środa, 28 grudnia 2016

Andrzej Kułakowski

Ur.10 sierpnia 1929 w Warszawie polski lekarz,specjalista w zakresie chirurgii onkologicznej,profesor nauk medycznych.Uczeń Tadeusza Koszarowskiego.
Życiorys
W okresie II wojny światowej uczestniczył w konspiracyjnym harcerstwie,następnie w Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej.Po powrocie do Warszawy ukończył Liceum im.Stefana Batorego.W 1953 r.został absolwentem studiów medycznych na Akademii Medycznej w Warszawie.W tym samym roku podjął pracę w Klinice Chirurgicznej Instytutu Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie kierowanej przez Tadeusza Koszarowskiego.Andrzej Kułakowski specjalizował się w zakresie chirurgii(I stopnia w 1959 r.)oraz chirurgii onkologicznej(1961 r.)Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskiwał odpowiednio w 1964 i w 1978 r.Obejmował stanowiska profesora nadzwyczajnego(1978 r.) i zwyczajnego(1986 r.)W 1993 r.otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.W 1972 r.objął kierownictwo kliniki,był zastępcą dyrektora,a w latach 1991–1998 dyrektorem Centrum Onkologii Instytutu im.Marii Skłodowskiej-Curie.Specjalizował się m.in.w leczeniu nowotworów piersi z uwzględnieniem operacji odtwórczych po mastektomii i rehabilitacji pooperacyjnej,leczeniu nowotworów głowy i szyi,raka przełyku,operacjach jelita grubego i resekcjach miąższu wątroby.Był także prezydentem Organizacji Europejskich Instytutów Onkologii.Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,założyciel i prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.Odznaczony m.in.Krzyżem Komandorskim(1995 r.) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą(2001 r.)Orderu Odrodzenia Polski.Wyróżniony tytułem doktora honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz