na barykadach wzniesionych na rogu ulic Wschodniej i Południowej,ul.Północnej,w okolicach szosy rokicińskiej oraz w parku Źródliska.Źródła podają,iż tego dnia na pewno zginęło 160 osób
 • w dniu 24 czerwca padły ostatnie barykady(na ul.Wschodniej oraz w parku na Źródliskach)

Epilog

 • 25 czerwca w Łodzi i powiecie łódzkim władze ogłosiły stan wojenny.Akcje strajkowe wybuchały aż do 1907 r.
 • 1 grudnia 1905 papież Pius X w liście do biskupów ziem polskich potępił wystąpienia robotników przeciwko carowi
 • 10 października 1906 z wyroku sądu polowego w Łodzi stracono 5 robotników.Na znak protestu zastrajkowały wszystkie fabryki łódzkie.Strajkowało 67 tys.robotników
 • 29 grudnia 1906 zaczęto zamykać łódzkie fabryki,a robotników wysiedlać z miasta
 • jednym z pozytywnych efektów łódzkiej rewolucji było umożliwienie powstania pierwszej prywatnej polskiej męskiej szkoły średniej obecnego II LO im.Gabriela Narutowicza w Łodzi,otwartego 17 października 1906 pod nazwą Prywatne Progimnazjum Męskie J.Radwańskiego.Szkoła jako pierwsza placówka oświatowa w Łodzi uzyskała zezwolenie na wprowadzenie polskiego języka wykładowego i dlatego była powszechnie znana jako Progimnazjum Polskie Radwańskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz