piątek, 11 grudnia 2015

Adam Ferens

Ur.20 listopada 1888 w Krakowie,zm.8 stycznia 1975 tamże polski nauczyciel,krajoznawca,taternik,działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego(PTT).
Studia i praca zawodowa
Ukończył historię i geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim,pierwszą pracę podjął w Archiwum Akt Dawnych w Krakowie.Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich pod dowództwem Mariusza Zaruskiego.Od 1918 r.związany z Łodzią,pracował jako nauczyciel w Gimnazjum Zgromadzenia Kupców i w gimnazjach prywatnych.Od 1931 r.wizytator szkół w Poznaniu i na Śląsku.Podczas hitlerowskiej okupacji był zaangażowany w tajnym nauczaniu w Częstochowie.Od 1945 do 1947 r.był nauczycielem,a od 1947 do 1960 r.dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej pod Częstochową.W 1960 r.przeszedł na emeryturę.
Działalność krajoznawcza,taternicka oraz organizacyjna
Członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego został w 1910 r.Uprawiał narciarstwo wysokogórskie i taternictwo(wspinał się m.in.z Mieczysławem Świerzem;dokonał zimowego wejścia na nartach od południa na Rysy).W roku 1922 zdobył Wyżnią Lodową Przełęcz z Doliny Czarnej Jaworowej oraz pokonał północną ścianę Świstowego Szczytu.W 1923 r.wytyczył nową drogę na północno-wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Pośredniego(z Hugonem Grossmanem),a w 1927 r.przeszedł jako pierwszy południowe żebro Wołowej Turni(razem z Januszem Chmielowskim).W 1921 r.był współzałożycielem Łódzkiego Oddziału PTT.W latach 1921–1932(nawet po wyjeździe z Łodzi w 1931 r.)był członkiem zarządu Łódzkiego Oddziału PTT,do 1927 r.pełnił funkcję Sekretarza Zarządu.W 1926 r.utworzona została Sekcja Narciarska przy Oddziale PTT i był jej przewodniczącym.Łódzka sekcja została wyróżniona za szkolenia i organizację turystyki narciarskiej,co wówczas było nowością,oraz za odczyty i pokazy filmowe(organizowane przez Łódź i Warszawę),które wkrótce znalazły naśladowców w innych oddziałach.Był członkiem zawiązanego w Oddziale PTT Koła Taterników Łodzian.Wygłaszał odczyty krajoznawcze i mówił o swoich doświadczeniach taternickich i w narciarstwie wysokogórskim.Z jego inicjatywy Łódzki Oddział PTT objął patronatem schronisko na Turbaczu.Organizował przede wszystkim dla młodzieży szkolnej obozy piesze i narciarskie.Po II wojnie światowej funkcji organizacyjnych w PTT i PTTK nie pełnił.Dla młodzieży LO w Kamienicy organizował i do 1960 r.prowadził obozy piesze,rowerowe i narciarskie.Projektował namioty i inny sprzęt,który uczniowie sami wykonywali.
Miejsce spoczynku
Zmarł 9 stycznia 1975 w Krakowie,spoczywa na cmentarzu w Kamienicy Polskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz