środa, 28 grudnia 2016

Anna Kurska

Anna Maria Kurska z domu Modzelewska(ur.24 sierpnia 1929 we Lwowie,zm.25 sierpnia 2016)polska prawniczka,adwokat,sędzia,polityk,senator V i VI kadencji.

Życiorys
Pochodziła z rodziny ziemiańskiej.Była córką Tadeusza Modzelewskiego(1867–1936),właściciela majątku na terenie Ukrainy(pozostawionego po rewolucji październikowej),oraz Teodory z Niemirowskich(1887–1969),regionalistki,kolekcjonerki i badaczki haftów,tkanin i strojów Warmii i Mazur po II wojnie światowej;miała starszą siostrę Klarę(1925–1973).Wczesne dzieciństwo spędziła w majątku Koszyłowce,który po II wojnie światowej znalazł się na terenie Ukrainy.W czasie II wojny światowej była działaczką Szarych Szeregów we Lwowie oraz uczestniczką powstania warszawskiego jako sanitariuszka(pseud.Marta).Ukończyła w 1955 r.studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Po odbyciu aplikacji zdała egzamin sędziowski,orzekała w sądach w Tczewie i Malborku.W sierpniu 1980 r.przeszła do pracy w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.Od września 1980 r.działała w NSZZ„Solidarność”.Weszła w skład Zarządu Regionu związku.W związku z działalnością opozycyjną w stanie wojennym została odwołana ze stanowiska sędziego.Pracowała następnie w spółdzielniach kółek rolniczych województwa gdańskiego i elbląskiego.W 1988 r.uzyskała uprawnienia adwokata,praktykowała w Tczewie do 1990 r.kiedy to ponownie uzyskała nominację sędziowską.Należała do Stowarzyszenia Godność.W 2001 r.została wybrana na senatora V kadencji w okręgu gdańskim z ramienia lokalnego„Komitetu Wyborczego Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego Prawo i Samorządność”.W tym samym roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i weszła w skład rady politycznej tej partii.W Senacie zasiadała w Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.Do 25 czerwca 2004 zasiadała w klubie senatorskim Blok Senat 2001,następnie została członkinią klubu parlamentarnego PiS.W 2005 r.z ramienia PiS po raz drugi uzyskała mandat senatorski.Zasiadała w tych samych komisjach,co w poprzedniej kadencji,a także(do 15 listopada 2005)w Komisji Regulaminowej,Etyki i Spraw Senatorskich.W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r.bez powodzenia ubiegała się o reelekcję.W wyborach parlamentarnych w 2011 r.ubiegała się bezskutecznie o mandat senatora z ramienia PiS w okręgu wyborczym nr 66.Niedługo później została usunięta z partii.Należała potem do Solidarnej Polski,zasiadała przez kilka miesięcy w powołanej w grudniu 2013 r.radzie głównej tej partii.Z jej listy bez powodzenia startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Odznaczenia
W 2009 r.za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa,a w szczególności za działalność na rzecz zachowania praworządności w czasach PRL,została odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.W 2016 r.pośmiertnie odznaczona przez Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Życie prywatne
Była żoną Witolda Kurskiego,z którym miała dwóch synów:Jarosława oraz Jacka.Została pochowana na cmentarzu Srebrzysko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz