wtorek, 8 grudnia 2015

Henryk Kaczorowski

Ur.10 lipca 1888 w Bierzwiennej,zm.1942 r.polski duchowny katolicki,rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku,błogosławiony Kościoła katolickiego.
Biografia
Był synem Andrzeja i Julii z Wapińskich.Kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku i Akademii Duchownej w Petersburgu,zdobywając wykształcenie filozoficzno-teologiczne.Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1914 roku.Po zakończeniu I wojny światowej kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,gdzie za rozprawę o roli uczuć w życiu człowieka,według doktryny św.Tomasza z Akwinu uzyskał doktorat z teologii(1922 r.)W czasie wojny był przez pewien okres proboszczem sanktuarium maryjnego w Licheniu,a po zakończeniu studiów objął funkcję dyrektora liceum we Włocławku i zaczął wykładać teologię moralną w tamtejszym seminarium.W latach 1925-1928 pełnił obowiązki redaktora naczelnego„Ateneum Kapłańskiego”,a w 1930 roku został wyniesiony do godności kanonika kapituły katedralnej.Stan zdrowia przerwał prowadzenie włocławskiej uczelni,której był rektorem w okresie od 1928 do 1939 r.W uznaniu jego zasług dla diecezji uhonorowany został godnością prałata papieskiego(1939 r.)Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Gestapo 7 listopada 1939 i 3 kwietnia 1941 przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau i zarejestrowany jako numer 24547.
Ostatnimi zanotowanymi jego słowami jest pożegnanie:
My się nie łudzimy;my wiemy,co nas czeka.„Pan mym pasterzem,nie brak mi niczego”.Przyjmujemy z rąk Bożych to,co nas czeka.Módlcie się,abyśmy wytrwali,a my również będziemy modlić się za was tam i wskazał ręką ku niebu.
Zagazowany w okolicach Linzu.
Znaczenie
Był recenzentem i autorem wielu artykułów o tematyce teologiczno-moralnej,ascetycznej,społecznej.Brał udział w wielu międzynarodowych sympozjach naukowych z których publikował relacje.Owocem jego pracy jest fakt,że z grona jego wychowanków wywodzi się pięciu Sług Bożych:ks.Edward Grzymała,ks.Józef Kurzawa,ks.Leon Nowakowski,al.Tadeusz Dulny,al.Bronisław Kostkowski.Przez całe życie rozmodlony,umarł w opinii świętości.Beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz