niedziela, 18 grudnia 2016

Janusz Beksiak

Janusz Michał Beksiak(ur.19 lutego 1929 w Grzegorzewie,zm.25 lipca 2014 w Warszawie)polski ekonomista,profesor nauk ekonomicznych,wykładowca akademicki.

Życiorys
Jego rodzina w czasie II wojny światowej została wysiedlona z Wielkopolski,osiedliła się w Warszawie.Janusz Beksiak od 1943 r.działał w Szarych Szeregach.Brał udział w powstaniu warszawskim(pseud.Lechoń,Lechuń),później przebywał w obozach jenieckich na terenie Niemiec(Lamsdorf i Mühlberg),do kraju wrócił w 1946 r.Pracował w różnych zawodach,studia rozpoczął w gdyńskiej Wyższej Szkole Handlu Morskiego z siedzibą w Sopocie.W 1955 r.uzyskał magisterium na Wydziale Przemysłu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.Na tej uczelni otrzymywał kolejne stopnie naukowe w 1960 r.został doktorem nauk ekonomicznych(na podstawie rozprawy Rachunek ekonomiczny spółdzielni produkcyjnych),a w 1965 r.habilitował się w oparciu o pracę zatytułowaną Wzrost gospodarczy i niepodzielność inwestycji.W 1972 r.uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.Zawodowo od lat 50 pozostawał związany ze Szkołą Główną Planowania i Statystyki,przemianowaną w 1991 r.na Szkołę Główną Handlową.W 1956 r.dołączył do nowo utworzonej Katedry Ekonomii Politycznej.W 1972 r.objął stanowisko profesora nadzwyczajnego,a w 1979 r.profesora zwyczajnego.Był prodziekanem Wydziału Handlu,dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Handlu,kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej,dziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych.W latach 1991–1999 wykładał również na Uniwersytecie Jagiellońskim.Zasiadał w Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN.W latach 2006–2013 był wykładowcą na Uczelni Łazarskiego.W pracy naukowej specjalizował się w mikroekonomii i teorii ekonomii.Od 1948 r.był członkiem Związku Młodzieży Polskiej,a w 1956 r.wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,pełniąc m.in.funkcję doradcy naukowego I sekretarza KC(od 1977 r.)W 1979 r.zrezygnował z tej funkcji i wystąpił z partii,a w 1980 r.przystąpił do„Solidarności”,zostając doradcą związku.W 1987 r.należał do grona tzw.sześćdziesiątki grupy niezależnych intelektualistów,którzy na prośbę Lecha Wałęsy sformułowali podstawowe cele opozycji demokratycznej.Należał też do powstałego w grudniu 1988 r.Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie,uczestniczył po stronie opozycyjnej w obradach Okrągłego Stołu,wchodząc w skład zespołu ds.gospodarki i polityki społecznej.Stał na czele zespołu związanych z OKP ekonomistów,który opracował program gospodarczy alternatywny wobec planu Leszka Balcerowicza.Janusz Beksiak był później doradcą premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.W 1990 r.został jednym z laureatów pierwszej edycji Nagrody Kisiela.Był żonaty z Joanną Papuzińską.
Wybrane publikacje 
Książki
 • "Problemy rachunku ekonomicznego spółdzielni produkcyjnych"PWRiL,Warszawa 1961 r.
 • "Wzrost gospodarczy i niepodzielność inwestycji.Zmiany w planach perspektywicznych"PWN,Warszawa 1965 r.
 • "Zarys teorii gospodarki socjalistycznej"pr.zb.pod red.A.Wakara,współautor,PWN,Warszawa 1965 r.
 • "Matematyka w radzieckiej ekonomii"Książka i Wiedza,Warszawa 1966 r.
 • "Teoria handlu socjalistycznego"pr.zb.pod red.A.Wakara,współautor,PWN,Warszawa 1966 r.
 • "Równowaga gospodarcza w socjalizmie"współautor U.Libura PWN,Warszawa 1969 r.(wyd.II w 1972 r.wyd.III w 1974 r.)
 • "Teoria pieniądza w gospodarce socjalistycznej"pr.zb.pod red.A.Wakara,współautor,PWN,Warszawa 1969 r.
 • "Społeczeństwo gospodarujące"PWN,Warszawa 1972 r.(wyd.II w 1976 r.wyd.w jęz.japońskim:Tokio 1981 r.)
 • "Raport o stanie i kierunkach rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce"współautorzy T.Palaszewska-Reindl,M.Strużycki,IHW,Warszawa 1975 r.cz.1 i 2,także współredaktor
 • "Gospodarowanie usługami handlowymi"pr.zb.pod red.S.Nowackiego,PWE,Warszawa 1976 r.
 • "Zarządzanie przedsiębiorstwami,uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych"współautor i redaktor,PWN,Warszawa 1978 r.t.1 i 2(wyd.II w 1981 r.)t.3 1983 r.t.4 1990 r.
 • "Zarys programu stabilizacyjnego i zmian systemowych"współautorzy T.Gruszecki,J.Jędraszczyk,J.Winiecki,Wydawnictwo NSZZ„Solidarność”Region Mazowsze,Warszawa 1990 r.(też w jęz.angielskim:Outline of a programme for stabilisation and systemic change,w:The Polish transformation.Programme and progress,pr.zb.The Centre for Research into Communist Economies,Londyn 1990 r.)
 • "Badania nad edukacją ekonomiczną dla gospodarki rynkowej w Polsce"pr.zb.współautor i kierownik naukowy,Program Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej,Fundacja im.Stefana Batorego,Warszawa 1996 r.
 • "Państwo w polskiej gospodarce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku"współautor i redaktor naukowy,PWN,Warszawa 2001 r.
 • "Polska gospodarka w XX wieku.Eseje historyczno-ekonomiczne"współautor i redaktor naukowy,„Literatura”,Łódź 2003 r.
 • "Falowanie aktywności gospodarczej.Przypadek Polski"współautorzy M.Ciżkowicz,J.Karnowski,C.H.Beck,Warszawa 2013 r.
Podręczniki i skrypty
 • Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu,współautor,SGPiS,Warszawa 1961 r.z.1(z.2 1962 r.z.3 1963 r.z.4 1964 r.)
 • Ekonomia polityczna kapitalizmu.Wybór tekstów.Materiały dla wyższych studiów zawodowych ekonomicznych Wydziału Handlu SGPiS,współautor i kierownik naukowy,Zakład Wydawnictw CRS,Warszawa 1964 r.
 • Materiały do studiowania ekonomii politycznej kapitalizmu.Materiały do studiowania dla słuchaczy wyższych studiów zawodowych Wydziału Handlu SGPiS,pr.zb.pod red.A.Wakara,współautor,SGPiS,Warszawa 1965 r.
 • Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu,pr.zb.pod red.A.Wakara,współautor,Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości,Zakład Wydawnictw CRS,Warszawa 1965 r.z.5
 • Ekonomia polityczna socjalizmu.Materiały do studiowania,współautor,SGPiS,Warszawa 1969 r.(wyd.II w 1971 r.)
 • Ekonomia polityczna socjalizmu.Podręcznik dla wyższych szkół ekonomicznych,współautor,PWN,Warszawa 1972 r.
 • Materiały pomocnicze do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu,Studium Podyplomowe Ekonomiki Przemysłu,SGPiS,Warszawa 1972 r.
 • Ekonomia polityczna kapitalizmu.Materiały do studiowania,współautor,SGPiS,Warszawa 1973 r.(wyd.II w 1987 r.)
 • Liberalizm w ekonomii Drugiej Rzeczypospolitej,pr.zb.kierownik naukowy,Uniwersytet Jagielloński,Kraków 1995 r.skrypt nr 726,kierownik naukowy
 • Ekonomia,współautor i redaktor naukowy,PWN,Warszawa 2000 r.
 • Ekonomia,kurs podstawowy,C.H.Beck,Warszawa 2007 r.(wyd.II w 2014 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz