wtorek, 8 grudnia 2015

Ludwik Waszkiewicz

Ur.23 lipca 1888 w Łodzi,zm.10 października 1976 tamże archiwista,historyk dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego,regionalista,działacz społeczny,publicysta,poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I,II,III i IV kadencji w II RP.
Studia i praca zawodowa
Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.W latach 1917–1919 wykładał historię w Seminarium Nauczycielskim i w Gimnazjum im.M.Kopernika w Łodzi.W latach 1919–1922 i 1927–1936 członek Rady Miejskiej m.Łodzi;od 1919 r.przez pięć kadencji poseł na Sejm RP.Założyciel i wiceprezes Uniwersytetu Ludowego w Łodzi.Był inicjatorem zorganizowania w Łodzi archiwum jako placówki gromadzącej źródła historyczne oraz inspirującej i koordynującej badania naukowe dziejów okręgu łódzkiego.Od 1935 r.do wybuchu wojny kierował Archiwum Miejskim w Łodzi.W czasie okupacji przebywał w Warszawie,gdzie w latach 1941–1944 pracował jako archiwista w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.Powrócił z hitlerowskiej niewoli do Łodzi w lutym 1945 r. i objął stanowisko dyrektora Archiwum Miejskiego,którym kierował do 1949 r.Powtórnie pracował w latach 1957–1967 w tym samym archiwum teraz o nazwie Archiwum Państwowe Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego.
Działalność polityczna
Od 1915 r.związany z Narodowym Związkiem Robotniczym,następnie działacz Narodowej Partii Robotniczej.W czasie hitlerowskiej okupacji należał do konspiracyjnej organizacji Polski Związek Wolności.Uczestnik powstania warszawskiego.Po upadku powstania został internowany w Oflagu II Grossborn na Pomorzu.
Działalność naukowa
Przez wiele lat współpracował z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego,m.in.w roku akademickim 1949/1950 prowadził wykłady zlecone z dziejów przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim.W latach 1945–1950 pełnił funkcję prezesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.Jego zainteresowania historyczne koncentrowały się na dziejach powstania listopadowego i styczniowego w okręgu łódzkim,strajkach szkolnych w 1905 r.oraz instytucjach kulturalnych Łodzi do 1914 r.Zgromadził obszerny materiał archiwalny do dziejów powstania styczniowego,który,niewykorzystany,spłonął podczas powstania warszawskiego.Przygotowywał monografię powstania styczniowego w okręgu łódzkim,której nie ukończył.Opublikował jedynie kilka artykułów na ten temat,m.in."Z dziejów powstania styczniowego w Łodzi i okolicy(Represje w łódzkim okręgu wojennym w świetle papierów naczelnika wojennego A.Broemsena)"1963 r.W 1937 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Działalność popularyzatorska
W ramach popularyzacji dziejów Łodzi i regionu wygłosił wiele odczytów i opublikował bardzo wiele artykułów na łamach Dziennika Łódzkiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz