środa, 21 grudnia 2016

Michał Pietrzak(prawnik)

Ur.15 lipca 1929 w Gąbinie k.Płocka polski prawnik,profesor nauk prawnych,profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Życiorys
Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zajmuje się przede wszystkim problematyką historii państwa i prawa Polski oraz prawa wyznaniowego(współtwórca i kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego w Instytucie Historii Prawa UW).Był także profesorem w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.Uczestniczył w pracach nad ustawodawstwem w zakresie wolności słowa,sumienia i wyznania,w tym uchwalonymi w 1989 r.ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego oraz ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego był członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.Został członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Autor wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego Prawo wyznaniowe(łącznie 11 wydań,w tym 5 po 1999 r.najnowsze z 2013 r.)oraz wielu innych publikacji nt.prawa wyznaniowego,wolności sumienia i wyznania.Współautor(wspólnie z Juliuszem Bardachem i Bogusławem Leśnodorskim)Historii ustroju i prawa polskiego(łącznie 16 nakładów).Jeden z inicjatorów Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.W 2009 r.z okazji 80 rocznicy urodzin Michała Pietrzaka ukazała się publikacja pt.Pro bono Reipublicae.Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka,red.Paweł Borecki,Andrzej Czohara,Tadeusz J.Zieliński,Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis,Warszawa 2009 r.(ISBN 978-83-7620-262-4).W 2012 r.w Uniwersytecie Warszawskim urządzono uroczyste obchody 60-lecia nieprzerwanej pracy profesora Michała Pietrzaka na Wydziale Prawa i Administracji.
Najważniejsze publikacje książkowe
  • "Reglamentacja wolności prasy w Polsce 1918-1939"Warszawa 1963 r.
  • "Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926"Warszawa 1969 r.
  • Historia ustroju i prawa polskiego(współautorzy:Juliusz Bardach,Bogusław Leśnodorski),Warszawa 1976 r.(później kilkanaście wznowień)
  • "Prawo wyznaniowe"Warszawa 1978 r.(kolejne wydania w latach:1979,1982,1988,1993,1995,1999 1 wyd.w nowej edycji,2003,2005,2010,2013 r.)
  • "Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce"Warszawa 1992 r.
  • "Prawo Kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce"(współredaktor:Wiktor Wysoczański),Wydawnictwo ChAT,Warszawa 1997 r.
  • "Demokratyczne,świeckie państwo prawne"Warszawa 2000 r.
  • "Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy 100 lat"(red.naukowy),Warszawa 2007 r.
  • "Państwo prawne,państwo świeckie"Warszawa 2012 r.
Odznaczenia i nagrody
21 listopada 2011 postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 września 2011 r."za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej,za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej"został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Wcześniej odznaczony został:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz