niedziela, 18 grudnia 2016

Julian Eugeniusz Kulski

Ps.Chojnacki,Goliat(ur.3 marca 1929)polski architekt,żołnierz AK,powstaniec warszawski.Urodził się 3 marca 1929 roku jako syn Juliana Spitosława Kulskiego,architekta i wysokiego urzędnika państwowego.Od urodzenia mieszkał w Warszawie,także w czasie niemieckiej okupacji.Działał w ZHP,następnie w Szarych Szeregach,gdzie jego przełożonym był Ludwik Berger ps.Goliat.W 1941 roku Kulski złożył przysięgę żołnierską i przyjął pseudonim"Chojnacki",wstępując do Związku Walki Zbrojnej.W 1942 roku został aresztowany przez gestapo.Więziony w areszcie na Pawiaku,nie zdradził Niemcom żądanych przez nich informacji.Ostatecznie zwolniony,na krótko opuścił Warszawę.Po śmierci jego opiekuna i dowódcy Ludwika Bergera Kulski przyjął jego pseudonim Goliat.Następnie przeszedł do 9 Kompanii Dywersyjnej AK Żniwiarz.Brał udział w powstaniu warszawskim od chwili jego wybuchu jako żołnierz zgrupowania Żywiciel na Żoliborzu.Za odwagę w walce został odznaczony Krzyżem Walecznych.Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego Stalag XI-A Altengrabow,z którego przeszedł w maju 1945 roku do alianckiego obozu przejściowego.Następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii,gdzie poprosił o azyl.Następnie włączony do Polskich Sił Zbrojnych.Wkrótce został zwolniony z wojska ze względu na stan zdrowia.W 1946 roku rozpoczął studia w Szkole Architektury w Oksfordzie.Przy pomocy przyjaciela rodziny,Jana Nowaka-Jeziorańskiego,w 1949 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął studia na wydziale architektury na Yale University,równocześnie pracował na swoje utrzymanie.Ukończył studia w 1953 roku i otrzymał tytuł magistra architektury.Członek American Institute of Architects.Mieszka w Wirginii.Pracuje jako ekspert Banku Światowego w Azji,Ameryce Południowej,Afryce i Europie,nadzorując projekty architektoniczne finansowane przez BŚ.
Autor autobiograficznej książki"Dziedzictwo Orła Białego".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz