wtorek, 20 grudnia 2016

Jan Tajchman

Jan Juliusz Tajchman(ur.21 maja 1929 w Krośniewicach)polski architekt specjalizujący się w historii technik budowlanych i konserwacji zabytków architektury.W 1953 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu,po czym podjął pracę jako nauczyciel w technikum budowlanym w Toruniu.W 1955 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.W 1962 roku ukończył studia w zakresie konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1974 r.a doktora habilitowanego w 1989 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1996 roku.W latach 1990-2001 pełnił funkcję kierownika Zakładu Konserwatorstwa,a w latach 1990-1996 dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK.Jego prace obejmowały przystosowanie zabytkowych budynków do aktualnych potrzeb,m.in.adaptację Kamienicy Pod Gwiazdą do celów muzealnych w 1969 roku.Pracował też nad dostosowaniem prezbiteriów zabytkowych kościołów do wymogów liturgii posoborowej(m.in.Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu oraz kościół pw.św.Walentego w Łążynie).Wykonał projekty rozbudowy neogotyckich kościołów:śś.Piotra i Pawła w Ciechocinku i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku oraz projekty wyposażenia wnętrz:kościoła Zaśnięcia NMP w Sankt Petersburgu i katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz