środa, 21 grudnia 2016

Janusz Artur Ihnatowicz

Ur.26 lipca 1929 w Wilnie poeta,tłumacz,krytyk literacki,polski duchowny katolicki,ksiądz diecezji kieleckiej,emerytowany profesor bazyliańskiego Uniwersytetu Św.Tomasza(University of Saint Thomas)w Houston,w Teksasie,gdzie wykładał teologię i patrystykę.Tam też mieszka na stałe.Lata wojenne spędził w Częstochowie.Na emigracji przebywa od roku 1946 początkowo w Irlandii,gdzie w latach 1948-51 studiował filozofię i psychologię na uniwersytecie w Dublinie,uzyskując dyplom bakałarza sztuki.W 1951 r.wyjechał do Kanady,a w 1969 r.przeniósł się do Stanów Zjednoczonych.Był m.in.korektorem literackim pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia(1965 r.)Tłumaczył na język polski poetów angielskich i amerykańskich(Walt Whitman,Ezra Pound i in.)przełożył na angielski sztukę Jerzego Zawieyskiego Sokrates.Debiutował jako poeta w 1954 r.w pismach londyńskich wierszami opublikowanymi w miesięczniku Studentów Polskich Za Granicą"Życie Akademickie",prozę publikował w tygodniku"Życie".Literacko związany był z grupą poetycką Kontynenty,skupioną wokół pisma"Kontynenty-Nowy Merkuriusz".Ihnatowicz drukował w"Tygodniku Powszechnym","Więzi","Znaku","Kulturze","Wiadomościach","Merkuriuszu Polskim","Życiu Akademickim","Kontynentach","Oficynie Poetów i Malarzy","Przemianach","Frazie","Arcanach","Oficynie Poetów i Prozaików".Jego przekłady Psalmów z hebrajskiego weszły do antologii Izrael w poezji polskiej(Paryż 1958 r.)Reprezentowany jest również w antologii londyńskiej Ryby na piasku.Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku,Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz krajowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.W 1997 r.otrzymał papieski krzyż Pro Ecclesia et Pontifice.Laureat Nagrody Kościelskich(Genewa 1973 r.)Laureat Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie(Londyn 2011 r.)
Wiersze
  • "Pejzaż z postaciami"(OPiM,Londyn 1972 r.)
  • "Wiersze wybrane"(Znak,Kraków 1973 r.)
  • "Displeasure"(OPiM,Londyn 1975 r.)
  • "Wiersze wybrane"(Oficyna Poetów i Prozaików,Houston 1990 r.)(wydanie bibliofilskie)
  • "Niewidomy z Betsaidy"(Warszawa-Leszno 1991 r.)
  • "Czas,co pochłania"Wiersze(Rzeszów 2002 r.)
  • "Epigramat o nadziei i inne wiersze"(1992-2003)(Rzeszów 2004 r.)
  • "Od czasu kto Nas wyzwoli?"Wiersze 1950-2006(Toronto 2007 r.)
  • "Poezje zebrane"oprac.wstęp,nota edytorska Alicja Jakubowska-Ożóg,Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie,Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne"Fraza",Toronto-Rzeszów 2012 r.ISBN 9780921724834
  • "Antologia"wybór,wstęp i oprac.Marek Mariusz Tytko,Hachette,Warszawa 2013 r.ISBN 9788378494102

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz