sobota, 12 grudnia 2015

Karol Jonscher(młodszy)

Karol Gustaw Jonscher(ur.25 maja 1889 w Łodzi,zm.30 czerwca 1955 w Poznaniu)polski lekarz pediatra,profesor Uniwersytetu Poznańskiego.Jego ojcem był dr Karol Jonscher i Maria z domu Weil.Był wnukiem ks.Karola Józefa Jonschera,długoletniego pastora parafii ewangelickiej w Lublinie.Studiował medycynę w Jenie i Monachium,w 1912 r.uzyskał we Wrocławiu doktorat.W latach 1913-1922 pracował w Warszawie,gdzie uzyskał habilitację.Od 1922 r.był związany z Uniwersytetem Poznańskim,gdzie zorganizował Klinikę Chorób Dziecięcych,pełnił obowiązki prorektora i dziekana Wydziału Lekarskiego.Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1923 r.Od 1950 r.był związany z Akademią Medyczną w Poznaniu,wydzieloną z wydziałów uniwersyteckich.Był autorem wielu prac naukowych,w latach 1929-1950 redaktorem"Przeglądu Lekarskiego",przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego(1938-1947),członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych,w tym od 1952 r.przewodniczącym Wydziału Lekarskiego PTPN.Jego główne publikacje,to Higiena i żywienie niemowląt(6 wydań),Badanie,semiotyka i zasady lecznictwa w pediatrii(3 wydania),oraz udział w dziele zbiorowym Zarys pediatrii.W okresie międzywojennym jego staraniem powstały na terenie Wielkopolski liczne stacje opieki nad matką i dzieckiem,gdzie prowadzono bezpłatne rozdawnictwo mleka,co wywarło istotny wpływ na poprawę stanu zdrowotności społeczeństwa.Jego umiejętności lekarskie zyskały szerokie uznanie i uważany jest za twórcę poznańskiej pediatrii.W 1938 r.został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Podczas II wojny światowej w 1940 r.przez kilka miesięcy był więziony w Dachau.Był związany z parafią ewangelicko-augsburską w Poznaniu,był też kuratorem Stowarzyszenia Polskiej Akademickiej Młodzieży Ewangelickiej.Żoną była Janina z domu Gettlich,mieli pięcioro dzieci.Został pochowany na cmentarzu na Junikowie.W 1973 r.(i ponownie w 2003 r.)jego imię nadano Szpitalowi Klinicznemu nr 5(mieszczącemu Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu,dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego),gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową ku jego czci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz