piątek, 2 grudnia 2016

Zofia Zdybicka

Imię zakonne Maria Józefa od 25 września 1948 w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego(ur.5 sierpnia 1928 w Kraśniku)zakonnica,filozof,pedagog,religioznawca,wieloletnia wykładowczyni akademicka.

Życiorys
Córka Feliksa i Heleny z domu Łukasik.Urodzona w Kraśniku Lubelskim.Docent(od 1971 r.)profesor nadzwyczajny(od 1978 r.)a od 1988 r.profesor zwyczajny w KUL.Zajmuje się metafizyką(nauką o bycie i jego przyczynach),filozofią religii,Boga i wiary,antropologią filozoficzną i religii,propedeutyką filozoficzną oraz etyką.Twórczyni własnej koncepcji filozofii religii,funkcjonującej w ramach KUL tzw.Lubelskiej Szkole Filozoficznej.Matura w 1948 r.w Technikum im.A.J.Vetterów w Lublinie Kupieckim.Studia w latach 1956–1961 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Uczennica M.A.Krąpca,K.Wojtyły,S.Swieżawskiego,M.Kurdziałka i S.Kamińskiego(twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej).Pracę magisterską pisała pod kierunkiem M.Krąpca O naturze rozumowania redukcyjnego występującego w filozofii bytu,a w 1965 r.doktorat obroniła na podstawie rygorozum i pracy pt.Filozoficzne podstawy poznawalności Boga u H.de Lubaca,której promotorem był również M.Krąpiec.W 1970 r.habilitacja(29 października 1970 kolokwium habilitacyjne)na KUL,na podstawie dorobku naukowego oraz pracy Próba zbudowania tomistycznej teorii partycypacji,którą recenzowali prof.Mieczysław Albert Krąpiec,ks.prof.Kazimierz Kłósak,ks.prof.Stanisław Kamiński i ks.doc.Marian Jaworski.Studia uzupełniające na Yale University,The Catholic University of America w Waszyngtonie i w Katolickim Uniwersytecie w Leuven.Wykładała na KUL od 1966 r.aż do momentu przejścia na emeryturę.Od 1973 roku była kierownikiem powstałej wówczas Katedry Filozofii Religii w KUL.W latach 1979–1986 prodziekan i dziekan Wydziału Filozoficznego macierzystej uczelni.Członkini wielu towarzystw i instytucji naukowych:Polskie Towarzystwo Filozoficzne,Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,American Bibliographical Institut,Societas Internationale St.Thomae Aquinatis,Pontificia Academia S.Thomae Aquinatis,Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.Współtworzyła Encyklopedię Katolicką i Powszechną Encyklopedię Filozofii.Autorka ok.300 prac naukowych.Promotor ok.100 magisteriów i 18 doktoratów.W swej refleksji naukowej porusza kwestie ateizmu i jego konsekwencji zarówno etycznych,społecznych,jak i politycznych oraz religii i jej powiązań z otaczającą człowieka rzeczywistością.Mocno wiąże swoje przemyślenia z klasyczną metafizyką.W latach 1963–2001(z przerwami)członkini Zgromadzenia Generalnego Urszulanek Serca Jezusa Konającego,a od 1983–2003 przełożona Lubelskiego Zgromadzenia swego zakonu.Członek wielu ciał naukowych,społecznych,religijnych oraz organizatorka wielu sympozjów i konferencji naukowych.Kierowała przez wiele lat różnymi czasopismami naukowymi.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz