wtorek, 20 grudnia 2016

Kazimierz Morawski(dziennikarz)

Kazimierz Bazyli Jerzy Wojciech Morawski(ur.6 czerwca 1929 w Małej Wsi w pow.grójeckim,zm.29 października 2012 w Zalesiu Dolnym)polski dziennikarz,działacz państwowy,poseł na Sejm PRL VII,VIII i IX kadencji.

Życiorys
Syn Tadeusza i Julii z Lubomirskich,brat Zdzisława.Studiował krótko na Uniwersytecie Poznańskim.Ukończył Akademię Nauk Politycznych w Warszawie.Bezpartyjny,był działaczem koncesjonowanego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego(ChSS)od 1957 r.następnie Unii Chrześcijańsko-Społecznej(UChS)od 1989 r.Należał do grona współzałożycieli ChSS(1957 r.)w latach 1966–1989 był członkiem Zarządu Głównego,w okresie 1968–1974 sekretarzem generalnym ZG stowarzyszenia,w latach 1974–1989 prezesem;po przekształceniu ChSS w UChS(1989 r.)był prezesem i członkiem Zarządu Krajowego UChS.Od 1951 r.pracował w Agencji Prasowo-Informacyjnej(API),w latach 1952–1956 dziennikarz w„Słowie Powszechnym”,w latach 1956–1962 zastępca redaktora naczelnego tygodnika„Za i Przeciw”,w latach 1962–1965 korespondent„Za i Przeciw”przy Soborze Watykańskim II,w latach 1978–1983 redaktor naczelny tygodnika.W latach 1976–1989 poseł na Sejm VII,VIII i IX kadencji,przewodniczący Koła Posłów ChSS w Sejmie VII,VIII i IX kadencji(do stycznia 1989 r.)następnie Koła(Klubu)Posłów UChS(od stycznia do czerwca 1989 r.)W latach 1977–1983 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.W latach 1982–1989 członek Rady Państwa.W latach 1982–1989 członek władz PRON.Członek Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej PRON w 1982 r.w 1983 r.został członkiem RK PRON.W latach 1963–1983 był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa,jako TW„Mariusz”(IPN BU 001043/3945).W 1983 r.wybrany na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.Założyciel w 1995 r. i przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Ekumenicznej„Tolerancja”przyznającej medale„Zasłużony dla Tolerancji”.Od 2000 r.doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds.mniejszości narodowych.W związku z opublikowanymi w„Gazecie Polskiej”zarzutami udziału w nagonce antysemickiej w 1968 r.w marcu 2001 r.złożył rezygnację ze stanowiska.Kazimierz Morawski nie zgodził się ze stawianymi mu zarzutami,zaprzeczył publikacjom w„GP” i oświadczył,że cała jego społeczno-polityczna działalność służyła idei tolerancji,poszanowania dla wszelkich odmienności,a także budowania zrozumienia i przyjaźni polsko-żydowskiej.Członek lóż Wielkiego Wschodu Polski.Został pochowany w Belsku Dużym koło Grójca.
Odznaczenia
Odznaczony m.in.Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,Orderem Sztandaru Pracy II klasy,Medalem 30-lecia Polski Ludowej,Złotym Wielkim Medalem(Grande Médaille D`Or)francuskiego odznaczenia Mérite Philantropique,Wielką Gwiazdą Orderu św.Włodzimierza od Patriarchy Moskwy oraz Orderem św.Marii Magdaleny od Kościoła Prawosławnego w Polsce.
Wywód przodków
4.Stanisław Kostka Morawski
2.Tadeusz Leon Morawski
5.Teresa z Morawskich
1.Kazimierz Morawski
6.Zdzisław Lubomirski
3.Julia z Lubomirskich
7.Maria z Branickich

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz