środa, 28 grudnia 2016

Marian Stępień(historyk literatury)

Ur.30 lipca 1929 w Sławsku polski profesor nauk filologicznych,historyk literatury,krytyk.W 1955 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński,od 1957 r.jest pracownikiem tej uczelni.W 1976 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.Początkowo jego zainteresowania naukowe skupione były wokół polskiego romantyzmu,następnie skupił się na zagadnieniach lewicowych w polskiej literaturze i krytyce literackiej przełomu XIX i XX wieku.Wykładał na uczelniach amerykańskich(1976,1978,1983-84) i w Meksyku(1981 r.)Był stypendystą Fundacji Fulbrighta i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta w Polsce.Otrzymał"fellowship"Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku(1999 r.)Na zaproszenie zagranicznych Uniwersytetów wygłaszał odczyty m.in.w Jerozolimie,Moskwie,Pekinie,Cambridge(Anglia),Berlinie,Budapeszcie,Pradze,Kijowie,Wilnie.Był redaktorem dwumiesięcznika"Teksty",a także redaktorem naczelnym miesięcznika"Zdanie".W latach 19891990 był sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR.Był członkiem-założycielem Stowarzyszenia Twórców i Działaczy Kultury"Kuźnica",a w latach 1985-1989 jej prezesem.

Dzieła
Opublikował ok.600 artykułów i 25 książek.
Niektóre z nich:
 • "Narcyza Żmichowska"(1968 r.)
 • "Zagadnienia literackie w publicystyce Polonii radzieckiej 1919-1939"(1968 r.)
 • "Ze stanowiska lewicy.Studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej 1919-1939"(1974 r.)
 • "Historia literatury polskiej w zarysie".Redakcja i współaut.(sześć wydań 1978-1989)
 • "Dalekie drogi literatury polskiej.Szkice o literaturze emigracyjnej"(1989 r.)
 • "Americans and Polish Culture"(1979 r.)
 • "Trzecia Wartość.O twórczości Danuty Mostwin"(2000 r.)
 • "Jak grecka tragedia.Pisarz polski w sytuacji wyboru(1944-1948)"(2005 r.)
 • "Wśród emigrantów"(2007 r.)
 • "Kontury w mroku"(2007 r.)
 • "Jan Lechoń w Nowym Jorku"(2008 r.)
 • "Między literaturą a polityką"(2012 r.)
 • "Świadectwa obecności"(2014 r.)
 • "Między literaturą a medycyną"(2015 r.)
Niektóre nagrody i odznaczenia
 • Nagroda"Życia Literackiego"(1975 r.)
 • Nagroda im.Kazimierza Wyki(1984 r.)
 • Nagroda"Gazety Krakowskiej"(1987 r.)
 • Nagroda Prezesa RSW(1989 r.)
 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i techniki(1977,1979,1983,1986 r.)
 • Złoty Krzyż Zasługi(1964 r.)
 • Krzyż Kawalerski OOP(1972 r.)
 • Krzyż Komandorski OOP(1986 r.)
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP(2004 r.)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej(1976 r.)
 • Złota Odznaka m.Krakowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz