niedziela, 18 grudnia 2016

Zdzisław Chlewiński

Ur.27 lutego 1929 w Waldkowie na Wileńszczyźnie rzymskokatolicki kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.Profesor dr hab.nauk humanistycznych.Polski pedagog i psycholog o specjalności procesy poznawcze,psychologia eksperymentalna.
Życiorys
Od 1946 roku uczył się w państwowym liceum dla dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim.W latach 1949–1954 odbył studia w Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim i 29 czerwca 1954 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa.Herberta Bednorza.W 1957 roku podjął studia w ramach specjalizacji filozoficzno-psychologicznej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.W 1961 roku obronił pracę magisterską,poświęconą założeniom pawłowowskiej koncepcji życia psychicznego.W 1963 roku na macierzystym uniwersytecie obronił pracę doktorską,dotyczącą wartości i cech osobowości.Po doktoracie rozpoczął pracę w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej.W 1972 roku habilitował się i jako docent objął kierownictwo tejże Katedry oraz specjalizacji filozoficzno-psychologicznej KUL.W 1980 roku został Dziekanem Wydziału Filozofii KUL,a w 1981 r.Wydziału Nauk Społecznych.W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy profesora,a w 1992 r.stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej,a do 2002 roku był szefem tej Katedry.Promotor wielu prac doktorskich,recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kierownik prac naukowo-badawczych.Członek Polskiej Akademii Nauk(Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Psychologii).Jest autorem książek,artykułów naukowych i popularnonaukowych.Obecnie mieszka w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu,gdzie jest pod stałą opieką lekarzy,księży i kleryków.
Dorobek naukowy
Działalność naukowa Zdzisława Chlewińskiego koncentruje się głównie na psychologii procesów poznawczych a przede wszystkim na zagadnieniach kształtowania umiejętności poznawczych,funkcjonowaniu wiedzy deklaratywnej,psychologii myślenia.Ponadto zajmuje się twórczym rozwiązywaniem problemów,funkcji analogii we wnioskowaniu oraz interdyscyplinarnym podejściu do badań umysłu.Ważną częścią problematyki jest również badanie pogranicza psychologii i filozofii życia.Jest autorem i współautorem książek:Psychology of Learning in Poland(1986 r.)Information Processing in Paranoid Schizophrenics(1986 r.)Eksplikacja procesów psychicznych w Jerzego Konorskiego teorii integracyjnej działalności mózgu(1986 r.)Postawy a cechy osobowości(1987 r.)Kształtowanie się umiejętności poznawczych.Identyfikacja pojęć(1991 r.)Dojrzałość:osobowość,sumienie,religijność(1991 r.)Urojeniowa wizja świata,Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji(1995 r.)Psychologia pamięci(1997 r.)Search for Maturity.Personality,Conscience,Religion(1998 r.)Umysł:dynamiczna organizacja pojęć:analiza psychologiczna(1999 r.)Psychologia w perspektywie XXI wieku(2004 r.)Psychologia poznawcza w trzech dekadach XX wieku(2007 r.)Groza i prześladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie:wspomnienia i refleksje z czasów dwóch okupacji(2009 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz