środa, 21 grudnia 2016

Zbyszko Piwoński

Ur.9 lipca 1929 w Stawiskach polski polityk,nauczyciel,były wojewoda zielonogórski,senator III,IV i V kadencji.
Życiorys
Od dwunastego roku życia pracował jako robotnik w mleczarni w Ciechanowie.Zaocznie ukończył szkołę średnią,od osiemnastego roku życia był nauczycielem,początkowo w jednoklasowej szkole w Marszowie.Również zaocznie ukończył studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.Był kierownikiem kilku szkół w powiecie Żary,od 1951 r.zastępcą dyrektora liceum ogólnokształcącego w Żaganiu.W 1954 r.został dyrektorem liceum w Głogowie.W latach 1969–1982 był kuratorem okręgu szkolnego w Zielonej Górze.Ukończył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą.W latach 1982–1990 zajmował kolejno stanowiska wicewojewody i wojewody zielonogórskiego.W 1990 r.przeszedł na emeryturę.Działa w organizacjach społecznych,m.in.Stowarzyszeniu Przyjaciół Filharmonii,Stowarzyszeniu„Uniwersytet Lubuski”,Wojewódzkiej Radzie Przyjaciół Harcerstwa(przewodniczący).W latach 1956–1990 był członkiem PZPR.Później należał do Socjaldemokracji RP,w 1999 r.przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej,zasiadał we władzach krajowych i regionalnych tej partii.W 1993 i 1997 r.z ramienia SLD uzyskiwał mandat senatora III i IV kadencji z województwa zielonogórskiego.W 2001 r.po raz trzeci został wybrany z okręgu lubuskiego.W Senacie był m.in.współtwórcą Parlamentarnego Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.W 2005 r.nie ubiegał się o reelekcję.Był żonaty,ma syna Andrzeja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz