wtorek, 20 grudnia 2016

Olgierd Czerner

Olgierd Władysław Czerner(ur.15 kwietnia 1929 w Świętochłowicach)architekt,profesor zwyczajny,pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej(obecnie emerytowany),specjalizujący się w dziedzinach historii architektury,konserwacji zabytków architektury i urbanistyki i muzeografii w Instytucie Historii Architektury,Sztuki i Techniki.Studiował tuż po wojnie(od 1947 do 1952 r.)na Politechnice Wrocławskiej,m.in.razem z Marianem Barskim,Tadeuszem Zipserem,Zenonem Prętczyńskim.Jego nauczycielami byli m.in.Tadeusz Andrzej Broniewski,Bohdan Guerquin,Tadeusz Wróbel,Tadeusz Brzoza,Dobrosław Czajka,Kazimierz Maślankiewicz.Pracę na Politechnice podjął w 1951 r.równocześnie w latach 1955-1965 był konserwatorem Wrocławia;w tym czasie(1960 r.)obronił swą pracę doktorską.Był założycielem Muzeum Architektury we Wrocławiu(1965 r.) i wieloletnim jego(do 1999 r.)dyrektorem.Habilitował się w 1969 r.tytuł profesora uzyskał w 1977 r.Od 1978 do 1990 r.był członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN,w latach 80 był wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej.Jest członkiem wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,autorem licznych publikacji,promotorem kilkunastu prac doktorskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz