sobota, 17 grudnia 2016

Waldemar Michna

Waldemar Czesław Michna(ur.13 stycznia 1929 w Śniadówce,zm.21 lutego 2013 w Warszawie)polski polityk i ekonomista,profesor nauk ekonomicznych,w latach 1987–1988 minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych,poseł na Sejm PRL VIII kadencji oraz na Sejm II kadencji.

Życiorys
W 1949 r.zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im.księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach.Ukończył w 1956 r.studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,w 1961 r.obronił tam doktorat,habilitował się w 1968 r.W 1984 r.otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici,Związku Akademickiej Młodzieży Pol­skiej i ZMW(od 1957 do 1966 r.zasiadał w jego zarządzie głównym,a następnie przez cztery lata w głównym sądzie koleżeńskim).Od 1950 r.należał także do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego(w latach 1973–1980 był kierownikiem Wydziału Ekonomiczno-Rolnego Naczelnego Komitetu partii).Dwukrotnie(w latach 60 i 70)był dyrektorem gabinetu wicepremiera.W latach 1980–1984 zasiadał w składzie Stołecznej Rady Narodowej,pełnił obowiązki jej wiceprzewodniczącego z ramienia ZSL.W okresie 1984–1988 był związany z resortem ochrony środowiska i zasobów naturalnych,od 23 października 1987 do 19 września 1988 zajmował urząd ministra tego resortu w rządzie Zbigniewa Messnera.Był posłem na Sejm PRL VIII kadencji z ramienia ZSL oraz na Sejm RP II kadencji,wybranym w okręgu Gliwice z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.Zawodowo był związany z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Akademią Finansów w Warszawie.Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Odznaczenia
W 1998 r.prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz