piątek, 11 grudnia 2015

Pomnik Aleksandra II w Częstochowie

Zniszczony w 1917 roku pomnik Aleksandra II Romanowa w Częstochowie,wzniesiony w 1889 roku na Jasnej Górze w sąsiedztwie zespołu klasztornego Jasna Góra.Koncepcja wzniesienia monumentalnego pomnika Aleksandra II pojawiła się tuż po jego śmierci na skutek zamachu(1881 r.)Nie licząc się z uczuciami religijnymi polskich katolików,jako miejsce budowy pomnika prawosławnego władcy jednego z państw zaborczych wybrano Częstochowę miejsce stanowiące cel wielotysięcznych pielgrzymek Polaków do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.Monument został wzniesiony według projektu A.M.Opiekuszina i I.W.Majewskiego.Figura cara została odlana w fabryce Morana w Petersburgu,zaś ozdobny postument przygotowała firma Kuźmina.Wzniesienie monumentu razem z aranżacją otoczenia kosztowało 76.817 rubli.Gotowy pomnik został odsłonięty 18 kwietnia 1889 roku,w rocznicę urodzin Aleksandra II.Posąg miał nadnaturalne rozmiary figura władcy mierzyła 3,5 m wysokości.Car został na nim ukazany w płaszczu generalskim i w mundurze.Lewą ręką podtrzymywał swój płaszcz,zaś prawą wskazywał na wyrzeźbiony jako element postumentu arkusz z datą uwłaszczenia chłopów 19 lutego 1864.Nad arkuszem wyrzeźbiono koronę carską,jabłko i szablę.Cokół z szarego i czerwonego granitu,w którym wykuto herby guberni Królestwa Polskiego,wznosił się na wysokość 5,3 m.Na jego przedniej ścianie znajdował się herb Rosji.Na czterech ścianach pomnika rozmieszczono inskrypcje w języku rosyjskim i polskim.Na przedniej pojawił się napis Carowi Wyzwolicielowi Aleksandrowi II po rosyjsku,zaś na tylnej jego tłumaczenie polskie.Ściana lewa zawierała napis rosyjski Dekret 19 lutego 1864 niech ten dzień zostanie na wieczną pamięć chłopom Królestwa jako dzień ponownego ich dobrobytu,zaś prawa jego polski odpowiednik.W dolnej części zawarto tekst Wybudowany w 1889 r.przez wiejską społeczność Królestwa Polskiego.Cokół posągu był dodatkowo podwyższony,prowadziły do niego szerokie na 12 metrów granitowe schody.Obiekt był stale strzeżony przez stróża,dla którego wzniesiono osobne pomieszczenie za monumentem.W 1904 r.została podjęta nieudana próba wysadzenia pomnika.Ostatecznie zniszczyło go w 1917 r.wojsko niemieckie.Część postumentu z czerwonego granitu została wykorzystana przy wykonaniu balustrad dla kościoła Świętej Rodziny w Częstochowie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz