wtorek, 20 grudnia 2016

Józef Pińkowski

Ur.17 kwietnia 1929 w Siedlcach,zm.8 listopada 2000 w Warszawie polski polityk,działacz PZPR,premier rządu PRL od 5 września 1980 do 11 lutego 1981(od 24 sierpnia do 5 września p.o.)poseł na Sejm PRL V,VI,VIIVIII kadencji,członek Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 1981 r.Po II wojnie światowej ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.W WSE pracował też jako asystent.Od 1952 do 1956 r.był oficerem Wojska Polskiego.W latach 50 był związany z resortem skupu(jako dyrektor departamentu),a później(od 1956 do 1958 r.)z resortem przemysłu spożywczego i skupu(jako główny inspektor inspekcji zbożowej).W latach 1958–1960 był sekretarzem Rady Naukowo-Ekonomicznej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie,w okresie 1960–1965 zastępcą przewodniczącego prezydium WRN,a od 1965 do października 1971 r.jej przewodniczącym.Stamtąd przeszedł na stanowisko I zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,które zajmował do lutego 1974 r.W latach 1965–1971 zasiadał w egzekutywie Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Od grudnia 1971 do lipca 1981 r.był członkiem Komitetu Centralnego PZPR,od lutego 1974 do sierpnia 1980 r.sekretarzem KC PZPR,a od sierpnia 1980 do kwietnia 1981 r.zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR.W 1980 r.zastąpił na stanowisku premiera PRL usuniętego później z partii Edwarda Babiucha.W 1979 r.został odznaczony Orderem Budowniczych Polski Ludowej.Odznaczony także m.in.Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz