piątek, 16 grudnia 2016

Stanisław Grodziski

Ur.2 stycznia 1929 w Prusach k.Krakowa polski prawnik,profesor nauk prawnych,dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego(1968–1971),prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego(1987–1990),doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Życiorys
Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęte w 1947 r.ukończył cztery lata później.Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1959 r.a habilitację w zakresie historii prawa w 1963 r.Mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1972 r.po ośmiu latach uzyskał profesurę zwyczajną.Członek PEN-Clubu oraz Societe d’Histoire de Droit.Przyczynił się do reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności.Jest autorem wielu dzieł o tematyce historyczno-prawnej.Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.Za książkę"Rzeczpospolita Krakowska",jej lata i ludzie uhonorowany został w kwietniu 2012 r.Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca(Wydawnictwo Universitas).Poza Uniwersytetem Jagiellońskim był zatrudniony w wielu innych uczelniach,m.in.w Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Pełnione funkcje
 • 1968-1978 kierownik Katedry Historii Prawa i Państwa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 • 1968-1971 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ
 • 1987-1990 prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1994-2000 wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności
Ważniejszy dorobek naukowy
 • Ludzie luźni studium z historii państwa i prawa polskiego(1961 r.)
 • Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848(1971 r.)
 • W obronie czci niewieściej szkice z dziejów kultury prawnej(1981 r.wyd.2 2000 r.)
 • Franciszek Józef I(1978 r.wyd.4 2006 r.)
 • Chronografie albo Dziejopis Żywiecki(1987 r.)
 • Sejm krajowy galicyjski 1861-1914(1992 r.)
 • Wzdłuż Wisły,Dniestru i Zbrucza.Wędrówki po Galicji(1998 r.)
 • Porównawcza historia ustrojów państwowych(1998 r.)
 • Polska w latach przełomu 1764-1815(1999 r.)
 • Z dziejów staropolskiej kultury prawnej(2004 r.)
 • Rzeczpospolita Krakowska,jej lata i ludzie(2012 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz