środa, 28 grudnia 2016

Jerzy Olczak

Jerzy Feliks Olczak(ur.31 lipca 1929 w Bydgoszczy,zm.11 maja 2007)polski archeolog,badacz dziejów szkła i twórczości szklarskiej,specjalista w dziedzinie osadnictwa średniowiecznego.W 1955 r.ukończył studia z historii kultury materialnej na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.Do 1979 roku był wykładowcą na tej uczelni.Od końca lat 70 aż do roku 2007 wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.W latach 1979-1981 dyrektor Instytutu Archeologii i Etnografii UMK.Autor ponad 160 prac,w tym 12 książek.Redaktor naczelny czasopism:„Archeologia Historica Polona”oraz„Acta Universitatis Nicolai Copernici seria archeologia”.Od 30 czerwca 1999 r.profesor zwyczajny.Zapoczątkował w polskiej archeologii studia nad szkłem wykopaliskowym w oparciu o metody laboratoryjne,głównie fizyko-chemiczne i zainicjował prace badawcze nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła.Opracował metodę poszukiwań hut szkła,za pomocą której przebadano jedną trzecią obszaru Polski i zinwentaryzowano kilkaset stanowisk hutniczych.Sformułował tezę,że szkło wytwarzano już w początkach epoki brązu.Współpracował z ośrodkami badawczymi w Czechosłowacji,Bułgarii,Rosji i Niemiec.Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu,Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.Otrzymał wiele nagród i odznaczeń,m.in.Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,Złoty Krzyż Zasługi,Złota Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz