sobota, 17 grudnia 2016

Jerzy Szacki(socjolog)

Jerzy Ryszard Szacki(ur.6 lutego 1929 w Warszawie,zm.25 października 2016 tamże)polski socjolog i historyk myśli socjologicznej,profesor nauk humanistycznych.Od 1973 r.był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego,a od 1991 r.członkiem Polskiej Akademii Nauk.Zaliczany do warszawskiej szkoły historii idei.

Życiorys
Po drugiej wojnie światowej pracował w urzędzie telekomunikacyjnym,początkowo jako ślusarz,następnie jako urzędnik.W 1948 r.dostał się na socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.Jego rocznik był ostatni w 1952 r.wydział zamknięto.Potem został wysłany w charakterze praktykanta do wrocławskich zakładów Pafawag.Gdy w 1956 r.przywrócono socjologię na Uniwersytecie Warszawskim,powrócił na uczelnię.W 1959 r.obronił doktorat na UW pod kierunkiem Bronisława Baczki.W 1965 r.habilitował się na Wydziale Filozoficznym UW.W 1973 r.został profesorem nadzwyczajnym,a w 1987 r.profesorem zwyczajnym.W latach 1967–1968 był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,a w latach 1981–1983 dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii UW.W latach 1968-1999 kierował też Zakładem Historii Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii UW.Od 1999 roku był emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.Wykładał ponadto w Instytucie Socjologii warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.Był też wykładowcą uczelni zagranicznych m.in.University of Minnesota mieszczącego się w amerykańskim Minneapolis,Oxford University i wiedeńskiego Institut für die Wissenschaften vom Menschen.Jerzy Szacki był przez wiele lat członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,a w latach 1972–1976 jego przewodniczącym.Przez jedną kadencję był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Badań Naukowych,a przez trzy kadencje członkiem Centralnej Komisji ds.Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.W latach 1974–1991 był redaktorem naczelnym kwartalnika Polish Sociological Bulletin.Zasiadał także w Prezydium PAN i był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.Był również członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członkiem-założycielem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk.Tłumacz i współtłumacz książek(Howarda Beckera,Harry’ego Elmera Barnesa,Émile Durkheima,Jean-Pierre’a Vernanta,Marcela Maussa).W latach 70 Jerzy Szacki działał w środowisku opozycyjnie nastawionym do ówczesnej władzy.W 1978 roku był uczestnikiem Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość,gdzie skupiała się inteligencja partyjna i bezpartyjna.Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego wystąpił z PZPR.W 1991 r.był jednym z założycieli ugrupowania Solidarność Pracy.Od 2007 r.związany ze stowarzyszeniem Forum Liberalne.Odznaczony,wraz z matką,Barbarą,medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie Ireny Hollender.W 2009 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.13 listopada 2008 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.Jego żoną była również socjolog,profesor Barbara Szacka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz