wtorek, 20 grudnia 2016

Jan Stęszewski

Jan Maria Stęszewski(ur.20 kwietnia 1929 w Koźminie Wielkopolskim,zm.21 września 2016 w Warszawie)polski muzykolog i etnomuzykolog.

Życiorys
W latach 1948–1952 studiował muzykologię oraz etnografię na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu u Adolfa Chybińskiego i Mariana Sobieskiego.Dyplom uzyskał w 1952 r.na podstawie pracy o scherzach Fryderyka Chopina.Od 1951 do 1975 r.pracował w Instytucie Sztuki PAN w Poznaniu,gdzie w 1965 r.uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Problematyka historyczna kurpiowskich pieśni(promotor Józef Michał Chomiński),a w 1994 r.stopień doktora habilitowanego(praca Muzyka w muzyce polskich kompozytorów od XVII do XX w.O cytowaniu ludowych melodii)na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.W latach 1975–2000 był kierownikiem Katedry Muzykologii Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza.Wykładał m.in.na:Uniwersytecie Jagiellońskim,Uniwersytecie Warszawskim,Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,Wolnym Uniwersytecie Berlina,Uniwersytecie w Getyndze(Niemcy),Uniwersytecie w Gironie(Hiszpania)oraz w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na etnomuzykologii,zwłaszcza na folklorze polskim,metodologii muzykologii oraz jej interdyscyplinarności,a także na historii muzyki polskiej od XVII do XX wieku.Zajmował się elementami ludowości w muzyce Chopina,historią rytmów mazurkowych oraz badaniami nad kategorią narodowości w muzyce.Prowadził bardzo intensywną działalność społeczną i organizatorską.Był przewodniczącym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich,w latach 1973–1979 prezesem tego Związku,w latach 1977–1983 członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego,od 1979 do 1999 r.przewodniczącym Polskiej Rady Muzyki przy UNESCO,w latach 1984–1987 wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Muzycznej,od 1976 r.był członkiem głównego komitetu i jurorem Olimpiad Artystycznych,od 1973 r.członkiem jury ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,a od 1981 r.jego przewodniczącym;od 1961 r.członkiem komitetu redakcyjnego„Oskar Kolberg.Dzieła Wszystkie”oraz od 1996 r.wiceprzewodniczącym komitetu redakcyjnego„Henryk Wieniawski.Dzieła Wszystkie”.Był współorganizatorem Rady Muzealnej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu(przewodniczący w latach 1987–2003),Komisji Muzykologicznej Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk(przewodniczący od 1996 r.)wiceprzewodniczący w latach 1994–2003 Rady Naukowej przy Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia.Od 2001 r.był członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,a od 2009 r.Rady Krajowej Partii Demokratycznej.Jan Stęszewski wykształcił wielu polskich muzykologów;do wypromowanych przez niego doktorów należą m.in.Bożena Muszkalska,Grzegorz Piotrowski,Piotr Podlipniak.Zmarł 21 września 2016 w Warszawie.
Nagrody i odznaczenia
Został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami,m.in.Srebrnym Krzyżem Zasługi(1972 r.)Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(1979 r.)Odznaką Zasłużony Działacz Kultury(1977 r.)Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich(1989 r.)honorowym członkostwem Związku Kompozytorów Polskich(2009 r.) i Nagrodą im.Oskara Kolberga„Za zasługi dla kultury ludowej”(2010 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz