wtorek, 20 grudnia 2016

Maria Bogucka

Ur.1 czerwca 1929 w Warszawie polska historyk,profesor na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im.Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,autorka licznych publikacji naukowych.Zajmuje się głównie dziejami społeczeństwa,jego kultury i mentalności.

Działalność naukowa
Maria Bogucka studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim,uzyskując magisterium w 1951 roku.Następnie została zatrudniona w Instytucie Historii im.Tadeusza Manteuffla PAN.Kierowała tam Zakładem Dziejów Nowożytnych.W 1953 roku jej nieprzychylna,przeznaczona dla cenzury recenzja doprowadziła do niewydrukowania pracy Mariana Biskupa Gdańsk wraca do Polski.Wytknęła autorowi uleganie wpływom historiografii burżuazyjnej i ujęcia sprzeczne z wymaganiami metodologii marksistowskiej.Badała historię gospodarczą,zwłaszcza Gdańska i jego związków z Europą.W 1955 roku obroniła doktorat przedkładając pracę Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII w.Habilitowała się w 1961 roku(praca Gdańsk jako ośrodek produkcyjny od XIV do połowy XVII wieku.)Od 1971 r.profesor nadzwyczajny,a od 1981 roku profesor zwyczajny.Jej kolejne badania dotyczyły różnych dziedzin historii Polski i powszechnej,szczególnie epoki baroku i renesansu(w tym dzieje miast,struktur społecznych,obyczajów i szeroko rozumianej kultury).Opracowała zarysy i syntezy dziejów różnych dziedzin i krajów(Polski,kultury,obyczajów,miast).Jest autorką ponad 1200 publikacji(w tym 40 książek)opublikowanych w kraju i zagranicą,jej książki tłumaczono na języki obce.Popularyzowała historię w publikacjach książkowych,czasopismach,w radiu i telewizji.W latach 1958–1978 była(pierwszym)redaktorem naczelnym miesięcznika Mówią Wieki.Od 1979 roku redaktor naczelny czasopisma Acta Poloniae Historica.Pełni liczne funkcje w towarzystwach naukowych krajowych i międzynarodowych(członek Polskiej Akademii Umiejętności,honorowy członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Międzynarodowej Komisji Dziejów Miast).Laureatka wielu nagród,między innymi Fundacji Alfreda Jurzykowskiego(1996 r.) i Premiera RP za całokształt pracy naukowej(1999 r.)
  • Laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury(za 1989 r.)
W 2007 roku otrzymała Doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz