piątek, 16 grudnia 2016

Apoloniusz Czernów

Ur.3 stycznia 1929 w Dowiedzinach k.Brasławia na Wileńszczyźnie generał brygady pilot WP.W kwietniu 1940 r.jako uczeń szkoły podstawowej deportowany z rodziną do Kazachstanu,gdzie pracował jako traktorzysta w kołchozie.Na zesłaniu stracił matkę(ojciec zginął w kampanii wrześniowej).W czerwcu 1946 r.wrócił do kraju i był robotnikiem w cukrowni w Myśliborzu,gdzie w 1949 r.skończył gimnazjum dla pracujących.Jesienią 1949 r.wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie,którą skończył w 1951 r.Instruktor i dowódca klucza,od 1952 r.podporucznik.1953-1956 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie;studia ukończył z wyróżnieniem i stopniem kapitana.Pomocnik dowódcy eskadry ds.pilotażu w 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu.Od 1958 r.nawigator pomocnik dowódcy pułku.Od 1959 r.kierował wydziałem nawigacji w 3 Korpusie Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju(OPL OK)we Wrocławiu,od 1960 r.w stopniu majora,a w 1962 r.został szefem Wydziału Nawigacji nawigatorem Wojsk OPL OK w dowództwie Wojsk OPK w Warszawie.Od września 1963 r.podpułkownik,od jesieni 1968 r.pułkownik.Był głównym nawigatorem podczas defilad lotniczych 22 VII 1964 w Warszawie i 22 VII 1965 w Gdańsku.W lutym 1970 r.został zastępcą szefa sztabu Wojsk OPK ds.dowodzenia,a 1972-1975 był zastępcą dowódcy 3 Korpusu OPK ds.liniowych we Wrocławiu.Od 20 VI 1977 do 16 XII 1985 dowódca tego korpusu.W grudniu 1977 r.Rada Naukowa Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie nadała mu stopień doktora nauk wojskowych.Jesienią 1978 r.przewodniczący Rady Państwa PRL prof.Henryk Jabłoński mianował go generałem brygady.Od marca 1986 do września 1989 r.attaché wojskowy przy Ambasadzie PRL w Moskwie.Później pełnomocnik MON ds.pracowników cywilnych wojska zastępca szefa Departamentu Kadr MON.Jesienią 1991 r.pożegnany przez ministra obrony Piotra Kołodziejczyka i przeniesiony w stan spoczynku.W 1992 r.był konsultantem w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz