niedziela, 18 grudnia 2016

Jerzy Kleer

Ur.7 marca 1929 w Bielski-Białej polski ekonomista,prof.zw.dr hab.nauk ekonomicznych o specjalności teoria ekonomii,globalizacji i regionalizacja,sektor publiczny,ekonomia rozwoju,polityka gospodarcza.Pracownik nieetatowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Życiorys
Od 1948 do 1951 roku Jerzy Kleer studiował w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.Jednocześnie,w latach 1949–1951 odbył edukację na I i II roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.W 1951 roku ukończył pierwszy stopień studiów w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.W 1953 roku ukończył ekonomię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie po uczestnictwie w seminarium prof.dr Maksymiliana Pohorillego.Od 1956 do 1970 roku był kolejno starszym asystentem,adiunktem,docentem w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.W latach 1958–1998 w tygodniku„Polityka”był redaktorem oraz członkiem kolegium redakcyjnego.28 listopada 1958 roku obronił na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską Ekonomiczne aspekty spółdzielczości,przygotowaną pod kierunkiem prof.Oskara Langego.W 1962 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk ekonomicznych(Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie).W latach 1971–1983 był kierownikiem Zakładu Teorii Spółdzielczości,następnie kierownikiem Zakładu Spółdzielczości Zagranicą w Spółdzielczym Instytucie Badawczym(docent,profesor nadzwyczajny,profesor zwyczajny) i jednocześnie kierownikiem Katedry Spółdzielczości,a następnie kierownikiem Katedry Ekonomii Sfery Publicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytety Warszawskiego.W 1975 r.uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk ekonomicznych,a w 1983 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego.W latach 1983–1987 był konsultantem w zakresie problemów ekonomicznych i społecznych krajów Trzeciego Świata oraz państw socjalistycznych na Uniwersytecie ONZ w Tokio.Od 1993 roku jest członkiem Komitetu Prognoz„Polska 2000 Plus”przy Prezydium PAN.Jako kierujący działalnością naukową Komitetu zapoczątkował m.in.projekt poświęcony wizjom przyszłości Polski Raport„Polska 2050”.Od 1995 do 2008 roku był rektorem na Wyższej Szkole Bankowości,Finansów i Zarządzania,przekształconej w Wyższą Szkołę„Olympus”im.Romualda Kudlińskiego.W latach 1998–2010 członek komisji ds.Stopni i Tytułu Naukowego opracował ponad 100 recenzji dotyczących wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz profesora z zakresu nauk ekonomicznych.Od 2005 do 2007 roku był członkiem komisji ds.Rozwoju Unii Europejskiej.W latach 2008–2012 kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie.Od 2012 roku jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.Promotor prac doktorskich oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.
Dorobek naukowy
  • 2009 r.Samorząd lokalny dobro publiczne,Polityka Społeczna
  • 2008 r.Między upadkiem a rozkwitem państwa opiekuńczego,Przyszłość Świat Europa Polska
  • 2008 r.Globalizacja zjawisko ogólne czy specyficzne,Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej
  • 2008 r.Europa od wewnątrz i od zewnątrz,Przyszłość Świat Europa Polska
  • 2006 r.Globalne dobra publiczne ich geneza i rola we współczesnej gospodarce,Olympus
Jerzy Kleer jest autorem ponad 300 prac naukowych,które zostały opublikowane w Polsce i za granicą,oraz ponad 600 artykułów popularnonaukowych opublikowanych w czasopismach ekonomicznych.
Nagrody
  • 1988 r.Nagroda Międzynarodowego Związku Spółdzielczego za wkład do teorii spółdzielczości,Genewa
  • 2009 r.Nagroda Prezydium PAN za współtworzenie dorobku naukowego Komitetu Prognoz„Polska 2000 Plus”
  • 2010 r.Międzynarodowa nagroda im N.D.Kondratiewa za wkład do nauk społecznych przyznana przez Międzynarodową Fundację im.N.D.Kondratiewa oraz Prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk,Moskwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz